Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategieMindset & Psychologie

Neuropsychologie van poker (1) - Onder de motorkap

Video: Klik hier

Inleiding

In dit artikel:
  • Hoe de neuropsychologie je pokerspel beïnvloedt
  • Waarom de juiste omgang met tilt slechts het behandelen van symptomen is
  • Welke negatieve en positieve invloeden inwerken op je verstand

Heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom je, ondanks het vooruitzicht op rijkdom en vrijheid, niet genoeg tijd en inspanning kunt investeren om een werkelijk goede pokerspeler te worden? Waarom lukt het je niet om minstens $100.000 per jaar bij elkaar te spelen als pokerpro, terwijl je toch een veelvoud aan informatie, hulpmiddelen en ondersteuning aan je zijde hebt?

De antwoorden op deze vragen zijn objectiever dan je denkt – en dat is ook goed. Om tegenwoordig bij online poker succesvol te zijn heb je meer nodig dan puur technische vaardigheden. De tegenwoordig normale technische kennis, die je als vanzelfsprekend acht, is slechts een klein deel van de puzzel. Voor pokerspelers wordt het, om de concurrentie aan te kunnen, steeds belangrijker om zich te bekommeren om het geestelijke en lichamelijke uithoudingsvermogen.

In de huidige pokerscène zijn de puur technische verschillen tussen de succesvolle en minder succesvolle spelers veel kleiner dan enkele jaren geleden. Daardoor wordt de andere dimensie van het pokerpel beduidend belangrijker. Deze is in vergelijking met de strategische standaardbegrippen, tot nog toe vaak verwaarloosd.

Factoren zoals draagkracht, motivatie, energie, concentratie en stemming, zijn nu meer dan vroeger beslissend voor het succes in online poker. Hoe bereik je dit succes nu? De oplossing van dit probleem vraagt om drie dingen: kennis, focus en discipline.

Hoe de (neuro)psychologie je spel beïnvloedt

 

Als online pokerspeler duik je vaak diep in de wiskundige basisprincipes van een pokerhand.  Of je nu werkelijk met de getallen werkt of niet; deze bezigheid probeert steeds de winkracht van een move uit te vinden. Daarbij overspoelen fora, boeken, blogs en DVD's de pokerwereld met informatie, die je moet helpen om je technische vaardigheden bij de besluitvorming aan de pokertafel verder te verfijnen. Daardoor is het niveau aan de tafels vandaag de dag meestal behoorlijk goed. Toch maken de meeste pokerspelers fundamentele fouten in het andere, zeer belangrijke bereik van hun pokercarrière.

De fouten in de manier van leven en de mentale aanpak van het spel zijn vergelijkbaar met de simpele fouten in het spel, die je vijf jaar geleden nog overal zag en die vandaag als beginnersfouten zouden worden behandeld. Online pokerpro's, die een hoog constant jaarlijks inkomen willen bereiken, moeten zowel aan de tafels beter worden als daarbuiten hun levens optimaliseren.

Dit is precies waarop deze serie artikelen zich richt. Ze gaat tot de actuele grenzen van de psychologische kennis en brengt de neuropsychologische constructies aan het licht, die het leven van een pokerspeler beheersen.

Oorzaken versus symptomen

Het meeste op het moment beschikbare materiaal over dit thema moet pokerspelers helpen om dieptepunten te helpen overwinnen, maar helpt niet mee om zijn sterktes verder te ontwikkelen. Zo zijn er verschillende forumposts, artikelen en video’s over de juiste omgang met tilt, angst of een algemeen negatieve instelling.

Dat is echter slechts een kleine stap in de juiste richting. Deze gewone psychologische hordes te overwinnen is zoiets als het aanbrengen van een pleister op een wond. Het helpt weliswaar om sneller te genezen, maar het is belangrijker om mentaal sterker te worden, opdat deze wonden minder vaak en minder zwaar optreden. Door het gebruiken van ons psychologische bewustzijn kunnen we de mentale inspanningen, die voor constant hoge winsten bij poker noodzakelijk zijn, beter controleren en beheersen.

Je zult nu waarschijnlijk denken: “Dat klinkt allemaal mooi en goed, Ali, maar zou je niet zijn emotioneel en psychologisch welbevinden aan en buiten de tafels willen kunnen controleren? Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.”

Zoals meestal geldt ook hier: “Kennis is macht.” Het doel van deze artikelenreeks is je alle benodigde technische informatie te leveren en uit te leggen, opdat je het voor je pokercarrière kunt gebruiken. Zoals bijna alle dingen in deze wereld zijn ook onze psychologische toestand, onze emoties en ons gedrag te kwantificeren. Pokerhanden kunnen worden opgebroken in numerieke eenheden en met formules worden verduidelijkt. Ons brein en lichaam functioneren heel vergelijkbaar.

