Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategiePot-Limit Omaha

PLO Hi/Lo strategiegids - deel 3

Inleiding

In dit artikel:
  • Hoe je op de flop de value maximaliseert en verliezen minimaliseert
  • Waarom de flop een "nieuwe start" voor je hand betekent
  • Welke mogelijkheden je hebt om je hand verder te spelen

In deel 2 bekeken we al de criteria voor onze algemene starthandenkeuze, of beter gezegd: de kaarten waarmee we bij PLO8 de flop willen zien. Op de flop is ons doel om onze value te maximaliseren en onze verliezen te minimaliseren, zowel door het gebruik van onze werkelijke equity op de flop, als door manipulatie van de tegenstander.

Hieronder zullen we nauwkeuriger kijken naar equity's en positieverschillen, wanneer we onze handen agressief moeten spelen en wanneer juist passief, wanneer we lowdraws zouden moeten spelen, hoe we squeezen en hoe het aantal tegenstanders van invloed is op de vraag of we na de flop doorspelen of niet.

Bij Omaha ontstaat op de flop over het algemeen een andere dynamiek dan bij Hold’em. De preflop-agressor zal bij Omaha niet dezelfde credit krijgen voor contibets. We moeten de flop als nieuwe start voor onze hand bekijken. De equity die we preflop nog zouden hebben, kan op deze street dramatisch veranderd zijn. Het is zelfs zo, dat een preflop monsterhand op de flop waardeloos kan zijn. A234 double suited kun je op een KQJ-flop check/folden, daar de tegenstanders, in tegenstelling tot bij Hold’em, een preflopraise slechts weinig respect geven.

Dit betekent echter niet dat we de preflop-actie moeten verwaarlozen. De gebeurtenissen voor de flop geven ons namelijk waardevolle informatie en beïnvloed de beslissing of we een sterke hand direct betten of moeten check/raisen. Daarvoor is het echter onvermijdbaar om allereerst vast te stellen of onze hand goed genoeg is om verder te spelen.

AAxx postflop

Deze handen zijn over het algemeen postflop de meest eenvoudig te spelen handen bij PLO8. Hoe je AAxx kunt spelen hangt echter toch van verschillende factoren af:

Je aangenomen range

Hoe meer handen je preflop raiset, des te sneller zullen de tegenstanders postflop tegen je spelen wanneer je AAxx op de hand hebt. Wanneer lowdraws, wraps, hoge pairs, en dergelijke in je range passen, zullen de tegenstanders beduidend looser spelen zodra ze de flop hebben getroffen, omdat ze zichzelf foldequity kunnen geven.

Je lowdraw

Met AA heb je twee blockers naar de nut-low, wat de kans kleiner maakt dat je tegen A2 speelt. Daarom kun je AA met een 3 ook als monsterhand zien. Met A4 worden we door 23 verslagen voor low, wat op grond van onze twee azen ook een realistische mogelijkheid zou zijn. Hier een aantal typische equity's voor azen op de flop:

Equityanalyse
Board
QsJd6d
 Hand Scoop
Hi Win  Hi Loss
Lo Win
Lo Loss
EV
As4sAc7d 395 461
359
33
120
0,537
3s5cAd3d 334 359
461
135
22
0,463

Hier spelen we met onze azen tegen een nutflushdraw met een betere backdoor-lowdraw. We hebben als het ware een coinflip en op deze flop zal de speler met de nutflushdraw zeker zijn chips naar het midden brengen, wat hij ook met een set zou doen.

Met een nutflushdraw is het moeilijk om ver achter te liggen. De tegenstander kan onze azen aardig onder druk zetten en ons dwingen de coinflip inderdaad te folden, omdat we ook tegen een set zouden kunnen spelen. Ter vergelijking om te zien hoe slecht het is om tegen een set te spelen:

 
Equityanalyse
Board
QsJd6d
 Hand Scoop
Hi Win  Hi Loss
Lo Win
Lo Loss
EV
As4sAc7d 127
127
693
224
0
0,248
QcJcQdTh 541
693
127
0
0
0,752

Tegen een set krijgen we niet de odds om onze lowdraw te spelen. Toch zou het hier mogelijk zijn om te callen, daar de tegenstander ook met flushdraws of dergelijke handen zo agressief zou kunnen spelen en we daar een goede equity tegen hebben. Alleen al het vervangen van de hand van de tegenstander van een set naar een two pair, laat zien hoe de equity verandert tegen handen die we voor sterk hielden:

