Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategieNo-Limit

Hoe speel je na de flop?

Inleiding

In dit artikel leer je:
 • Hoe je winst haalt uit sterke kaarten
 • Hoe je je hand beschermt
 • Waarom je bet en waarom niet
Wat moet je in ieder geval hebben?

Nu komen we aan bij het hart van de bigstackstrategie: het spel na het delen van de flop. No-Limit Hold'em is een dynamisch, situatie-afhankelijk spel. Wat je wanneer doet is afhankelijk van veel factoren. Wat is er preflop (voor de flop) gebeurd? Hoe zien de communitycards (gemeenschappelijke kaarten) eruit? Wie zijn mijn tegenstanders?

Na het lezen van dit artikel zou je in staat moeten zijn om in een spelsituatie zelfstandig de antwoorden te vinden op deze vragen: Wat wil ik bereiken? Hoe kan ik dat bereiken?

De aansluitende artikelen, die je na het slagen voor de quiz van PokerStrategy.com tot je beschikking krijgt, zullen deze kennis verfijnen, je de wiskunde van poker verduidelijken en je tonen hoe in verschillende situaties de sterkte van een hand radicaal kan veranderen.

Maar eerst eens kijken naar de basisprincipes: Wat kun je eigenlijk treffen?

Wat zijn made hands?

MONSTERS

 • two pair
 • three of a kind
 • straight
 • flush
 • full house
 • quads
 • straight flush
 • royal flush

 

Dit zijn handen die nu al zouden kunnen winnen, bijvoorbeeld een pair of een three of a kind. Ze hoeven zich niet zondermeer te verbeteren en soms hebben ze slechts weinig of zelfs geen mogelijkheden om te verbeteren.

De meeste made handen ken je al uit het artikel over de spelregels van Texas Hold'em:

Ga naar het artikel: De spelregels van Texas Hold'em

Handen zoals two pairs, three of a kind, straights, flushes of nog betere handen worden ook monsters genoemd, simpelweg omdat ze meestal heel sterk zijn. Hiermee lig je vaak voor en ze zullen je veel geld opleveren als je ze goed speelt.

Er zijn echter ook pairs en slechtere handen. Van deze soort handen zijn er slechts twee ook echt goed. Deze zullen nu uitvoeriger worden uitgelegd. Het zijn twee speciale vormen van pairs: het toppair en het overpair.

TOPPAIR
Heb je een pair dat bestaat uit een van je beide startkaarten en de hoogste communitycard, dan is dat een toppair.

 

OVERPAIR
Heb je een pair van je beide startkaarten en deze kaarten zijn hoger dan iedere communitycard, dan noemen we dat een overpair. Er is geen hoger toppair mogelijk.

 
OPMERKING: TWO PAIR IS NIET GELIJK TWO PAIR
Two pairs heb je in engere zin alleen wanneer het eerste pair bestaat uit een pair met je eerste startkaart en een communitycard en het tweede pair uit je tweede startkaart en een communitycard.

Anders gezegd: Wanneer een van de beide pairs bij de communitycards ligt, kun je die niet meerekenen. Tenslotte kan een tegenstander daarmee ook een three of a kind of zelfs een full house maken.

Two pair  
 

 
Niet echt two pair
 

Wat zijn draws?

Draws zijn handen die weliswaar nog geen goede made hand zijn, maar het wel kunnen worden, namelijk wanneer er nog een bruikbare communitycard wordt uitgedeeld.

Er zijn sterke en zwakke draws, afhankelijk van het aantal kaarten dat je hand zal verbeteren. Heb je de kans op een flush, dan zijn er negen kaarten die je verder helpen. Heb je echter een pair op de hand, dan zijn er nog maar twee kaarten die je een three of a kind opleveren.

Welke kaarten je verder helpen en hoe je heel gemakkelijk kunt berekenen of het winstgevend is om je draw verder te spelen, leer je overigens in de geavanceerdere brons-artikelen over de wiskunde van poker. Zodra je geslaagd bent voor de quiz van PokerStrategy.com en je jouw gratis startkapitaal hebt ontvangen, kun je deze artikelen lezen.

OESD
Kun je uit een combinatie van je starthand en de communitycards (het board) op een of andere manier een serie van vier opeenvolgende kaarten maken, dan heb je een OESD. Dat staat voor open-ended straightdraw.

Je hebt dan een straight die nog niet af is. Je hebt nog een aansluitende kaart nodig aan de onder- of bovenkant van je vier kaarten. In het voorbeeld hieronder wordt je straight compleet met een aas of een negen. Dat zijn acht kaarten, want van beide zijn er vier in het deck.

