Glossary

Value Bet

Een Value Bet wordt gemaakt om onze winsten te vergroten, als je bvb. de beste hand hebt in de laatste betronde e nje wil je tegenstreven meer geld in de pot laten investeren.  Deze bet heeft een positieve verwachtingswaarde (expected Value) en het verhogen van de potgrootte, vergroot onze equity en daarom ook onze winsten.


Verwante Onderwerpen:

Expected Value, Equity, Blockbet, Protection Bet