Equityanalyse
Board
QsJd6d
 Hand Scoop
Hi Win  Hi Loss
Lo Win
Lo Loss
EV
As4sAc7d 191
191
629
224
0
0,345
QcJcKdTh 445
629
191
0
0
0,655

Op de typisch slechte flops is het dus moeilijk om met azen kansloos te zijn. Vooral wanneer je op de flop heads-up bent, loont het om met deze handen all-in te gaan. Vaak genoeg zullen wij gewoon betten en de tegenstander folden. De enkele keer waarin de tegenstander werkelijk een set treft, hebben we altijd nog 25% en met een lowdraw zelfs meer. Mochten er op de flop echter nog meerdere tegenstanders in de hand zijn, dan is een fold vaak de betere keuze. Tegen twee tegenstanders, waarvan de één two pair en de ander een flushdraw heeft, zijn onze kansen heel slecht.
Equityanalyse
Board
QsJd6d
 Hand Scoop
Hi Win  Hi Loss
Lo Win
Lo Loss
EV
As4sAc7d 94
105
561
33
120
0,171
QcJcKdTh 275
334
332
0
0
0,457
3s5cAd3d 202
227
439
135
22
0,372
Wat we dus nodig hebben om met onze azen na de flop zelfverzekerd verder te spelen is:
  • Een set zonder low:

Top-set is duidelijk een goede uitkomst voor pocket azen. Hier speel je de hand agressief verder, daar de tegenstanders je vaak op A2-achtige handen zetten en met hun pair+lowdraw hun stack riskeren.

  • Sterke low/lowdraw:

Dit zijn minstens twee lowcards waarmee we een fatsoenlijke lowdraw hebben, in het slechtste geval de vierde nut low, zoals A5 op een 27K-flop of A4 op een K75-flop.

  • Flush/flushdraw:

Azen met een nutflushdraw kun je zien als een sterke hand, wanneer er op de flop niet alleen lage kaarten zijn gekomen en we zelf geen low hebben. Hier speel je onafhankelijk van het aantal tegenstanders agressief en kun je jezelf verheugen op de afloop van de hand, of het nu wel of geen flush is.

  • Straightdraw:

Ook met AAQJ kun je een flop als KT4 aanvallend betten. We hebben hier 11 outs naar de nuts en misschien zelfs een backdoorflushdraw. Omdat de tegenstanders over het algemeen eerder lage dan hoge kaarten hebben, zullen ze vaak met handen als AK34 hun stack riskeren. Dus ziet het er op het eerste gezicht uit alsof we tegen two pair en een backdoor-low in moeilijkheden verkeren, maar in werkelijkheid zijn we met 54:46 nog wat favoriet voor de winst van de hand.

Equityanalyse
Board
Ks4cTd
 Hand Scoop
Hi Win  Hi Loss
Hi Tie
Lo Win
EV
As3c4dKh 373
373
438
9
160
0,46
QsAcJdAh 438
438
373
9
0
0,54
  • Paired boards:

Wanneer we preflop het veld verkleinen met een raise, spelen we meestal tegen tegenstanders die een enigzins gecoördineerde hand hebben. Kaarten zoals 7, 8 en 9 zullen daar niet zo vaak tussen zitten, zodat we met AAxx op het board K77 heel vaak voor zullen liggen. Op dezelfde wijze zullen de tegenstanders een 885-flop meestal slechts met lowdraws callen. We kunnen AAxx dus doorbetten en hoeven geen angst voor een derde 8 te hebben.

  • Flush/straightboards:

Op deze boards is het aan te bevelen om gewoon fit-or-fold te spelen. Van deze boards krijg je de tegenstander over het algemeen maar zelden weg nadat je preflop hebt geraised. Bets op de flop moeten dus voornamelijk voor value zijn en blufs zijn slechts mogelijk tegen spelers waarop je bijbehorende reads hebt.

