Glossary

Longterm Staking

Een longterm staking betreft het staken voor een langere periode. Meestal gaat het hierbij om een aantal handen of toernooien, of een vastgestelde tijdsduur zoals bijvoorbeeld 31 dagen of 4 weken.