 
FLUSHDRAW
Kun je al vier kaarten van één kleur tonen, dan heb je de mogelijkheid om een flush te maken wanneer er nog een communitycard in dezelfde kleur wordt uitgedeeld.

 
MONSTERDRAW
Een monsterdraw is een combinatie van een flushdraw en een OESD. Je hebt dan zowel kansen op een flush als op een straight.

 
DUBBELE GUTSHOT
Een andere mogelijkheid van een straightdraw is niet altijd even gemakkelijk te herkennen. Het is de dubbele gutshot (Engels: Double Belly Buster). De naam is afgeleid van de zogenaamde ‘gutshot’. Dat is een zwakke straightdraw waarbij in het midden een kaart ontbreekt, bijvoorbeeld 8, 9, J, Q, waar de T ontbreekt voor de straight.

De dubbele gutshot is een soort combinatie van twee gutshots. Je hebt zogezegd twee straightdraws waarvan een middenkaart ontbreekt tegelijkertijd.

In het voorbeeld hieronder zijn dat de aas, A, Q, J, T en de Q, J, T, 8. Zoals je kunt zien heb je nu weer acht kaarten die je helpen: iedere koning of negen. Dat maakt de dubbele gutshot inderdaad net zo sterk als een OESD.

Zoals je in het artikel over implied odds nog zult leren is de dubbele gutshot nog wat winstgevender dan de OESD, want het is lastiger voor de tegenstander om deze te herkennen.

 

OVERCARDS
Heb je géén van de genoemde draws getroffen en ook geen made hands, maar je kaarten zijn hoger dan elk van de communitycards, dan heb je overcards. Weliswaar is dit geen sterke draw, maar mocht je toch nog een van je kaarten treffen, dan heb je in ieder geval een toppair.

 

Waarom bet je?

In No-Limit Hold’em wint de agressieve, maar ook denkende speler, die zijn agressie gericht inzet. Iedere inzet en iedere raise heeft naar een bepaald doel.

Value-maximalisatie

Het eerste doel voor een inzet is heel duidelijk: Je hebt een sterke hand en wilt daarmee geld in de pot krijgen. Je wilt dat spelers met slechtere kaarten de inzet callen en verder in het spel blijven. Je inzetten zijn in dit geval voor value.

Maar voorzichtig! Het gaat er daarbij niet om of je gelooft dat je hand beter is dan die van je tegenstander. Het gaat om de vraag welke kaarten hij op een inzet van jou weglegt en met welke hij callt.

Alleen wanneer je tegenstander je ook vaak genoeg met slechtere handen uitbetaalt is je inzet voor value.

Bluffen

Het tweede doel voor een inzet is de bluf. Je wilt tegenstanders met betere kaarten tot opgave dwingen en zo de pot binnenhalen.

Altijd wanneer je een bluf overweegt moet je je houden aan vijf regels:
 • Blaas met blufs geen potten op.
 • Bluf liever als je hand zich nog kan verbeteren.
 • Bluf alleen tegen spelers die ook kunnen folden.
 • Bluf niet tegen meerdere spelers.
 • Bluf alleen wanneer je ook een hand kunt representeren en je tegenstanders zelden een goede hand hebben getroffen.

VOORBEELD 1 - GOEDE BLUFGELEGENHEID
Preflop - NL25 blinds: $0.10/$0.25
Je bent de BU
 • UTG1, UTG2, UTG3, MP1, MP2, MP3 en CO folden
 • Je raiset naar $1
 • SB callt $0.90
 • BB callt $0.75

Op de flop - Actieve spelers(3): Jij, SB, BB - pot: $3.00
 • SB en BB checken
 • Je bet $2
 • SB en BB folden

Een klassiek voorbeeld voor een zogenaamde ‘continuationbet’ en een goede kans om te bluffen. Slechts weinig handen waarmee je tegenstanders voor de flop hebben gecalld hebben op deze flop iets speelbaars getroffen. Bovendien kun je goed een toppair azen representeren. Wanneer ze geen van de drie overgebleven azen hebben, wordt het moeilijk voor ze.

