Glossary

Probe Bet

Een bet met als doel om uit een reactie van de tegenstander informatie te winnen, vooral als kleine bet bij Pot-Limit of No-Limit.Synoniem:

feeler bet