Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategieFixed-Limit

Preflop: Basisconcepten

Introductie

In dit artikel
 • Tight is right.
 • Wanneer is een hand sterk?
 • Powerhouse handen zijn je vrienden.

Nog voordat de eerste drie gemeenschappelijke kaarten (de flop) zijn gedeeld moet je beslissen of je een speelbare hand hebt of niet.

Tijdens het preflopspel maken de meeste tegenstanders al de grootste fout, door bijvoorbeeld te veel, en zwakke, handen te spelen. Daarom is het uiterst belangrijk voor jou, als toekomstig pokerspeler, een verstandige, winstgevende speelwijze voor het spel vóór de flop aan te leren.

Dit artikel geeft uitleg over de basisprincipes van het preflopspel die je een voordeel geven ten opzichte van je tegenstanders, en je daardoor winst zullen opleveren.

 

DOWNLOADS

Uitgebreide charts voor het preflop spel

Odds & outs tabellen als PDF

Video: Fundamentele concepten
.
Bekijk de video

De inhoud van dit artikel kun je nu ook als video bekijken. Klik op het plaatje aan de linker kant om het videovenster te openen.

Lees daarnaast echter ook het artikel nog eens door om de strategie echt onder de knie te krijgen. Je pokeraccount zal je dankbaar zijn.


Tight is right!

Er zijn geen zilveren en bronzen medailles te verdienen in poker. Alleen de beste handen winnen de pot. De belangrijkste voorwaarde voor winstgevend spel in Fixed Limit Hold'em is weinig, maar alleen de beste, starthanden te spelen. Dit heet 'tightness' en vereist nogal wat geduld en discipline.

Zoals al eerder vermeld zullen veel van je tegenstanders al voor de flop grote fouten maken door zwakke handen met een negatieve verwachtingswaarde te spelen, omdat ze altijd de flop willen zien.

Deze fout kun je uitbuiten, door geduldig en gedisciplineerd, alleen sterke handen te spelen, die al vanaf het begin voorliggen op je tegenstander. Op de langere termijn zal dit winstgevend voor je zijn.

 

Expected Value (EV)

De expected value, EV, is de verwachte netto winst of verlies die je van een bepaalde hand kunt verwachten wanneer je deze speelt.
Op het internet vind je de resultaten van 122 miljoen real money gespeelde handen. Met dit aantal voorbeelden is er een zeer nauwkeurige schatting gemaakt van de waarde van iedere starthand.

De beste starthand is niet verrassend namelijk de AA met een EV van 2,32 Big Bets (voor de gemiddelde speler). Verder naar beneden in de lijst, neemt de verwachtingswaarde erg snel af.

De beste ongepaarde starthand is AKs met een EV van 0,77 (vijfde plaats). Vanaf plaats zes is de EV minder dan de blinds. Een sterke hand als AJo heeft slechts een EV van 0,19BB, T9s 0,05 en A2s is nog net rond de nul (plaats 40 van de 169 mogelijke starthanden).


Aandachtspunten voor ongepaarde starthanden

De meeste starthanden zijn ongepaarde handen (94,1%). slechts 5,9% van alle starthanden zijn pocketpairs (een pair met je twee startkaarten). De sterkte van ongepaarde handen kan worden geëvalueerd aan de hand van drie criteria.

In potten met meerdere tegenstanders (multiwaypot) ligt de sterkte van de winnende hand vaak ergens tussen een pair en een full house. Alle non-pair handen hebben gelijke kansen om te verbeteren tot twee pair, trips of een full house. Het verschil in hun sterkte ligt vooral in de onderlinge kansen om te verbeteren in een top pair, straights en flushes.

 

VERSCHILLENDE AANDACHTSPUNTEN VAN DE STARTING HANDS
De drie belangrijkste aandachtspunten om ongepaarde handen te evalueren zijn (op volgorde van belangrijkheid):
 • High card sterkte
  Hoe hoger de starthand, des te groter je kans op een top pair.
 • Suitedness
  Wanneer beide handen van dezelde suit zijn, wordt de kans op een flush uiteraard groter.
 • Connectedness
  Hoe dichter bij elkaar de twee handen zijn, des te groter de kans op een straight.
VOORBEELDEN

A J heeft een goede high card sterkte en is tevens suited, maar heeft minder connectedness (er is maar één mogelijke straight met deze hand).

65 is connected (maximale aantal mogelijk straights) maar heeft totaal geen high card en suitedness sterkte.

A8 heeft een beetje high card sterkte door de aas, maar is niet suited of connected.

