Glossary

Rolled-up

In Seven Card Stud wordt een starthand rolled-up Trips genoemd wanneer deze een three of a kind is. Rolled-up betekent dat alle drie de kaarten hierbij betrokken zijn.Gerelateerde thema's:

Seven Card Stud