Het verstand als schakelcentrale

Zoals we later nog zullen zien, communiceren onze hersencellen (neuronen) door het sturen van chemicaliën (neurotransmitters). Deze neurotransmitters beïnvloeden onze stemmingen, onze herinneringen, gedachten en ons handelen; gewoon alles. Het verstand is dus de controlekamer van ons lichaam. Het start en leidt iedere handeling en elke gedachte. Wanneer je dus informatie van je monitor opneemt, nadenkt over de juiste reactie en dan het signaal geeft welke button je wilt aanklikken, dan heeft het verstand al een veelvoud aan kwantificeerbare uitwerkingen doorgevoerd.

Overigens werd deze opeenvolging van gebeurtenissen beïnvloed door vele andere indrukken. Zo heeft je stemming, je herinnering en je lichamelijke conditie, invloed gehad op zowel de input als de output die je tot deze muisklik leidde. Op dit samenspel ga ik in deze artikelenserie verder in. Door het verklaren van de diverse onderdelen, het laten zien van de wiskundige natuur van deze fenomenen en hoe alles samenwerkt om je beslissingen aan en naast de tafels te beïnvloeden, zal deze artikelenserie niet alleen je pokerwinst verhogen. Het zal je ook de mogelijkheden tonen hoe je jouw algemeen welbevinden en persoonlijke geluksbeleving kunt verklaren. Na al deze beloften gaan we nu in detail.

VOORBEELD

Op de river ligt $1.200 in de pot en je tegenstander donkpusht zijn resterende $1.400, nadat hij flop en turn check/call speelde. Je hebt al de voorgaande twee handen verloren en iedere keer een hele stack moeten inleveren. Met een woedende klik neem je de beslissing heel snel en compleet zonder overleg. Met ontzetting stel je vast dat je normale proces van besluitvorming werd overruled. Het lijkt alsof er iets diep in je de controle heeft overgenomen en de beslissing voor jou werd genomen, terwijl jij je naar je gekwetste psyche keerde.

Controleverlies door emoties

Deze situaties zijn wel veel pokerspelers bekend. Ze worden tevoorschijn geroepen door verliezen, tilt, concentratie- en opmerkzaamheidsverlies of gewoon vermoeidheid. Los van wat nu de oorzaak was: het resultaat is hetzelfde: de logische vaardigheden van onze voorhoofdskwabben, die ons veroorloven om het beest in ons te temmen, worden overtroffen door onze eigen irrationaliteit en emotionaliteit. Hoewel we veel intelligenter zijn dan de meeste dieren, zijn we ondanks dat psychologisch instabiele schepselen.

De voorhoofdskwabben zijn het voorste deel van ons brein (wat een grote verrassing). Direct achter je ogen en je voorhoofd zit dus het deel van je hersenen waar je beslissingen controleert. Dit deel ontvangt de meeste signalen, voordat je de inhoud overdenkt en de output plant, die zich manifesteert in een handeling. Dit geldt niet alleen voor de snelle klik van een button, maar ook in overdragende zin. Met de voorhoofdskwabben is zogezegd het reizen in de tijd mogelijk: We kunnen ons leven plannen en toekomstige doelen schetsen, die hopelijk realiteit worden.

In vergelijking met dieren hebben mensen hoogontwikkelde voorhoofdskwabben. Daarmee kunnen we proberen om uit te stijgen boven de aangeboren, automatische antwoorden van ons lichaam en hopen dat we, dankzij onze natuur, rationeler kunnen handelen.

Zoals je jezelf misschien wel kunt indenken is het voor een pokerspeler heel belangrijk om dit te begrijpen en te optimaliseren. Daarom zal deel 2 van deze serie zich expliciet bezighouden met dit gebied. Voor nu is het voldoende om te begrijpen dat de voorhoofdskwabben een deel van de zogenaamde cortex, of ook wel het cerebrum zijn. Het is in principe het meest ontwikkelde deel van ons brein, waaronder je de zogenaamde subcorticale regio (onder de cortex) vindt. Een gedetailleerd inzicht in de mechanismes kun je vinden in deel 1 van de video’s bij deze artikelenserie.

Wanneer we bijvoorbeeld terug gaan kijken naar het voorbeeld van tilt, dan ligt de hoofdreden voor het verlies van de controle in de structuren onderin de cortex, dus in de subcorticale regio. In dit bereik vinden de automatische en emotionele processen plaats, of komen daar minstens vandaan - net zoals het opslaan van herinneringen.

Het limbisch systeem is een heel belangrijk deel van dit subcorticale bereik. Het is een verzameling van structuren, die deelneemt aan het ontstaan, de indeling en het begrijpen van emoties.1
Het diagram toont de structuren van het limbisch systeem als samenhangende eenheid.2

De volgende diagrammen laten de verbindingen zien tussen het limbisch systeem en onze besluitvorming, die zowel door positieve als door negatieve gemoedstoestanden worden beïnvloedt.