VOORBEELD 2 - SLECHTE BLUFGELEGENHEID
Preflop - NL25 blinds: $0.10/$0.25
Je bent de BU
 • UTG1, UTG2, UTG3, MP1, MP2, MP3 en CO folden
 • Je raiset naar $1
 • SB callt $0.90
 • BB callt $0.75

Op de flop - Actieve spelers(3): Jij, SB, BB - pot: $3.00
 • SB en BB checken
 • Je checkt

De flopkaarten zijn sterk drawheavy. Ze verbinden zich met een heleboel mogelijke kaarten waarmee je tegenstanders voor de flop kunnen hebben gecalld. Bovendien kun je nauwelijks iets representeren. Bij heel voorzichtige tegenstanders kun je nog een keer inzetten, maar op deze flop zul je altijd moeilijkheden hebben om je tegenstander tot opgave te dwingen.

Continuationbet

Telkens wanneer je voor de flop raiset, gezelschap krijgt van andere spelers en als agressor in de verdere inzetronden komt, heb je de mogelijkheid om een zogenaamde ‘continuation bet’ te maken. Door je raise voor de flop kun je een sterkere hand representeren dan je in werkelijkheid hebt.

Bet je dan op de flop en heb je eigenlijk slechts een bluf, dan zal hij vaker werken. Je kunt als agressor met een continuationbet veel potten aanvallen, maar niet elke.
VOORBEELDEN VOOR GOEDE FLOPS
Een hoge kaart  
 • Je bet

Aas en plaatje
 • Je bet

Een pair
 • Je bet

Zoals je ziet is een goede flop voor een contibet als bluf, er een die slechts weinig handen verder helpt. Hij biedt weinig drawmogelijkheden en weinig kansen voor sterke made hands. Op een goede flop kun je een sterke hand representeren, terwijl je tegenstander zelden de kaarten heeft om een bluf van je te breken, zelfs wanneer hij er zeker van is dat je bluft.

VOORBEELDEN VOOR SLECHTE FLOPS
Erg drawheavy  
 • Je checkt

Erg drawheavy
 • Je checkt

Erg drawheavy
 • Je checkt

Alle drie voorbeelden dragen het bovenschrift: Erg drawheavy. Wanneer dat van toepassing is, is het plaatsen van een continuationbet op de flop eigenlijk alleen een optie wanneer je slechts één tegenstander hebt.

VOORBEELD 3 - GEEN CONTINUATIONBET
Preflop - NL25 blinds: $0.10/$0.25
Je bent in MP2
 • UTG1, UTG2, UTG3 en MP1 folden
 • Je raiset naar $1
 • MP3 en CO folden
 • BU callt $1 
 • SB foldt
 • BB callt $0.75

Op de flop - Actieve spelers(3): Jij, BB, BU - pot: $3.10
 • BB checkt
 • Je checkt

Op deze flop kun je het beste opgeven. Zijn je beide tegenstanders niet heel tight, dan loont een blufcontinuationbet totaal niet. Erg veel handen hebben hier iets getroffen en je kunt nauwelijks iets representeren. De kans dat beide spelers opgeven daalt op een dergelijke flop dramatisch.

Protection

Niet altijd is een made hand meteen een monster. Vaak denk je met je hand nog voor te liggen, maar weet je ook dat hij kwetsbaar is en je tegenstanders er slechts op loeren om een goede communitycard te krijgen om je de nek te breken.

Je tegenstanders kunnen je slechts inhalen wanneer ze een goede communitycard op de turn of op de river treffen. Hoe groter de kans is dat ze treffen, des te sterker moet je je kaarten beschermen (protecten).

Protection houdt in dat je de volgende communitycard te duur maakt. Heeft een tegenstander een hand die je kan inhalen dan moet hij een te hoge prijs betalen.

Dit betekent dus: Heb je een goede made hand en er zijn veel draws mogelijk, bescherm dan je kaarten en maak de volgende communitycard duur.

Het onderwerp raakt aan de wiskundige basisprincipes van Texas Hold’em, die je in de geavanceerde brons-artikelen nog leert kennen. Je kunt ze lezen zodra je geslaagd bent voor de quiz van PokerStrategy.com.

VOORBEELD 4 - PROTECTION
Preflop - NL25 blinds: $0.10/$0.25
Je bent de BU
 • UTG1, UTG2, UTG3, MP1, MP2, MP3 en CO folden
 • Je raiset naar $1
 • SB callt $0.90
 • BB callt $0.75

Op de flop - Actieve spelers(3): Jij, SB, BB - pot: $3.00
 • SB en BB checken
 • Je bet $2.5

De flop, die we in het laatste voorbeeld nog als te slecht voor een bluf noemden, is tegelijkertijd een flop waarop je made hands zondermeer moet beschermen. Er zijn veel draws mogelijk. Je tegenstanders kunnen een flushdraw, een OESD, een pair en een gutshot hebben. Maak de volgende communitycard duur. 

