Glossary

Balancing

Voor gevorderde spelers die regelmatig spelen tegen andere gevorderde spelers, is het erg belangrijk dat hun range uitgebalanceerd is. Het uitbalanceren van de eigen range is een proces, waarin de speler de hoeveelheid verschillende handen in zijn range manipuleert, om zo onvoorspelbaar te blijven voor de tegenstanders. Dit houdt in dat er geen handen naar verhouding vaker in de range van de speler mogen voorkomen dan andere handen in de range.

Vroeger was het bij online poker gebruikelijk om alleen zeer sterke handen, zoals QQ, KK, AA en AK te raisen. Omdat dit een erg kleine range is konden goede spelers zich daar perfect op aanpassen en andere, middelsterke handen folden. Na verloop van tijd begon een aantal spelers met een bredere range te 3-betten, om de zwakke folds van de tegenstander, zoals met JJ of AQ, uit te buiten. Een 3-bet was niet langer meteen een big pair; zelfs handen als 56s werden gereraised, om zo de eigen range te verbreden en uit te balanceren (balancing). Tegenstanders werden gedwongen om hun range ook aan te passen en moesten met meer handen gaan spelen dan alleen premiumhanden, daar ze anders te vaak de beste hand zouden wegleggen.

Goede spelers proberen steeds om hun tegenstander op een range te zetten. Daarom is het ook postflop van belang om via het uitbalanceren van de eigen range onvoorspelbaar te blijven. Zolang de speler in iedere situatie een veelvoud aan mogelijke handen kan hebben, die door de tegenstanders niet goed is in te schatten, spreekt men van goede balancing