Glossary

Negative Freeroll

Een negative freeroll ontstaat in een situatie waarbij een speler in de laatste betronde voor de showdown checkt met de bedoeling om een bet, vaak een all-in, van de tegenstander in ieder geval te callen. Daardoor geeft hij zijn tegenstander de kans om met een zwakke hand behind te checken en zonder verdere inzet tot de showdown te komen, terwijl de tegenstander met een sterke hand sowieso betten zal.

In deze situatie zelf te betten of all-in te gaan is de enige mogelijkheid om door een mogelijk zwakke hand van de tegenstander nog geld te krijgen, terwijl men tegen betere handen op beide manieren hetzelfde bedrag verliest. 


Dit geval komt vaak voor wanneer je in de laatste betrondes met een sterke hand de agressor was en de laatste kaart een mogelijke draw van de tegenstander completteert. Wanneer de eigen hand zo sterk is of de pot odds zo goed zijn dat men zijn kaarten in geen geval meer zal opgeven, dan moet je zelf inzetten in plaats van de tegenstander de gelegenheid te geven zwakke handen zonder verdere inzet naar de showdown te brengen.

Gerelateerde thema's:

Pot Odds