Daarbij is het ook altijd belangrijk om te anticiperen hoe het board er op de river uit zou kunnen zien en of je dan nog een hand hebt die sterk genoeg is om daar te betten of te callen. Wanneer je ervan uitgaat dat je op de river te veel zou moeten folden kun je op de flop met deze hand niet zondermeer verder spelen. Bedenk of je met de hand om de hele of slechts om de halve pot wilt spelen. Wanneer dat slechts om de halve pot zou gaan, dan zou een fold op de flop vaak de betere keuze zijn.

Suited babies

Suited babies zijn voorbestemd voor fit-or-fold. Daarbij heb je echter altijd de verwachting nodig dat je op de flop geld zult winnen. Soms komt deze verwachting doordat alle tegenstanders tegen jouw agressie folden, maar soms ook doordat je een andere speler met een slechtere low in de hand hebt.

Monsterbabies

Je hebt A234 en op de flop komt 844. In deze spot moet je relatief klein valuebetten, ongeveer een derde van de pot. Je hoopt zo de tegenstanders in de pot te houden, zodat deze nog een low kunnen treffen of tot blufs worden verleid, omdat jouw hand er aan de buitenkant zwak uitziet. Daar je zelf echter low hebt, quarter je de tegenstander en kun je op de volgende streets groot betten, omdat de tegenstanders nauwelijks zullen folden. Je kunt hier niet folden op agressie van de tegenstander.

Flushed babies

Hartelijk gefeliciteerd je hebt de nutflush geflopt! Dit zijn behoorlijk zeldzame situaties. Allereerst willen we chips van spelers met een set of two pair opvangen, maar daarnaast ook tegenstanders met lowdraws in de hand houden wanneer we diezelfde draw ook hebben.

Halve potsizebets zijn hier op zijn plaats, daar spelers die naar de low drawen de juiste prijs krijgen voor de helft (soms zullen ze zelfs denken dat we een zwakke hand hebben en raisen), terwijl we ook sets geen juiste odds geven voor hun full-house-draws (dat is te danken aan het feit dat een set weliswaar een full house kan treffen, maar ondanks dat slechts de halve pot wint). Gewoonlijk vergroot je de bets en bet je dus op de flop klein, op de turn iets groter en op de river dan de hele pot.

Low chaser

Hier wordt gewoonlijk, afhankelijk van de grootte van de pot, gefold. Een low chaser is een hand zoals A239 op een K86-flop, waarmee je een minimale equity op de high-helft van de pot hebt. Wanneer hier iemand potsize bet, kunnen we ervan uitgaan dat we slechts een deel van de lowpot krijgen wanneer er een lowcard komt.

Het inzien van de equity op de flop is van het grootste belang tijdens het spelen van suited babies. Wanneer je geen kans hebt om de high pot te winnen (zoals met een gutshotstraightdraw of twee backdoorflushdraws) moet je niet automatisch de helft van de pot gaan najagen wanneer deze heel klein is.

Zonder het te weten kun je worden gequarterd door een speler die je heel graag in de hand zou houden. Over het algemeen kun je zeggen dat een call met een nut-lowdraw gerechtvaardigd is, wanneer er minder dan een potsizebet over is (óf na de odds correct, óf slechts licht negatief). Mocht je echter meer geld hebben, dan kun je de hand beter wegleggen. In het geval dat je met de nut-lowdraw bescherming hebt, verbetert je equity zich zoals altijd natuurlijk enorm.

Hier volgt nu een aantal voorbeelden waarin we met een lowdraw tegen een full house spelen:

Equityanalyse
Board
4s4c8d
 Hand Scoop
Hi Win  Hi Loss
Lo Win
Lo Loss
EV
As2s3cKd 1
1
819
630
0
0,385
8sJdJh8h 190
819
1
0
0
0,615
We treffen onze lowdraw met bescherming in 38,5% van de gevallen, wat meer is dan de 33% equity die we voor de call van een potsizebet (wanneer Villain ons all-in zet) nodig hebben. Als vuistregel moeten we echter altijd 5% meer hebben, daar onze tegenstander soms een hand als A24Q kan hebben, waartegen het er zeer slecht uitziet.

Equityanalyse
Board
4s4c8d
 Hand Scoop
Hi Win  Hi Loss
Lo Win
Lo Loss
EV
As2sQcKd 1
1
819
520
0
0,318
8sJdJh8h 300
819
1
0
0
0,682
Wanneer we de 3 in onze hand omruilen voor een vrouw, dan worden de odds van onze draws teniet gedaan. De kans om de low te treffen is tot 32% verminderd, zodat we alle handen zonder duidelijke kans op winst van de high pot moet folden wanneer de tegenstander potsize bet. Dit voorbeeld laat de betekenis zien van de derde lowcard wanneer we voor de lowpot spelen, doordat hij ons vijf extra outs voor de helft van de pot geeft.

