Jonge Democraten dienen motie in over online gokken

Komende zaterdag organiseert D'66 een partijcongres. De jongerenafdeling van de partij (de Jonge Democraten) zal deze mogelijkheid aangrijpen een motie in te dienen waarin het de partij uitdaagt een duidelijke uitspraak te doen over het standpunt ten aanzien van online gokken.

Diverse politieke partijen hebben gedurende de afgelopen tijd nagedacht over hun standpunt ten aanzien van online gokken. D'66 heeft zich tot nu toe echter op de achtergrond gehouden. De jongerenafdeling van D'66, de Jonge Democraten, grijpt het partijcongres aan om een motie in te dienen, waarin het de partij uitdaagt de discussie aan te gaan en een duidelijk standpunt te vormen met betrekking tot online gokken.

De volledige tekst van de motie luidt als volgt:

"Het congres van D66 in vergadering bijeen op 21 april 2012 in Rotterdam


Constaterende dat:

 • Nederland een van de weinige Europese lidstaten is waar nog steeds een staatsmonopolie op casinospelen rust;
 • ruim 400.000 Nederlanders wel eens voor geld aan een kans- of behendigheidsspel op internet hebben meegedaan;
 • het verslavingspreventiebeleid van Holland Casino onlangs door het boek Rien ne va plus van Marco Rosman in opspraak is geraakt.


Overwegende dat:

 • gemeenten naast het Holland Casino vergunningen kunnen verlenen aan automatenhallen, waar probleemgokkers niet of nauwelijks in beschermd worden;
 • spelers soms met een lagere inzet willen spelen dan de huidige monopolist aanbiedt, en andere organisaties hebben aangegeven deze markt wel rendabel te kunnen bedienen;
 • het beperkte online aanbod ervoor gezorgd heeft dat spelers uitwijken naar ongereguleerde aanbieders in het buitenland;
 • de huidige kansspelbelasting zo is ingericht dat (professionele) spelers verlies- en winstmaanden niet met elkaar kunnen verrekenen;
 • sociaal-liberalen de markt de ruimte willen geven waar dit kan, maar tegelijkertijd het belang van voorlichting, verslavingspreventie en verslavingszorg onderschrijven;


Verzoekt de Eerste en Tweede Kamerfracties van D66:

om zich in te spannen voor een hervorming van het Nederlandse kansspelbeleid, waarbij:

 • het monopolie wordt vervangen door een systeem waarbij een kansspelcommissie meerdere aanbieders (zowel fysieke als online) vergunningen verleent;
 • deze kansspelcommissie probleemgokkers de mogelijkheid biedt om zich centraal uit te schrijven, waarna de toegang door alle vergunninghouders geweigerd dient te worden;
 • deze kansspelcommissie er op toeziet dat vergunninghouders aan voorlichting en verslavingspreventie doen, en verslaafden doorverwijzen naar verslavingszorg;
 • de markt voor spelen met een beperkte maximale inzet per speler per uur, zoals bingo en kleinschalige pokertoernooien, dient te worden vrijgegeven;
 • de plicht tot betaling van kansspelbelasting verschuift van de deelnemers naar de aanbieders;


en gaat over tot de orde van de dag."

 

Rolf Slotboom aanwezig

   Rolf Slotboom   
Rolf Slotboom

Niemand minder dan Rolf Slotboom zal bij het D'66-congres aanwezig zijn. In het blog op de site van de Pokerbond laat hij weten dat zijn aanwezigheid geen betrekking heeft op zijn persoonlijke politieke voorkeur of die van de Pokerbond, maar dat hij aanwezig wil zijn, omdat wanneer de partij de motie landelijk overneemt dit een belangrijke stap in de politieke ontwikkeling zal zijn.

De Pokerbond zal via haar Twitter-account updates geven over de gang van zaken, maar uiteraard zullen wij ook actief blijven informeren over de voortgang.

 

Spoorboekje

Sinds de oprichting van de Pokerbond in 2006 is, vooral achter de schermen, hard gewerkt. De bond is naar buiten toe altijd terughoudend geweest en dit is tevens de reden dat de bond tot nu toe altijd een veelgevraagde gesprekspartner is geweest voor onder andere politieke partijen en beleidsmakers.

Nu is deze terughoudendheid echter ook een veelgehoorde klacht geweest, vooral van de eigen achterban, die de bond graag wat meer op de voorgrond zou zien treden. Om die reden heeft de bond een overzicht gemaakt van activiteiten die het wil gaan ontplooien om de communicatie naar de buitenwereld toe duidelijker en overzichtelijker te maken. Dit 'spoorboekje', zoals Rolf Slotboom het in de blog van de Pokerbond noemt, worden deze acties puntsgewijs uitgezet. In het kort komt het neer op het volgende:

 • Actiever gebruik van het Twitter-account van de Pokerbond;
 • Vernieuwen van de website, waardoor rapporten en documenten gemakkelijker vindbaar zijn;
 • Zorgen voor betere bereikbaarheid, onder andere door middel van Facebook en het snel reageren op verzoeken via e-mail;
 • Actief overleg met alle betrokkenen, zowel door middel van face-to-face gesprekken als via de eigen Raad van Advies, waarin onder andere pokerspelers vertegenwoordigd zijn;
 • In het verlengde daarvan: de aanstelling van Rolf Slotboom als woordvoerder en voorzitter van de Raad van Advies in 2011;
 • Zorgen voor meer frequente publicaties, in plaats van eens in de zoveel tijd publiceren van lijvige rapporten.

 

De bond hoopt door middel van deze acties beter in staat te zijn om pokerspelers een goed inzicht te geven van waar de bond zich zoal mee bezighoudt.

Deel deze pagina

Reacties (1)

 • Orodin

  #1

  Mooi. Eens zien hoe ver mijn partijtje dit verhaal door kan trekken :)