is het ok om handhistory files met elkaar te delen en zo ja
wie weet waar ik die kan krijgen?
thnx