Waarom bet je niet?

Er zijn veel goede redenen om een keer niet te betten of te raisen, bijvoorbeeld wanneer je absoluut niets op de hand hebt. Er zijn echter nog drie andere goede redenen: potcontrol, bluff-induce en slowplay.

Potcontrol

Op de flop weet je al ongeveer om wat voor pot je wilt spelen. Wanneer je een monsterhand hebt wil je om een grote pot spelen en in het beste geval all-in komen. Heb je een zwakke hand dan wil je geen grote inzetten zien en speel je liever om een kleine pot.

Er wordt gezegd: Grote potten zijn voor grote handen en kleine potten voor kleine handen. Wanneer je niet werkelijk sterke kaarten hebt (een toppair is zelden echt zeer sterk) dan is een doel van je tactiek om de pot niet teveel te laten uitdijen.

Dit noemen we 'potcontrol'.

VOORBEELD 5 - POTCONTROL
Preflop - NL25 blinds: $0.10/$0.25
Je bent in de CO
 • UTG1, UTG2, UTG3, MP1, MP2 en MP3 folden
 • Je raiset naar $1
 • BU callt $1 
 • SB foldt
 • BB callt $0.75

Op de flop - Actieve spelers(3): Jij, BB, BU - pot: $3.10
 • BB checkt
 • Je bet $2.5
 • BU foldt
 • BB callt $2.5

Op de turn - Actieve spelers(2): Jij, BB - pot: $8.10
 • BB checkt
 • Je checkt

Deze speelwijze is een mogelijkheid wanneer er geen noemenswaardige draws mogelijk zijn en je in positie bent. In het voorbeeld laten de communitycards geen sterke draws toe. Je hoeft je hand op deze turn niet te beschermen.

Wanneer je checkt gebeurt het volgende:
 • Heeft je tegenstander een betere hand dan geef je hem daarvoor minder geld. Je houdt de pot klein.
 • Heeft je tegenstander een slechtere hand, misschien een slechter pair azen, een pair achten of een ander pair, dan zal hij veel wegleggen wanneer je bet. Wanneer je checkt laat je zwakte zien en hij zal mogelijk op de river als bluf nog iets betten, of omdat hij denkt de beste hand te hebben. Bet hij niet, dan zal hij misschien eerder een inzet van je callen.

Slowplay

Telkens wanneer je doet alsof je hand zwakker is dan hij werkelijk is, doe je aan slowplay: je speelt je kaarten “langzaam”.

Doordat je de hand slechter laat lijken, zet je de tegenstander er toe aan om een zwakkere hand te overspelen, of überhaupt iets speelbaars te treffen.

Je treft bijvoorbeeld op de flop een full house. Er zijn niet veel kaarten die je tegenstander nu door zal spelen. Wanneer je afziet van een inzet geef je hem de kans om óf op de turn een speelbare hand op te pakken, óf al op de flop een stommiteit te begaan.

Slowplay niet tegen veel tegenstanders, bij drawheavy communitycards, of bij passieve tegenstanders. Je doet het alleen wanneer je er zeker van bent dat je tegenstander de uitdaging om zijn hand te overspelen zal aannemen.

Normaal gesproken is slowplay het slechtere alternatief. Er geldt op de lagere limieten namelijk een regel die je niet mag vergeten: De tegenstander zal eerder een bet callen dan dat hij zelf zal betten. De reden daarvoor is al eerder genoemd: de speler op de lage limieten is over het algemeen te loose en passief.

VOORBEELD 6 - SLOWPLAY
Preflop - NL25 blinds: $0.10/$0.25
Je bent de BU
 • UTG1 raiset naar $1
 • UTG2, UTG3, MP1, MP2, MP3 en CO folden
 • Je callt $1
 • SB foldt
 • BB callt $0.75
Op de flop - actieve spelers(3): Jij, BB, UTG1 - pot: $3.10
 • BB checkt
 • UTG1 bet $2.5
 • Jij callt $2.5

Een goed voorbeeld van een situatie waarin een slowplay zin heeft. De flop is niet drawheavy, ziet er ongevaarlijk uit en er ligt een aas. Je hoeft je hand niet te beschermen en kunt de bet op de flop eventueel ook eerst gewoon callen, wanneer je van mening bent dat je daarmee op de lange duur meer verdient dan met een directe raise.