WANNEER IS EEN STARTHAND STERK?
Een hand moet eigenlijk in minimaal twee van de drie categorieën sterk zijn wil je deze kunnen spelen. Handen zoals J2 and 65 zijn niet bovengemiddeld. De ene heeft suitedness, de andere connectedness als waarde, maar deze beide alleen voldoen niet om je vrijwillig geld in deze pot te laten investeren.

De belangrijkste eigenschap is de high card sterkte. Hoge azen zoals AKo en AQo zijn sterke starthanden, zelfs al zijn ze offsuited en kunnen ze alleen maar een straight maken met beide kaarten tegelijk. De andere offsuited broadway combinaties (twee kaarten vanaf T en hoger) zijn alleen speelbaar vanuit late positie in een pot waarbij nog niet geraised is. Zwakkere offsuit handen moet je al helemaal niet spelen.

 • Het is mogelijk dat je een top pair hit met beide kaarten in je hand.
 • Maak je een top pair, dan heb je ook een goede kicker.

Domineren

Door het gebruik van de community cards in Texas Hold'em ontstaat er een speciale situatie, die 'dominantie', ofwel overheersing wordt genoemd.

Heb je bijvoorbeeld AK en een andere speler heeft A8, dan is de speler met de kleinere kicker gedomineerd. Komt er nu een A op de flop, dan heeft hij een dure op één na beste hand en zal hij vaak tot het einde uitbetalen.

Een nog sterkere vorm van domineren is wanneer een speler een pocketpair heeft tegen een speler met een hand met eenzelfde kaart en een lagere kicker, bijvoorbeeld QQ tegen QT. In dit geval is het onmogelijk om de showdown te winnen met een top pair.

Gedomineerde handen hebben beduidend minder kans om te verbeteren tot een top pair. Dit kan bijzonder kostbaar worden in potten met maar weinig spelers. Bij slechts twee of drie spelers in de hand wint in de meeste gevallen de speler met het hoogste pair de pot.

Dominatie wordt minder gevaarlijk naarmate er meer tegenstanders in de pot zijn. Hoe meer spelers in een hand, des te belangrijker worden straight-/flushdraws; je zult dus meestal op de showdown een sterkere hand nodig hebben dan een top pair.

Ter illustratie zijn hier wat voorbeelden van all-in-situaties met twee starthanden: De kansen zijn berekend met een simulatietool. Het gebruik daarvan zal later worden uitgelegd in de Goldsectie.
VOORBEELDEN

 • AA vs. 77 - 79.7 : 20,3
  De starting hand AA wint tegen 77 in 79,7% van de gevallen. In 20,3% van alle gevallen wint 77
 • AKo vs. AQo - 74,4 : 25,6
 • AA vs. KJo - 86,7 : 13,s
 • KK vs. KJo - 90,9 : 9,1
 • AKo vs. JTo - 62,6 : 37,4
 • AQo vs. KJs - 59,2 : 40,8

Aan de voorbeelden is duidelijk te zien, dat bij het spel in heads-up de winkansen met een gedomineerde hand beduidend lager liggen.

Het belang van de late position

Een belangrijke factor bij het bepalen van de speelbaarheid van een hand is je positie aan de tafel. Hoe meer spelers voor je, des te meer informatie je hebt over de sterkte van je eigen hand, en wanneer de pot niet is geraised des te kleiner is de kans dat er iemand aan tafel een goede hand heeft zoals een high pair.

De voordelen van het in late positie zitten gelden in elke betronde. Je kunt nu reageren op de acties van je tegenstanders wat je een groot strategisch voordeel biedt en dus ook weer winst oplevert.

Speculatieve handen zoals suited connectors (bijv. 98) mogen alleen worden gespeeld voor één preflopbet. In late positie is het gemakkelijker om goedkoop te kijken.

Met middelmatig sterke handen zoals KTo is er een groot risico dat je gedomineerd wordt. Deze handen moeten alleen worden gespeeld vanuit een late positie in een ongeraisede pot. Het risico dat een speler achter je een goede starthand heeft is te groot in het geval je vanuit early of middle position speelt.

Voordelen van suited starthanden

Wanneer je met suited starthanden speelt dan heb je ongeveer 6% kans dat deze zal verbeteren tot een flush. Hierdoor denken sommige mensen dat er niet veel verschil zit tussen suited en offsuited starthanden. Dit is echter niet juist.

Zelfs wanneer je niet zo vaak verbetert tot een flush zal je winst (zeker in potten met meerdere tegenstanders) enorm zijn. Een flush wint normaal gesproken de showdown, ook in potten met meerdere tegenstanders. Deze potten kunnen zeer groot zijn en maken het verschil in de winratio tussen deze handen.

