Glossary

Break even

'Break even' houdt in dat de inzet en de winst gelijk zijn: er werd geen winst of verlies gemaakt.