Glossary

Read

Een read is een gevolgtrekking uit informatie, die over een bepaalde speler ter beschikking is. Reads kunnen bestaan uit tells, betting patterns, eerdere handen, de speelwijze in het algemeen en uit alle andere informatiebronnen die ingewonnen kunnen worden. Reads maken het mogelijk een actie te maken gedoeld op de speelwijze van de tegenstander of met een grote zekerheid uitspraken kunnen doen over de hand van de tegenstander.Gerelateerde thema's:

Tell, Betting Pattern, Unknown


Synoniemen:

reads