Glossary

Lo-Hand

In Hi/Lo-pokervarianten waarin de pot verdeeld wordt onder de slechste en beste hand, noemt men de Lo-hand van een speler de combinatie van vijf kaarten die het slechste is en meedoet voor het Lo-aandeel van de pot. De Lo-Hand kan ook tegelijkertijd de Hi-hand van een speler zijn, de hand, die meedoet voor het Hi-aandeel van de pot.
Gerelateerde thema's:

Hi/Lo, Hi-Hand