Glossary

Tilt

Definition

In de ruimste zin van het woord beschrijft tilten de mentale- en gemoedstoestand van een speler wanneer die niet langer in de mogelijkheid verkeerd om zuiver rationele beslissingen te maken, maar zich in plaats daarvan baseert op emoties.  Bijvoorbeeld wanneer een speler zware verliezen lijdt en zich zo snel mogelijk omhoog tracht te werken door overagressief te spelen en zich in grote pots gaat mengen met zwakke handen, dan is hij aan het tilten..

Soorten Tilt

De meest duidelijke vorm van tilt is agressie.  Een speler die tracht grote pots te winnen met agressieve moves.  Hij zal heel vaak bluffen en betten.  Hij wordt heel agressief en neigt ernaar om grote potten te spelen met marginale handen, dewelke leiden tot hopeloze dubbel of niets situaties waarin hij al zijn geld op het spel zet, net alsof hij aan de roulettetafel al zijn geld op rood zou inzetten.
Deze vorm van tilt betekent ook dat de speler zijn bankroll managment zal verwaarlozen, waardoorhij ligt te spelen op een limiet die te hoog is voor zijn resterende bankroll.

Een andere, meer verdoken vorm van tilt is de passieve tilt, waarbij de speler overmate passief, voorzichtig en bevreesd speelt zodat hij met veel te weinig agressie speelt.  Hij speelt zelfs zijn goede handen niet agressief genoeg, telkens uit vrees dat de volgende bad beat al achter het hoekje schuilt.

Oorzaken en gevolgen van tilten

Tilt wordt over het algemeen veroorzaakt door verliezen.  Ze hoeven niet groot te zijn, maar moeten enkel van die aard zijn dat ze de speler i nee ntoestand raakt waarbij hij kost wat het kost zijn verliezen wil goedmaken.

De gevolgen zijn vaak catastrofaal.  Als de speler geen uitzonderlijk geluk kent, dan zal hij zijn oorspronkelijke relatieve kleine verliezen snel verveelvoudigen door zijn overmatig agressief spel, met de mogelijkheid om zijn hele bankroll erdoor te jagen.  In de passieve vorm zal de speler meestal een veel lagere winrate halen, zodat hij uiteindelijk gestage verliezen op lange termijn zal hebben.  Een goede speler wordt slecht, zodat hij niet meer handeld zoals het hoort. En heel vaak beseft hij dat zelf ook.

Tilt vermijden

Tilt is een heel vaak voorkomend fenomeen bij kansspelen.  Op een bepaald ogenblik breekt er een cruciale component in de geest van de speler en plots kan hij enkel nog toekijken hoe zijn geld uit deuren en ramen wegvliegt.  Er zijn weinigen gevoelloos voor tilt.  De enige manier om tilt te vermijden is om regelmatig bi jjezelf op zoek te gaan naar tekenen van tilt, en te stoppen met spelen zodra je dit opmerkt.  Dit betekent ondermeer spelen gedreven door emoties, te veel handen spelen en proberen uitzonderlijke winsten te forceren in een te korte tijdspanne, tekenen zijn om er even mee te stoppen.  Eens het tilten begint, zal het heel moeilijk zijn om je spel terug onder controle te krijgen.Verwante onderwerpen:

Bad Beat, Bankroll Management