Deze site gebruikt cookies voor het verbeteren van je zoekervaring. Doorgaan met het gebruiken van deze website betekent dat je deze cookies accepteert. Kijk voor meer details en voor het veranderen van je instellingen bij ons Cookiebeleid en Privacybeleid. Sluiten

Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategieOverige Varianten

Een inleiding in Seven Card Stud Hi

Inleiding

In dit artikel:
  • De regels van Seven Card Stud
  • Uitkiezen van de starthanden
  • Fundamentele strategieën op de third street

Seven Card Stud is een pokervariant die pas in het midden van de 19e eeuw in de V.S. verscheen. Sinds de jaren '30 van de vorige eeuw was dit het meest geliefde spel in casino’s en pokerclubs, totdat in de jaren '80 van de vorige eeuw No-Limit Hold'em deze plaats overnam. Ondanks dat blijft Stud een van de meest geliefde pokervarianten en het is ook een onderdeel van H.O.R.S.E. mixed games, 8-game, enzovoort.

De regels

Bij Seven Card Stud wordt het standaarddeck van 52 kaarten gebruikt. Het spel wordt met twee tot acht spelers gespeeld.

Aan het begin krijgen alle spelers drie kaarten: twee gesloten en één open. Na de eerste inzetronde, die vanwege de reeds gedeelde kaarten "third street" wordt genoemd, krijgt iedere speler nog een extra open kaart. Daarna volgen er nog drie inzetrondes die op dezelfde manier verlopen. Nadat de zevende en laatste kaart is uitgedeeld volgt de laatste inzetronde, de "river". De handen worden nu bij de showdown vergeleken en de speler die uit zijn zeven beschikbare kaarten de beste pokerhand van vijf kaarten kan maken, wint de pot.

De waardes van de verschillende handen is hetzelfde als bij de meeste pokervarianten. In stijgende volgorde: high card, pair, two pair, three of a kind, straight, flush, full house, four of a kind, straight flush en royal flush.

De meest geliefde spelvariant is Limit Stud - waarbij je te maken hebt met antes en een bring-in, in plaats van blinds. Alle spelers zetten dus vóór het delen van de eerste drie kaarten een ante in. De speler met de laagste open kaart moet de inzetronde beginnen door het inzetten van óf een bring-in, óf een "completion bet", die overeenkomt met een small bet. De grootte van de ante en van de bring-in hangt gewoonlijk af van de regels van het betreffende casino of de pokerroom - als vuistregel geldt meestal 10 - 15% en 25 - 50% van de bijbehorende small bet. Wanneer in de derde inzetronde meerdere spelers gelijkwaardige kaarten open voor zich hebben liggen, dan begint de speler met de beste suit (kleur) de inzetronde. De waardes van de suits worden bepaald volgens de alfabetische volgorde van de suits in het engels, dus van onder naar boven: Clubs (klaveren), Diamonds (ruiten), Hearts (harten) en dan Spades (schoppen).

De inzetronde wordt vanaf de bring-in met de klok mee gespeeld en de spelers hebben de mogelijkheid om te folden, te callen of een completionbet te maken. Nadat de eerste minimumbet is ingezet moeten alle eventuele extra raises volgen in stappen van één minimumbet. Over het algemeen is het aantal raises beperkt tot vier. Op de volgende streets is degene die met zijn open kaarten de hoogste combinatie kan maken, als eerste aan de beurt. Dit betekent dat je positie tijdens een hand meerdere keren kan veranderen. Wanneer twee of meer spelers open kaarten met dezelfde waarde hebben, dan wordt er besloten op basis van de suits van de kaarten.

Op de fourth street worden bets en raises in veelvouden van een small bet gespeeld. Op de fifth tot en met de seventh street zijn de raises veelvouden van de big bet, die gewoonlijk overeenkomt met twee small bets. In tegenstelling tot andere Stud-varianten kan een speler die op de fourth street een open pair heeft, een big bet plaatsen in plaats van slechts een small bet. Mocht hij dat niet doen, dan mag iedere andere speler aan tafel ook een big bet inzetten, tot er een small bet en een raise van een small bet is of de inzetronde weer bij de speler komt die als eerste aan de beurt was.

