Glossary

Polarising

Een range is gepolariseerd wanneer hij niet heel sterk, maar ook niet erg zwak in te schatten is. De uitspraak "Nuts or nothing" verwijst naar het polariseren van een range. Wanneer een speler bijvoorbeeld met een overbet op de river een full house wil representeren, dan heeft hij óf een full house, óf hij heeft geen showdownequity en wil de pot met een bluf binnenhalen. Daar hij deze speelwijze niet zou gebruiken met een middelmatige hand, spreek je hier van een gepolariseerde range.

Door het polariseren van de range bestaat deze nog slechts uit twee, tegenovergestelde soort handen (value of air) en kan hij worden uitgebuit. Een speler moet er op letten dat hij zijn range zo breed mogelijk houdt en verschillende handen kan representeren. Dit proces wordt ook wel 'mergen van een range' genoemd (merged range).