VOORBEELD 7 - FLUSH NOOIT SLOWPLAYEN
Preflop - NL25 blinds: $0.10/$0.25
Jij bent de BU
 • UTG1 raiset naar $1
 • UTG2, UTG3, MP1 en MP2 folden
 • MP3, CO en jij callen $1
 • SB en BB folden
Op de flop - actieve spelers(4): Jij, UTG1, MP3, CO - pot: $4.35
 • UTG1 bet $2.5
 • MP3 en CO folden
 • Je raiset naar $9

In dit voorbeeld heb je weliswaar met de flush een sterke hand getroffen, maar iedere hogere schoppen heeft een draw naar een betere flush. Met een flush moet je op de flop meteen gas geven en proberen zo snel mogelijk het geld in het midden te krijgen. 

Alles samenvoegen …

Je spelbeslissingen na de flop moeten een soort balans proberen te bewerkstelligen tussen ...
 • je natuurlijke streven naar optimale winst in iedere situatie waarin je voor ligt,
 • het streven naar controle over de pot, om daarmee de prijs voor je zwakkere handen binnen aanvaardbare normen te houden,
 • het streven om de volgende communitycard duur te maken wanneer je hand kwetsbaar is
  Value  
   
Protection   Potcontrol

Hoe zwakker je hand is, des te belangrijker wordt potcontrol. Hoe sterker je hand is, des te belangrijker wordt winstmaximalisatie. Hoe kwetsbaarder je hand is, des te belangrijker wordt protection.

Hoe speel je made hands?

Het spel met made hands is relatief simpel. Heb je de beste hand, dan bet of raise je. Naarmate je hand zwakker wordt moet je meer op potcontrole gaan letten, de pot klein houden en bij teveel actie of tegenstand opgeven.

Je hand moet sterker zijn naarmate je meer tegenstanders hebt. Was er geen preflop raise, of heb je een raise gecalld, dan zul je echt goede kaarten moeten hebben om meer actie te maken.

Slowplay alleen met zeer sterke kaarten. Hoe meer drawheavy de communitycards zijn en hoe kwetsbaarder je hand is, des te meer moet je letten op protection en laat je de tegenstander niet op een goedkope manier de volgende communitycard zien.

Probeer steeds een balans te houden tussen potcontrol en protection. Je hoeft een marginale hand niet te beschermen, omdat hij sowieso hoogstwaarschijnlijk al achter ligt.

VOORBEELD 8 - TWO PAIR
Preflop - NL25 blinds: $0.10/$0.25
Je bent in MP3
 • UTG1 en UTG2 callen $0.25
 • UTG3, MP1 en MP2 folden
 • Je callt $0.25
 • CO foldt
 • BU callt $0.25
 • SB foldt
 • BB checkt
Op de flop - actieve spelers(5): Jij, BB, UTG1, UTG2, BU - pot: $1.35
 • BB, UTG1 en UTG2 checken
 • Jij bet $1.2
 • BU foldt
 • BB en UTG1 callen $1.2
 • UTG2 foldt
Op de turn - actieve spelers(3): Jij, BB, UTG1 - pot: $4.95
 • BB en UTG1 checken
 • Jij bet $3.5
 • BB raiset naar $8
 • UTG1 en jij folden

Je inzet op de flop is standaard. Nadat beide spelers op de turn checken zou je nog eenmaal moeten betten. Er kunnen nog flushdraws zijn die alleen callen. Ook slechtere made hands kunnen nog een reden vinden om in de hand te blijven. Bovendien behoud jij het initiatief. Wanneer je checkt heb je geen controle meer en weet je ook niet waar je staat.

Dan komt echter de raise van de big blind. Deze move op de turn tegen meerdere tegenstanders demonstreert erg veel kracht. Hij zal vaak een flush hebben. Daartegen ziet jouw two pair er natuurlijk niet meer zo goed uit. Het is nu een goede beslissing om alsnog te folden.

VOORBEELD 9 - OVERPAIR
Preflop - NL25 blinds: $0.10/$0.25
Je bent in MP2
 • UTG1, UTG2, UTG3 en MP1 folden
 • Jij raiset naar $1
 • MP3 en CO folden
 • BU callt $1
 • SB foldt
 • BB callt $0.75
Op de flop - actieve spelers(3): Jij, BB, BU - pot: $3.10
 • BB checkt
 • Jij bet $2.5
 • BU callt $2.5
 • BB foldt
Op de turn - actieve spelers(2): Jij, BU - pot: $8.10
 • Jij bet $6.5
 • BU raiset naar $15
 • Jij foldt

Bij deze turncard is de beste speelwijze: betten en dan op een raise folden. Je tegenstander zal zelden met een slechtere hand dan de jouwe raisen. Je kunt echter ook niet checken, want zelfs een hand als 22 heeft naar schatting zo'n drie miljoen mogelijke manieren om te winnen tegen je pair boeren.