Pocketpairs + lowhands

Deze plan-B-hand heeft na de flop precies nodig wat de naam al zegt – een plan B. Daarbij hangt het van de hoogte van de pairs en de sterkte van de lowdraws af of je de hand speelt of niet. Overpairs zijn erg geschikt en een hand als AKK3 kan op boards zoals Q86 doorspelen, daar er al een hand als AQ62 met vier perfecte kaarten nodig is om deze hand op beide wijzen te domineren. Met bijvoorbeeld AJJ3 moeten we beduidend voorzichtiger spelen, omdat er nu nog maar drie kaarten nodig zijn, zoals AQ2x, om ons dubbel te domineren.

Natuurlijk komt het ondanks dat, soms voor dat een tegenstander op de flop zijn stack met niets dan een lowdraw of een high hand zonder lowdraw riskeert. Daarom heb je in deze situaties enige ervaring nodig en moet je Villains range goed kunnen inschatten; vooral het gedeelte van de range dat hij als goed genoeg ziet voor een push.

Plan-B-handen zijn multiway gewoon te folden en kunnen alleen met de nuts voor een helft van de pot, of met de kans om beide delen te scoopen, worden gespeeld. Dit zou bijvoorbeeld met A299 op een 987-board het geval zijn. Hier verbetert onze hand zich in 33% van de gevallen tot een full house (wat vermoedelijk voor de high pot voldoende zal zijn). Wanneer dat niet is gebeurd, is het waarschijnlijk dat we de lowpot winnen (dit gebeurd in 54% van de gevallen).

Om onze hand niet te verbeteren in zowel de low- als in de high-richting, zou op de turn een A, 2, T, J, Q of K moeten komen en de river niet moeten pairen. Dit gebeurt in ongeveer 18,5% van de gevallen.

Zelfs wanneer onze hand zich niet verbetert kunnen we ook nog met top-set winnen, daar er niet automatisch iemand een straight heeft. Dit is de laatste reden waarom we hier niet anders kunnen spelen dan op de flop all-in te gaan. Onze equity is op een dergelijk board gewoon te goed.

Jaag niet op de lowpot!

Een simpele verandering van een enkele kaart, maakt de hand al beduidend complexer. In plaats van 987 is het board nu T98 en we hebben met A288 een heel vergelijkbare hand.

Nu moeten we de aanwezigheid van een hand als QJxx meerekenen waartegen we een coinflip hebben of ook handen als TT/99, die onze hand compleet domineren. In een situatie waarin we tegen een hogere set spelen, baseert onze equity zich voornamelijk op de lowcard-outs voor de ene helft van de pot, of op backdoorstraights en –flushes.

Daarbij hebben we 1 van de 20 lowcards op de turn nodig om een lowhand te kunnen maken, gevolgd door 1 van de 16 kaarten op de river. Deze runner-runner voor de lowpot verschijnt in 14% van de gevallen en brengt ons, omdat het slechts om de halve pot gaat, een equity van hoogstens 7% (onder de inschatting dat onze tegenstander geen A2 of blockers heeft).

Uit dit voorbeeld zien we dat een call, in de hoop twee perfecte lowcards te treffen en de halve pot te winnen, heel verliesgevend is. Een runner-runner-lowdraw geeft onze hand nauwelijks equity. Eén van de kenmerken van een pot-limit spel is, dat een kleine fout op een vroege street zich kan ontwikkelen tot een grote fout op de volgende streets. We moeten dus altijd onze equity tegen de complete range van de tegenstander in het achterhoofd houden.

Equityanalyse
Board
9s8cTd
 Hand Scoop
Hi Win  Hi Loss
Lo Win
Lo Loss
EV
2sAc8d8h 302
302
518
160
0
0,466
AsJcQdKh 358
518
302
0
0
0,534
Equityanalyse
Board
9s8cTd
 Hand Scoop
Hi Win  Hi Loss
Lo Win
Lo Loss
EV
2sAc8d8h 39
39
781
160
0
0,145
AsTcQdTh 621
781
39
0
0
0,855
Daar onze tegenstander in beide scenario's geen lowdraw en geen blockers voor onze draws heeft, zijn deze voorbeelden nog best-case-scenario's.