"Dead cards"

Daar iedere speler niet alleen zijn eigen kaarten, maar in de derde inzetronde ook nog een kaart van zijn tegenstanders ziet, zijn er bij Studpoker geen speciale "starthandenkaarten". De sterkte van een starthand varieert duidelijk, afhankelijk van de kaarten bij de tegenstanders en de positie die we op de bring-in hebben en hangt tevens af van de inzetten van de tegenstanders. Bovendien speelt het een grote rol welke drie kaarten er open voor ons liggen.

Eén van de basisconcepten van het spel op de third street ligt in de "dead cards". Dat zijn de kaarten die onze hand zouden verbeteren, maar die open liggen bij de tegenstanders. Wanneer we bijvoorbeeld drie schoppens hebben, dan zijn alle extra schoppens die we op de tafel zien onze "dead cards". Wanneer we een pair tienen en een aas hebben dan zijn alle extra tienen en azen die openliggen bij de tegenstanders ook "dead cards". Op dit moment is ook onze startcombinatie "dead", daar we slechts een kleine kans hebben om de hand nog te verbeteren.

Kaarten die we nodig hebben, maar die niet open op tafel liggen, zijn "live outs" en dus is onze starthand ook "live". Bij Studpoker is een goed geheugen heel belangrijk omdat we alle dead cards op de voorafgaande streets moeten onthouden om onze eigen kansen - en die van de tegenstander - op de volgende streets correct te kunnen inschatten.

Verder moet je met de keuze van je starthanden net zo voorzichtig zijn als bij de andere pokervarianten. Hier moet je tight en oplettend zijn. Bij Stud betekent dit dat je vooral de live hands moet spelen die een goede kans hebben om zich te verbeteren en de pot te winnen.

Keuze van starthanden en inzetten op de third street

We kunnen alle starthanden simpel in drie categorieën indelen: made hands, draws en trash. Met made hands betten en raisen we om onze hand te beschermen en onze winst te maximaliseren. Met draws moeten we heel voorzichtig spelen en slechts bets callen wanneer we live outs en voldoende implied odds hebben om in de hand te blijven. Trash moeten we folden, tenzij we een spot hebben waarin we de antes en de bring-in willen stealen.

Laten we nu wat nauwkeuriger naar de verschillende categorieën kijken.

Made hand

Made hands zijn hoge pairs en alle starthanden met een vergelijkbare waarde - gedealde of rolled-up trips. Met rolled-up trips willen we voornamelijk een zo groot mogelijke pot opbouwen. Onze hand beschermen voor slechtere made hands en draws speelt hier een eerder ondergeschikte rol. Wanneer je tegenstanders te voorzichtig spelen en snel folden kun je ook een slowplay overwegen.

In vergelijking met Hold'em zijn hoge pairs bij Stud duidelijk kwetsbaarder. Daarom moeten we zondermeer proberen om zoveel mogelijk tegenstanders te laten folden, om zo de hand het liefst slechts tegen één of twee tegenstanders te kunnen spelen. De meest voorkomende winnende hand bij Stud Hi is two pair. Daarom kun je een goed pair op de third street zien als een als goede draw. We moeten agressief spelen wanneer onze open kaarten hoger zijn dan die van de anderen, daar we een goede kans hebben om onze hand tot de river te verbeteren tot de beste two pair. Tegelijkertijd moeten we er altijd zeker van zijn dat we live outs hebben. Ook tijdens het spelen van middlepairs moeten we rekening houden met de waarde van onze derde kaart als kicker, waardoor we betere pairs dan onze tegenstanders zouden kunnen maken.

Aan een fullring-tafel kun je kleine pairs beter folden, vooral wanneer je geen goede kicker hebt of een "split pair" (één kaart van het pair ligt open op tafel). Wanneer de tegenstanders zien dat we een open pair op de volgende streets agressief spelen, dan zullen ze snel begrijpen dat we een set hebben en niet veel geld meer in de pot brengen. Daarom zijn verborgen/"closed" pairs op de third street waardevoller. Twee lage pairs zullen slechts zelden de pot winnen en moeten daarom niet worden gezien als made hands, maar slechts als draws waarmee je een set probeert te treffen. Deze handen moeten we passief spelen.