Callt de tegenstander je bet, dan geef je op de river meteen op, of maak je een kleine bet en geef je op na een eventuele raise.

VOORBEELD 10 - OVERPAIR
Preflop  - NL25 Blinds: $0.10/$0.25
Je bent de BU
 • UTG1, UTG2, UTG3, MP1, MP2 en MP3 folden
 • CO raiset naar $1
 • Jij callt $1
 • SB en BB folden
Op de flop - actieve spelers(2): Jij, CO - pot: $2.35
 • CO bet $1.5
 • Jij raiset naar $5

In dit voorbeeld kun je het beste raisen. Bij de communitycards ligt een aantal draws. Komt er op de turn een hogere kaart dan een 9, zoals bijvoorbeeld een koning of een vrouw, dan voel je jezelf ook niet meer zo lekker met je kaarten.

In dit soort situaties is het altijd beter om zelf meteen te raisen. Wanneer je tegenstander je raiset weet je meteen dat je bent verslagen. Callt hij alleen, dan kun je na de turn opnieuw kiezen.

Hoe speel je draws?

Voor een perfect spel met draws heb je een beetje inzicht nodig in de wiskundige concepten "odds & outs". Deze zul je later nog leren kennen, nadat je geslaagd bent voor de quiz van PokerStrategy.com.

Over het algemeen kun je stellen dat je draws in handen waarin preflop niemand heeft geraised, of waarin je zelf een raise hebt gecalld, bijna altijd passief speelt. Met sterke draws als flushdraws en OESD kun je eventueel middelmatige flopbets callen. Zwakkere draws, zoals een gutshot, geef je dan meestal meteen op.

Jaag nooit achter draws aan! Heb je op de turn een flushdraw, dan maak je in nog geen 20% van de situaties je flush op de river. Je gooit dus geld weg als je op de turn dan toch grote inzetten callt.

Heb je preflop geraised, dan kun je met veel draws ook op de flop nog agressief doorspelen wanneer je maar één of twee tegenstanders hebt. Je maakt met een sterke draw bijvoorbeeld bijna altijd een continuationbet op de flop.

Toch geldt ook voor het agressieve spel met draws dat het alleen zinvol is wanneer je tegenstanders in staat zijn om te folden. Tegen veel spelers, of spelers die uit principe met iedere bet meegaan, kun je niet bluffen en dus je draws ook niet agressief spelen.

VOORBEELD 11 - PASSIEF SPEL
Preflop  - NL25 Blinds: $0.10/$0.25
Je bent de SB
 • UTG1, UTG2 en UTG3 folden
 • MP1 callt $0.25
 • MP2 foldt
 • MP3 en CO callen$0.25
 • BU foldt
 • Jij callt $0.15
 • BB checkt
Op de flop - actieve spelers(5): Jij, BB, MP1, MP3, CO - pot: $1.25
 • Jij en de BB checken
 • MP1 bet $1
 • MP3 callt $1
 • CO foldt
 • Jij callt $1
 • BB foldt
Op de turn - actieve spelers(3): Jij, MP1, MP3 - pot: $4.25
 • Jij bet $3

Hier heb je op grond van de vele spelers slechts gekozen voor een passieve speelwijze. Omdat zowel jij als de MP1 nog genoeg geld hebben kun je de bet rustig callen.

Op de turn tref je de draw. Nu moet je zelf actief worden. Zou je hier checken, dan zouden je tegenstanders hier zelf -uit angst voor een flush- slechts zelden iets inzetten. Juist op de lagere limieten gaan ze dan echter vaak nog wel mee met een bet. Dit onder andere omdat je inzet dan snel wordt gezien als een bluf.

VOORBEELD 12 - AGRESSIEF SPEL
Preflop - NL25 Blinds: $0.10/$0.25
Je bent de CO
 • UTG1 callt $0.25
 • UTG2 en UTG3 folden
 • MP1 callt $0.25
 • MP2 en MP3 folden
 • Jij callt $0.25
 • BU foldt
 • SB callt $0.15
 • BB checkt
Op de flop - actieve spelers(5): Jij, SB, BB, UTG1, MP1 - pot: $1.25
 • SB, BB, UTG1 en MP1 checken
 • Jij bet $1.1
 • SB en BB folden
 • UTG1 callt $1.1
 • MP1 foldt

In dit voorbeeld heb je een sterke flushdraw en ook nog overcards (K en J) die je draw nog wat beter maken. Normaal zou je tegen vier tegenstanders een bluf achterwege laten. Je zult ze zelden allemaal tot folden kunnen dwingen.

