Glossary

Variance

In de probabiliteits theorie wordt de mogelijke afwijking van de genormeerde narmaalverdeling "Variance" (variantie) genoemd.  De variantie van een willekeurige variabele is de benoeming van hoe sterk de waarde van deze variabele op korte termijn afwijkt van de op lange termijn verwachte waarde.

Bijpoker, hetgeen ook een ellement van willekeur bevat, refereert de variantie naar een spelers afwijking t.o.v. zijn verwachte winst.  Bijvoorbeeld, een flush draw op de flop zou in 36% van de gevallen moeten winnen, maar als men dit bekijkt over slechts een kleine hoeveelheid handen kan heteventueel zijn dat er slechts 25% gewonnen wordt, of dat de flush bvb. 5 keer op rij gemist wordt.

Het verschil tussen een goede en een slechte speler is niet dat de goede speler elke hand zal winnen; soms zal de slechte speler het geluk aan zijn kant hebben.  Hij lijkt hier slechts te winnen omdat kleine afwijkingen van het uiteindelijk te verwachten resultaat binnen de variantie van het spel vallen.


Verwante Onderwerpen:

Upswing, Downswing, Tilt