Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategiePot-Limit Omaha

PLO Hi/Lo strategiegids - deel 1

Inleiding

In dit artikel
  • De regels van Pot Limit Omaha Hi/Lo
  • De vaktermen van deze variant
  • Hoe je het board leest

Dit artikel geeft beginners een solide basiskennis van alle aspecten van Pot Limit Omaha Hi/Lo.

Pot Limit Omaha Hi/Lo is een High/Low split-variant van Pot Limit Omaha.

Iedere speler krijgt 4 kaarten en deelt de 5 communitycards met de andere spelers. De 4 inzetronden worden gevolgd door een showdown. Bij een Pot Limit spel kan iedere speler niet meer dan de grootte van de pot verhogen.

Iedere speler vormt de best mogelijke pokerhand met 5 kaarten, met een combinatie uit de beste twee kaarten in zijn hand en drie van de vijf communitycards. Iedere speler vormt vervolgens een geldige low-hand door twee van zijn handkaarten te combineren met 3 gemeenschappelijke kaarten. De speler of spelers met de beste geldige low-hand wint/winnen dan de helft van de pot. De andere helft gaat naar de speler(s) met de beste high-hand. Wanneer geen van de spelers een geldige low-hand kan vormen, dan gaat de hele pot naar de speler(s) met de beste high-hand.

Om een geldige Low-hand te maken moet je een pokerhand maken uit 5 kaarten, waarbij alle kaarten lager zijn dan de 9 en er geen pairs gevormd worden. Hoe lager de kaarten zijn, des te sterker is de hand. De beste Low-hand is A2345 en de slechtste Low-hand is 45678. Straights en flushes spelen voor de Low-hand geen rol. Een eenvoudige manier om de laagste hand te vinden is door de kaarten in aflopende volgorde te sorteren en ze als getal van 5 cijfers te lezen. Hoe lager dit getal is, des te beter is de hand.

A2348 wordt dan 84321 en 23567 wordt 76532. Je ziet dat 23567 de betere Low-hand is.

Terminologie

Het is belangrijk om de terminologie bij PLO Hi/Lo te kennen, omdat er specifiek voor PLO Hi/Lo gebruikte uitdrukkingen zijn.

Nut-Low: De beste Low-hand, die bestaat uit de twee laagste wheelkaarten die ons helpen om een A-5 wheel te completeren, zoals bijvoorbeeld A2 op een 368 board of 24 op een A38 board.

Nut-nut: De beste High- én Low-hand, bijvoorbeeld A2s op een 358 flushboard.

Counterfeit: Dit is het geval wanneer je op de flop of turn de nut-Low-hand hebt en de volgende gemeenschapskaart een nieuwe combinatie van twee kaarten tot beste Low-hand maakt. Wanneer je op een 357-board A2xx hebt en er komt een 2, dan is de eigen hand counterfeited en wordt A4 tot de nieuwe beste Low-hand.

Chop: Dit is het geval wanneer twee spelers de pot delen, meestal wint hierbij de een met de High-hand en de ander met de Low-hand. Live-spelers roepen dan vaak “Chop Chop” (of in het geval van Scotty Nguyen “Chop it up baby”). Wanneer tot de blinds wordt gefold en deze spelers dan een grote pot delen, dan zal zeker iemand met leedvermaak roepen: “Het huis wint!”, omdat beide spelers na aftrek van de rake geld verloren hebben.

Freerolling: Dit is het geval wanneer een speler op de flop of turn al zeker is van de helft van de pot en de mogelijkheid krijgt om, compleet zonder risico, de andere ook nog te winnen. Op een kan dat met tegen een speler met 88. A2 wint als Low-hand een helft van de pot en kan door het treffen van een flush tegen de speler met een topset ook nog de andere helft winnen met de High-hand.

Quartering: Hier delen twee spelers een helft van de Low- of High-pot en krijgen elk dus een kwart. “Ik heb hem met mijn nut-Low en nutflush gequartered.” Ook mogelijk, maar minder vaak, is het “gesixthed” of “geeighted” worden wanneer de Low of High met drie of vier spelers verdeeld wordt.

Trapped: Een speler met een middelsterke High- en Low-hand, die in een raising-war tussen een betere High- en een betere Low-hand is geraakt, is “getrapped”. Hij zal beide potten verliezen maar callt ondanks dat, in de hoop nog een helft van de pot te winnen en dat de andere spelers stoppen met raisen.

Scoop: Het winnen van de gehele pot wanneer een Low-hand mogelijk is. Veel waarschijnlijker wanneer je nut-nut hebt.

Protection: Wanneer je op de flop of turn de beste Low-hand hebt en een nog komende kaart dat niet meer zal veranderen. Voorbeeld: Je hebt AK23 op een 678-board. Hier heb je de nut-Low met protection, omdat je zelfs wanneer op de turn A 2 of 3 komt altijd nog de nut-Low hebt.