In deze speciale situatie kun je echter toch betten. De grootste reden daarvoor ligt in je positie. Alle tegenstanders moeten vóór jou reageren. Daar komt bij dat er veel kaarten zijn die je op de turn of river verder kunnen helpen. Callt iemand je inzet, dan zul je vaak alsnog een goede kaart treffen en de hand in je voordeel kunnen beslissen. 

Samenvatting

Dit artikel heeft je een overzicht gegeven van de belangrijkste concepten voor het spel na de flop. Dit kan natuurlijk niet de hele materie afdekken. Daarom zijn er nog verdiepende artikelen. Zodra je geslaagd bent voor de quiz van PokerStrategy.com krijg je toegang tot deze artikelen.

Wat je nu in ieder geval zou moeten meenemen is het samenspel tussen potcontrol en protection. Je wilt met een middelsterke hand niet spelen om grote potten. Aan de andere kant wil je de tegenstanders ook geen goedkope extra kaarten geven, waarmee ze je zouden kunnen inhalen.

Ook zou je nu moeten begrijpen dat een inzet alleen winst geeft wanneer hij je hand beschermt tegen draws of wanneer slechtere handen je callen. Kun je op de river gratis naar de showdown gaan en je hand is direct zo sterk dat je spontaan een dorpsfeest zou willen geven ter viering ervan, dan kun je beter de gelegenheid aangrijpen en gewooon goedkoop de showdown bekijken.

Over het algemeen gelden ook op de flop, turn en river dezelfde regels als voor het preflopspel:

 • Je speelt tight en bent in staat om de marginale situaties uit de weg te gaan.
 • Je speelt agressief en geeft het spel actief vorm, in plaats van steeds alleen bets te callen.
 • Je speelt position en let al preflop op mogelijkheden om positie te krijgen op je tegenstanders.

Zo en dat was het alweer... voorlopig althans. Heb je alles begrepen dan kun je een poging wagen voor de quiz van PokerStrategy.com en je van het startkapitaal verzekeren voor de start van je pokercarrière.

Vergeet echter niet dat No-Limit Hold'em beduidend meer is dan wat deze eerste artikelen konden behandelen. Verdere verfijningen en vooral de belangrijke wiskunde achter het spel, leer je in de brons-artikelen die je na het behalen van de quiz kunt lezen. Tot dan: veel succes!

 

Reacties (8)

#1 Avalonn, 01/04/10 15.43

Toch grappig. Ze zeggen eerst niet bluffen tegen meer dan één persoon. En het eerste voorbeeld wordt het bluffen tegen 2 personen een goede bluff genoemd? Zal er wel mee te maken hebben dat het SB en BB zijn.

#2 PaRaN0iDnl, 06/09/10 00.50

die vraag had ik dus ook fout...

#3 Lanfear81, 06/09/10 12.42

Ja ik geef toe dat dat inderdaad een beetje verwarrend is.
In de genoemde situatie is de continuationbet echter goed, omdat er niet heel veel draws mogelijk zijn en het heel goed mogelijk is dat jij een A hebt, omdat je voor de flop aangetoond hebt een sterke hand te hebben.

Als je dit vergelijkt met het tweede voorbeeld, dan is dat een flop waar jij zelf minder vaak een sterke hand getroffen zult hebben en bovendien zijn er veel mogelijkheden voor handen bij je tegenstanders die ze niet direct zullen willen opgeven bij een bet. Daarom is het beter om daar niet te bluffen.

#4 Farmarchist, 24/03/11 20.13

enkele vraagjes:

er is een hand waar je op de cutoff AK speelt en first in opent. BU en BB callden.

flop: 5 spade 6 club 7 spade

BB checkt, je zegt dat je moet checken omdat het bord niet goed is voor c-bet. Kan je nog een zeggen waarom precies? Ten eerste zal de BB niks hebben na zn check dus probably zoiets tussen A9 en K10... Dan moet je enkel nog de BU eraf krijgen... Dat lukt zowat altijd tenzij hij een pcoket of draw heeft en dat gebeurt toch minder dan 50% niet? + je hebt 2 overcards en kan easy zelf een pocket representen. Of ben ik helemaal fout?

