Glossary

$EV

De EV, expected value, verwachtingswaarde en ook Chip-EV, is het aantal chips dat je gemiddeld kunt verwachten als resultaat van een bepaalde actie. Het gaat er om hoeveel chips je gemiddeld meer of minder zult hebben na een bepaalde actie.

De voor het ICM belangrijke $EV is de tegenwaarde in geld van de EV. Daar je in een toernooi niet gewoon je chips kunt omrekenen in geld maar probeert om zo hoog mogelijk te eindigen, helpt de $EV je bij de vraag: Wat is de invloed van deze actie op mijn te verwachten winst en positie in de ranglijst?

Let op! Daar de EV en $EV niet lineair samenhangen (dubbele EV is dus niet meteen dubbele $EV) zijn er acties die weliswaar +EV zijn, maar -$EV. Deze situaties moet je vermijden want het is steeds je doel om je $EV te maximaliseren