Wanneer we ook nog flushdraws meerekenen, kunnen we onze equity's daarop aanpassen. Een backdoorflushdraw verandert 53/47 in 51/49 wat een plus van 4% voorstelt. Een geflopte live flushdraw en een set bezorgt ons een heel sterke hand, die een 65/35-favoriet over de nutstraight is en dus 36% beter is dan daarvoor. Een flushdraw in de hand van de tegenstander verandert onze equity alleen wanneer hij van dezelfde kleur is en hoger is dan ons flushdraw. Dit laat het belang zien van een goede starthandenkeuze, waar je moet zien te vermijden dat je door het spelen van kleine/middelmatige pairs en kleine/middelmatige flush-handen wordt gedomineerd, zoals met 6h5h5s3s en 8s8d3d3c.

High-only-handen

Voor deze handen geldt in principe precies het tegenovergestelde concept als bij de suited babies. Hier wachten we duidelijk op hoge kaarten en hopen de pot te scoopen en niet te hoeven delen met een lowhand. Deze handen moeten meestal agressief gespeeld worden, om de lowdraws de maximaal mogelijke prijs te laten betalen. Tenslotte kunnen we worden gefreerolld of de beste high hand moeten folden wanneer er een lowcard komt, omdat een lowhand op een gevaarlijk board veel druk zet.

Een hand als AhKsQd9h heeft nutflushdraw-potentie en een goede kicker wanneer we een pair mochten treffen. Het meest complexe aspect van deze hand komt naar voren wanneer we een flushdraw treffen. Deze is bij PLO8 moeilijk te spelen, daar sommige flush-outs slechts de helft waard zijn, omdat we door hen slechts een halve pot zouden kunnen winnen.

Met AhKsQd9h zien we nu echter de flop Jh6h3s.

Deze flop is heads-up geen goede flop voor ons, maar wint met een stijgend aantal tegenstanders steeds meer aan value.

Ten eerste hebben we geen pair, zodat vier random kaarten met een lowdraw favoriet zijn tegen ons. Bovendien hebben we met KhQhTh slechts 3 kaarten die ons op de turn de nuts brengen. Elke lage hartenkaart kunnen we niet werkelijk meetellen, daar iedere lowhand ons met een two pair of set freerollt.

Bovendien zal op de meeste boards een lowhand mogelijk zijn wanneer we onze outs treffen, zodat we in deze situaties meerdere tegenstanders met dezelfde lowhand nodig hebben, of een speler die met een slechtere flush en een lowhand in het midden getrapped zit en waarvan zowel de beste high alsook de beste lowhand geld kan winnen. Wanneer er dus een lowcard komt en een speler zijn lowhand bet, kun je in position raisen. Mocht er na jou echter nog een speler aan de beurt zijn, dan kan het beter zijn om met de nuts slechts te callen, opdat de tegenstander na jou nog kan raisen of tenminsten kan callen in plaats van op een reraise te folden.

In tegenstelling tot de suited babies, die door hun dubbele draws agressief kunnen worden gespeeld, moeten we de suited high-only-handen op boards met een lowdraw en flushdraw passief spelen wanneer we geen showdownequity hebben. Zoals we uit deel 2 van de artikelenreeks weten, proberen we geld te winnen en niet alleen potten. De helft van een grote pot winnen waarin we zelf de helft hebben betaald, is slechter dan de helft van een kleine pot winnen waarin we slechts éénderde hebben betaald.

Samenvatting

Natuurlijk moeten alle in dit artikel voorgestelde concepten als algemene strategie worden toegepast en aan de betreffende spelsituatie worden aangepast. Het vraagt om ervaring om dit te kunnen doen. Zoals bij alle strategie-aanwijzingen is er nooit sprake van een “altijd” of “nooit”, daar er situaties mogelijk zijn waarin een ongebruikelijke line de meest winstgevende is, en het slechts aan jezelf is om met logica en verstand uit te vinden hoe je de tegenstander het meeste geld afneemt.

 

Reacties (1)

#1 topdammer, 02/10/11 10.17

bedankt!!