Een ander vraagje ... je hebt KK op de BU en raist, SB en BB callen en de flop komt 9 club 8 club J spade. SB en BB checken en je bet voor protection (dat was in de video). Mijn vraag is wat doe je als de SB 2.5$ bet (~3/4 pot). call of raise voor protection en om te zien waar je staat in het hand?

en een laatste vraagje was: je speelde JJ op een bord: 5 club 6 spade 6 club 4 club. Jij bet goed door en je tegenstander raisde en je fold. Goedgoed. maar je zei dat wanneer hij 2x en 2 club zou hebben hij nog steeds 2mil manieren heeft om je te verslaan. Vanwaar die 2 mil manieren? ^^

Complimenten voor de duidelijke, leerrijke video!

#5 Farmarchist, 24/03/11 20.14

a

#6 RobbieV, 30/03/11 13.15

Hey Milanpoppe,

Op je eerste vraag: Wanneer de BB naar jou toe checkt dan betekent het absoluut niet dat hij niets heeft. Wanneer je als de BB namelijk wat hebt dan ga je vaak voor een check raise, omdat je zo meer geld kunt winnen. Namelijk wanneer de initiele raiser(jij dus) niets hebt en hij bet als eerste uit, dan zal jij gewoon folden. Echter wanneer hij checkt kun je nog een bet plaatsen en dit neemt hij dan mee. Ten tweede kan de BB jou hier bluffen wanneer je bet met slechts een draw. Dus hij kan bv een willekeurige 8 hebben en met een check raise jou van de hand afzetten.

Daarnaast hit de calling range van de button samen met de BB dit board redelijk hard en net zo belangrijk is dat jij hier niets kunt representeren. Zelfs wanneer jij een pocket pair hebt, zul je dit board niet altijd leuk vinden, omdat er zeer veel 2 pairs(56, 67 etc) in hun preflop range zitten of pair+draws(87, 54 etc) En ook nog een hoop overpairs(88,99,TT) die allemaal niet opgeven en hebben veel equity tegen je of hebben je crusht in equity. Je kunt er vanuit gaan dat je hier vaker dan de helft van de keren niet goed zit. Daarnaast wat gebeurt er als je nu een A spade hit? Dan kun je niet meer folden, maar je bent ook niet erg blij met je hand en dat heet negatieve implied odds.

Vraag 2 over KK: Je callt dan meestal en bent van plan om de hand niet op te geven op een blank turn. Dus iedere turn die het board niet enger maakt. Dus geen T, Q, 7 of club. Vaak zal de SB hier handen als TJ of T9 of QJ of KJ etc betten. Tegen deze handen lig je nog gewoon goed voor. Daarom call je. Het alternatief is raisen, maar daarmee isoleer jij je eigenlijk alleen tegen betere handen. Op het moment dat hij nu all-in gaat, kun jij niet meer callen, omdat je equity nooit meer dan 40% zal zijn. Ofwel hij gaat met 2 pair of een gehitte set all-in. Of hij heeft een straat of een combo draw zoals TJ en tegen die gehele range lig jij achter. Dus nu laat je hem ook mindere handen als TJ bluffen en jou van je hand afzetten. Daarom callen we en kijken we of de turn bv een 2 van harten is en dan callen we nog 1x.

Op je laatste vraag: dat is simpelweg omdat hij zoveel outs heeft. Dus stel dat de tegenstander jou hier bluft met 2x2c(lub) dan heeft hij alsnog vier 3'en in het deck, twee 2'en en 8 clubs in het deck om de betere hand te maken op de river. Dat plus de kans dat hij hier bijna nooit bluft zorgen ervoor dat jij je JJ daar moet folden.

Hoop dat dat helpt en sorry voor de late reactie ;)

#7 Farmarchist, 30/03/11 16.01

Bedankt voor deze zeer mooie, duidelijk en uitgebreide uitleg! =)

#8 Andrelan, 10/07/12 14.30

Bij het artikel:hoe speel je voor de flop bij Onderwerp Value-maximalisatie.De laatste zin er van:alleen wanneer je tegenstander ook vaak genoeg met slechtere handen uitbetaalt is je inzet voor value.Als je bv een toppair hebt en je speelt tegen een goede speler moet je dan toch niet lager inzetten zodat hij goede pot odds krijgt,of gaat het onderwerp Value-maximalisatie dat je de beste hand hebt en niet meer verslagen kan worden?Mijn gedacht er over met een toppair geflopt(waarchijnlijk de beste hand )en er is een goede speler mee en het board is verder ongevaarlijk,dan zou ik inzetten voor value 1 hij fold 2 hij gaat mee en maakt de fout of je gaat nadenken waarom hij meegaat.Kan iemand mij de laatste zin van Value-maximalisatie even beter voor de dag brengen.. Grtz Mathias