Wheel cards: Aas, 2, 3, 4 en 5. Deze kaarten worden als “Wheel cards” aangeduid en maken samen de nut-Low, die niet kan worden verslagen.

Steel Wheel: Aas tot 5 in dezelfde suit.

Wrap: Een 4-card-straight waarbij meerdere kaarten op de volgende street een straight kunnen maken. Met QJ98 heb je op een KT7-board een wrap en 20 outs, omdat elke A, Q, J, 9, 8 of 6 op de river een straight maakt.

Wheel Wrap: Met een hand als A25x op een 34x-board geeft iedere non-pairing Low-card je de nut-Low-hand.

Omdat je nu expert bent in de PLO Hi/Lo-terminologie, zullen we ons nu wenden tot de benadering van het board bij PLO Hi/Lo en passen daarbij de zojuist aangeleerde begrippen toe.

Het board lezen

VOORBEELD 1:

In het eerste voorbeeld heb je AsAcKdQs en op het board ligt een Wheel – Ad2c3h4c5d. Je heb dus een set azen en geen Low-hand. Je hebt twee kaarten nodig die lager zijn dan een 9 om een Low-hand te kunnen maken, maar hebt er slechts één, namelijk een aas. Iedere speler met twee Low-cards zou de pot met je delen en met twee wheelcards of een 6, met een 2 tot 7 de pot scoopen. Al deze handen maken een straight voor High en scoopen de pot – winnen dus High en Low.

VOORBEELD 2:

Hier heb je Ah8h7s6s en het board is hetzelfde als hierboven, met een Wheel van aas tot 5.

In deze hand gebruik je de 7s6s voor de nut-high, maar hebt net als in het eerste voorbeeld niet de nut-Low. Je neem dus de Ah en de 6s van je hand voor de second nut-Low. Iedere speler met twee wheelcards die jij niet hebt zou de nut-low hebben. Je deelt de tweede nut-Low met iedereen met A6, 26, 36 of 46, die daarmee dus A2346 in zijn hand heeft. 56 zou niet goed zijn, omdat daarmee de A23 op het board een A2356 vormt, wat slechter is dan A2346.

VOORBEELD 3:

Je hebt Ac2c6h5d en ziet de flop: 3d4s8h. Je hebt met de aas en de 2 de nut-Low en tegelijkertijd de nut-Low-hand met protection. Je kunt de Low-pot niet verliezen, odmat elke aas, iedere 2 of 5 een wheel geeft, die op dit board niet kan worden counterfeited. Dit maakt het tot een sterke Wheel Wrap-draw voor een Scoop van de pot. Iedere aas, 2 en 7 geeft ons de nut-straight voor High. Wanneer er een 5 komt heb je een 6-high-straight met de 2c en de 6h en wanneer er een 6 komt heb je een 6-high-straight met de 2c en 5d.

VOORBEELD 4:

Op het board komt Ah8hAs8c9h en je hebt AcKhQh2c.

Op dit board is geen Low-hand mogelijk, omdat er slechts twee enkele Low-cards liggen. De High-hand zal in dit geval dus de pot scoopen. Omdat je twee kaarten uit je starthand moet gebruiken heb je geen full house. Wanneer je een aas gebruikt zou je tweede kaart een aas, een 9 of een 8 voor een full house of quads moeten zijn. In dit geval neem je de hartenkoning en -vrouw en maak je met de drie harten op het board een flush.

VOORBEELD 5:
Je hebt Ac6c4d2d en op het board komt 6d6h4c3h2s. Je hebt met een full house sixes over fours, de nut-high geflopt en hebt vervolgens een nut-Low-draw. De 3h op de turn gaf je de nut-nut, maar omdat je geen protection had heeft de river je nut-Low counterfeited. De nut-Low is nu een wheel met een A en 5 op de hand. Je hebt met Ac2d en 3h4c6d van het board, de tweede nut-Low-hand. Een andere speler met A3, A4 of A6 zou eveneens de tweede nut-Low hebben en er zou worden gequartered.
VOORBEELD 6:

Je hebt Ad5h2d2c op het board 3h6d3d3s3c. Hier zijn er geen Low-hands. Er zijn slechts twee kaarten lager dan een 8 op het board, dus is er niet veel mogelijk. Voor je High-hand moet je twee kaarten van je starthand gebruiken, wat in dit geval 2d2c zou zijn. Met 3h3d3s van het board heb je dus een full house threes over deuces.

Samenvatting

Je zou nu een basisbegrip van de regels moeten hebben en de terminologie moeten kennen die je voor het maken van je hand toepast. In het het volgende artikel kijken we naar de eisen aan je starthand en de redenen waarom je de hand wel of niet speelt.