Draw

Alle handen die op de third street geen made hands zijn maar wel outs hebben om zich te verbeteren, zijn draws. Voorbeelden zijn suited hands en connectors: en , overcards zoals wanneer de open kaarten van de tegenstanders zijn. Hoe meer potentie en live outs de hand heeft, des te sterker is hij. Daarom moeten drie met elkaar verbonden suited overcards ook vanuit iedere positie worden geraiset. Draws zijn echter meestal niet zo goed dat daarmee al op de third street een grote pot moet worden opgebouwd. Daarom worden ze meestal passief gespeeld. De keuze van deze handen hangt af van een veelvoud aan factoren, zoals de eigen positie en het aantal tegenstanders in de hand.

Overcards zijn niet bijzonder waardvol en dienen als extra "backdoor"-potentie voor andere draws. De reden daarvoor is dat onze tegenstanders ons zelden zullen uitbetalen wanneer we met geluk op een latere street nog een hand treffen, daar ze onze hoge en connected open overcards zien.

Ons hoofddoel zonder een made hand is meerdere tegenstanders in de hand te hebben. Daarbij moeten we erop letten of er nog actieve spelers bijzonder agressief zijn en onze draws door een reraise onspeelbaar zouden kunnen maken. Met een flushdraw kunnen we slechts callen wanneer er niet meer dan twee dead cards zijn van onze kleur. Anders is het beter om de hand gewoon te folden.

Straightdraws moeten voorzichtig worden gespeeld, omdat ze door flushdraws kunnen worden gedomineerd en over het algemeen minder outs hebben naar een sterke hand. Om deze reden zijn de eisen bij de keuze van de starthanden in deze categorie strenger. Ons doel is het zo goedkoop mogelijk zien van de latere streets. Daarom moeten we in vroege positie, kort na de bring-in, niet limpen. Ook gap-hands moeten niet gespeeld worden, daar de kans op een straight kleiner is – vooral wanneer er dead cards zijn. Na limpers of na de call van een raise kunnen we echter nog wel straightdraws met hooguit één dead card spelen.

Wanneer we in late positie zijn en de inzetronde kunnen afsluiten, in een multiway-pot zitten of wanneer onze hand extra potentie heeft om te verbeteren, dan kunnen we onze starthanden wat looser kiezen dan hierboven aangegeven. Met een goede meervoudige draw kunnen we zelfs raisen. Zo krijgen we het initiatief en verbergen we de ware sterkte van onze hand.

Trash

Alle verdere handen, die in geen van de andere categorieën thuishoren, zijn trash-hands. Deze moet je bijna altijd folden, om dan op een nieuwe gelegenheid te wachten. Bij Studpoker geldt de bekende uitspraak "tight is right" nog veel meer dan bij Hold'em of Omaha. Wanneer er echter nog maar weinig spelers aan tafel zitten moet de range van onze starthanden natuurlijk wijder worden.

Wanneer er naar ons toe wordt gefold en we de laatste of voorlaatste speler voor de bring-in zijn, dan kunnen we ook met een middelmatige hand proberen om de antes of de bring-in te stealen. Deze move zal heel vaak lukken omdat de bring-in volgens de regels altijd komt van de speler met de laagste open kaarten. Deze hand is meestal niet heel sterk. Het vooruitzicht op succes van een steal hangt af van de waarde van je open kaart en van of die live is of niet. Over het algemeen kun je stellen dat de wiskunde achter een steal bij Studpoker heel ingewikkeld is en sterk afhangt van de structuur van de antes en de bring-in. Een dergelijke move zal op Pokerstars over het algemeen bijvoorbeeld minder winstgevend zijn, daar het bedrag van de antes lager is en dat van de bring-in juist hoger.

Samenvatting

In dit artikel heb je geleerd:

  • De regels van Seven Card Stud
  • De relatieve sterkte van de verschillende starthanden
  • Het concept van de "dead cards" bij Stud
  • Het indelen van de starthanden in drie groepen: made hands, draws en trash
  • De fundamentele strategie voor alle starthanden op de third street

Stud is een heel interessante en dynamische pokervariant, waarin je vaak in verschillende en ingewikkelde situaties kunt komen. In dit artikel worden een aantal fundamentele begrippen van het spel uitgelegd. Nu kun je proberen deze pokervariant zelf eens te spelen.