Glossary

Suited connectors

Verbonden kaarten zoals bijvoorbeeld 87, 53 , 42 die daarnaast ook nog de gelijke kleur hebben. Andere vormen zijn one-gap-connectors zoals 53 of 86, die twee kaartenwaardes uit elkaar liggen, en de two-gap-connectors zoals 52 of 96, die drie kaartenwaardes uit elkaar liggen.

De kracht van connectors is dat ze makkelijker tot een straightdraw leiden kunnen dan onverbonden kaarten. Hoe dichter bijeen ze liggen, des te meer mogelijkheden er bestaan voor straightdraws. Ten op zichte van offsuited connectors hebben suited connectors het voordeel dat ze makkelijker tot een flushdraw leiden.


Voorbeelden:Gerelateerde thema's:

Connectors, Straight, Flush, Draw