In 2012 zal PokerStars voor hun cashgames overschakelen van een 'dealt' VPP-model naar een 'weighted contributed'-model. Hieronder verneem je wat deze verandering in gewone mensentaal betekent.

Rake calculations??Begin volgend jaar voert PokerStars een verandering door in de manier waarop VPPs in cashgames berekend worden. Het nieuwe model werkt op basis van een "weighted contributed"-systeem in plaats van een "dealt"-systeem.

Spelers die uitsluitend Sit & Go's en Multi-table Tournaments spelen zullen van deze verandering niets merken. 

Weighted Contributed

In het nieuwe systeem hangt de hoeveelheid VPPs die iedere speler ontvangt af van hun bijdrage aan de pot. Met het vorige 'dealt'-systeem kreeg elke speler die tijdens een bepaalde hand kaarten had ontvangen evenveel VPPs, zelfs de spelers die geen geld in de pot hadden geïnvesteerd.

In het nieuwe rakemodel wordt de bijdrage tot de rake van elke speler (en dus als gevolg ook de hoeveelheid rakeback in de vorm van VPPs), op de volgende wijze berekend: 

(totale bijdrage tot de pot  / totale grootte van de pot) * totale rake

Dit wil zeggen dat spelers die tijdens een hand voor de flop folden niet in de berekening worden opgenomen en dus ook geen VPPs zullen ontvangen voor die hand. 

De totale hoeveelheid VPPs die per hand wordt uitgedeeld, blijft onveranderd. PokerStars heeft bevestigd dat het geen onmiddellijke verdere veranderingen verwacht in 2012, maar kon niet garanderen dat er in de loop van het jaar geen aanpassingen zullen gebeuren. 

PokerStars heeft ook het 'Winner Take All'-model in overweging genomen. Omdat dit systeem echter voor grote swings zou zorgen en spelers tijdens een mindere sessie ook nog eens minder rakeback zouden ontvangen, zag men echter af van dit systeem. 

Ook voor spelers op PokerStars.be, PokerStars.dk en PokerStars.ee, allen platformen waarbij de spelers de spelerspool delen met PokerStars.com, geldt dit nieuwe VPP-systeem. VPP multipliers voor de verschillende VIP-statussen en de beloningen van de VIP club zullen binnenkort nog afzonderlijk aangekondigd worden.  

Multi-tabling on PokerStars
In 2012 zal VPPs verdienen op 
PokerStars anders verlopen. 

VPP-aanpassingen voor Euro-tafels


De totale hoeveelheid VPP die per dollar aan rake worden uitgedeeld (de zogenaamde VPP Multiplier), wordt op sommige tafels waarop met Euro's wordt gespeeld, aangepast. Deze verandering vindt plaats om de wisselkoers tussen de Euro en de US Dollar nauwkeuriger te respecteren.

In het onderstaande overzicht kun je de aangepaste VPP Multiplier voor de Euro-tafels per spelvariant bekijken: 
• Toernooien en cashgames met zeven of minder spelers per tafel- 7x
• Cashgames met acht of meer spelers per tafel - 8x
• PL/NL met €0.01/€0.02 blinds - 12x
• PL/NL met €0.02/€0.05 blinds - 10x
• PL/NL met €0.05/€0.10 blinds - 8.5x

Bij FPP-satellites zal er in 2012 één euro per 81 FPPs in de prijzenpot te verdienen zijn, dit is een verbetering in vergelijking met de huidige 85 FPPs per euro aan prijzengeld. 

Verdere veranderingen 

Op dit moment zijn er geen andere veranderingen gepland voor de cashgames op Pokerstars, met uitzondering van een nieuw soort, snellere cashgame in het eerste kwartaal van 2012 - een soort van PokerStars Rush Poker dus.