Je moet het volgende onthouden: één paar op de flop is geen heel sterke hand. Eén paar plus een flushdraw is altijd een erg sterke hand.

Soms start je met een flushdraw op de flop en eindig je met iets anders dan twee paar of trips.

Hoe sterker je hand is, des te agressiever je deze kunt spelen. Een andere mogelijkheid om de hand te winnen is te semi-bluffen met goede drawsDrie categorieën winstgevende starthanden

TOP PAIR HANDEN

Top pair handen bestaan uit twee hoge kaarten, T en hoger (ook wel 'broadway' handen genoemd). Deze handen winnen vaak kleine en middelmatige potten met een top pair. Ze verbeteren maar zelden tot erg sterke handen na de flop en moeten vaak in de verdediging tegen een speler met een draw.

Je moet deze handen beschermen door deze preflop, en op de flop agressief te spelen, zolang je tenminste nog favoriet bent tegen de drawing hands. Op het laatst zullen spelers hun draw folden wanneer ze niet hebben gehit, maar wanneer ze wel hitten zullen ze vaak reraisen.

Top pair handen zijn vaak erg sterk met weinig tegenstanders in de pot, maar zijn veel minder sterk in potten met meerdere tegenstanders.

Met de iets zwakkere handen zoals ATo, KJo en hoger maak je meer winst wanneer spelers fouten maken, dan dat je verliest in multiway pots.

Het is aan te raden om deze handen te raisen, aangezien je een voordeel hebt ten opzichte van de loose spelers die zwakkere handen spelen. Zwakke handen zoals K8o en A6o zijn niet speelbaar in potten met meerdere tegenstanders. Deze kun je beter spelen wanneer je in late positie zit en iedereen voor je heeft gefold, zodat je de blinds kunt proberen te stelen.

Sterke top pair handen winnen vaak in vergelijking tot gemiddelde handen, zeker wanneer tegenstanders niet verbeteren tot een betere hand dan two pair. Dit voordeel moet je uitbuiten door preflop te raisen.

SPECULATIEVE HANDEN

Speelbare speculatieve handen zijn lage pocketpairs zoals 55 en suited connectors zoals 98s. Deze handen verbeteren niet vaak, maar de keren dat ze wel verbeteren kun je er ook grote potten mee winnen. Een lage pocketpair kan tot een set verbeteren op de flop en suited connectors kunnen verbeteren tot een flushdraw of een straightdraw.

Omdat de kans relatief klein is dat deze handen verbeteren kun je deze handen het beste spelen in potten met meerdere tegenstanders. Ten eerste de iets zwakkere speculatieve handen zoals lage suited connectors, deze behoren alleen gespeeld te worden vanuit de late positie met slechts één bet en meerdere tegenstanders in de pot, of om je blinds te verdedigen. Sterkere speculatieve handen zoals kleine pocketpairs mag je spelen voor twee bets, mits er meerdere limpers/callers zijn. Wat betekent dat je een raise kunt callen onder bepaalde omstandigheden.

Het is wel belangrijk dat je deze handen niet raiset aangezien je met zoveel mogelijk spelers zo goedkoop mogelijk de flop wilt zien.

POWERHOUSE HANDEN

De sterkste handen zijn handen die de voordelen van top pair handen en speculatieve handen met elkaar combineren, en die geen specifieke zwakte hebben. Deze powerhouse handen hebben de grootste winstverwachting (EV) van alle starthanden.

Tot deze groep behoren de hoge paren zoals AA, KK, QQ en hoge suited broadways zoals AKs en AQs.
In tegenstelling tot offsuited top pair handen kunnen deze handen ook zeer agressief worden gespeeld op de turn en de river. Deze handen moet je preflop raisen om zo de maximale winst te behalen met deze handen.

Conclusie

De sterkte van een specifieke hand is afhankelijk van de hoogte van een kaart, de vraag of hij suited is en of hij connected is. De beste handen zijn of een hoog paar, of voldoen aan alledrie de bovengenoemde criteria.

Je moet altijd de kwaliteit van je starthand beoordelen om kostbare fouten te vermijden. Denk daarbij altijd aan het principipe: 'Tight is right'. Zelfs als je soms in de verleiding komt om een hand mee te spelen terwijl je eigenlijk weet dat dit fout is. De PokerStrategy Starting Hands Charts helpt je om deze discipline te trainen, wat van essentieel belang is om een succesvolle pokerspeler te worden.