Glossary

GTO - Game Theoretical Optimum

Dit begrip uit de speltheorie beschrijft een speelwijze die een optimale strategie inhoudt volgens het Nash-evenewicht.

Dit betekent met betrekking tot poker: Wanneer je een optimale strategie speelt kan de tegenstander doen wat hij wil, maar hij zal daar nooit met een positieve verwachtingswaarde tegen kunnen spelen.

Toch betekent dit niet dat de EV van een optimale stratgie altijd de maximaal mogelijke EV is. Voor de maximale EV is het noodzakelijk dat de concrete leaks in het spel van de tegenstander worden uitgebuit, ook in gevallen waar dat niet overeenkomt met de optimale strategie.

Een voorbeeld hiervan zijn de Nashranges, die de voor jouw specifieke situaties optimale push- en callingranges weergeven.