0,50/1,00 - KQo - top pair maar mogelijk flush op de turn