Positieve handelingen, die het subcorticale en corticale gevoel laten stijgen, zijn onder andere sport, gezonde voeding, meditatie en de afwezigheid van alle negatieve invloeden. Een gelukkig en succesvol leven verlangt een gezonde levensstijl, wat in het bijzonder geldt wanneer je in je werk andere hoog-competitieve mededingers in een behendigheidsspel moet verslaan.

Je opmerkzaamheid en concentratie, je bewustzijn, je intellect en je geestelijke vaardigheden, moeten alle voor een langere tijdspanne optimaal functioneren. In latere artikelen van deze serie worden de relevante eigenschappen in psychologisch aspect apart nauwkeuriger geanalyseerd, om hun specifieke rol in het beslissingsproces beter te kunnen begrijpen. Het is gewoon niet meer voldoende om slechts te weten dat tilt slecht is en lichaamsbeweging goed is, om je eigen potentieel met betrekking tot tilten en de uitwerkingen ervan te verminderen.

Positieve en negatieve invloeden

Waarom helpt sport op neurologisch vlak? Hoe ondersteunt lichamelijke gezondheid de voorhoofdskwabben bij het treffen van rationele beslissingen? Dit zijn de vragen waarmee we ons nu gaan bezighouden. Het is ons doel om de positieve te verbeteren en de negatieve op te lossen.

Een negatieve instelling is de grootste hindernis op de weg naar succes. Wanneer je aan een pokertafel zit en angst hebt voor de te nemen beslissingen, genoeg hebt van de tegenstander aan je linkerkant en bang bent om het geld dat voor je ligt te verliezen, dan kun je beter de tafel verlaten en je tijd zinvoller besteden. Een dergelijke overvloed aan angst en bezorgdheid verhindert succes bij poker en kan iemand tot een verliezende speler maken.

Deze negatieve emoties kunnen het resultaat zijn van een ontbrekende voorbereiding die eigenlijk een hoofdbestanddeel van het succes zou moeten zijn. Van nog grotere betekenis is echter dat deze instellingen de uitkomst zijn van je stemming en je algehele psychologische toestand zijn.

De psychologische toestand heeft daarbij niet alleen betrekking op mogelijke psychologische aandoeningen of ziekten. Het richt zich meer op het wijzen op de betekenis van de optimalisatie van cognitieve vaardigheden. Helaas leiden veel pokerspelers aan depressies en angsten en dat nog in versterkte mate wanneer ze niet weten waarom deze psychologische storingen optreden.

Een van de volgende artikelen zal zich alleen maar bezighouden met deze psychologische storingen op chemisch gebied en uitleggen hoe de verbetering van onze psychische toestand en het begrijpen van de problematiek, ons voor dit lijden kunnen beschermen. Als pokerspeler moet je omgaan met isolatie, immobiliteit, oncontroleerbare resultaten, negatieve kortetermijnresultaten ondanks correcte speelwijze en extra emoties, die tot hindernissen kunnen leiden op de weg naar succes. Toch kan elk van deze fenomenen op een zinnige manier worden uitgelegd wanneer je een positieve basisinstelling hebt.

De isolatie tijdens het werk leidt tot grotere concentratie en opmerkzaamheid. De controle die een pokerspeler heeft, betreft de vrije keuze van de werktijd en de plaats – een vrijheid die slechts weinig anderen in hun beroep hebben. Zo komt het dat pokerspelers meer mogelijkheden hebben voor nieuwe, spannende en veelzijdige sociale interactie, dan de meeste andere mensen. Je bent niet gebonden aan de tijd, niet geketend aan een vaste plaats, kunt gaan wanneer en waar je maar wilt, maar ook treffen wie je ook wilt. Deze overvloed aan controle kan beangstigend en moeilijk te beheersen zijn, maar uiteindelijk kan het niet alleen je leven verrijken, maar ook je financiële resultaat bij poker verbeteren.

Emotionele controle

Het feit dat je soms voor foutief spel wordt bestraft heeft eveneens grote uitwerkingen op je mogelijke winst. Veel pokerspelers, een aantal pro’s en natuurlijk ook recreatieve spelers, spelen verder hoewel ze in feite verliezend speler zijn. Dit komt doordat ze van tijd tot tijd voor foute speelwijzes worden beloond. Hoewel het vermeerderen van kennis noodzakelijk is voor constante winst op de lange termijn, is poker nog steeds een kansspel en dus, zoals de naam al zegt, gedeeltelijk van het toeval afhankelijk.

Wat werkelijk telt is de betrekking tussen de eigen move en het beeld daarvan in de theorie, waarmee de realiteit op de lange termijn wordt bedoeld. Wanneer de EV in een hand, waarin al je chips in het midden liggen, $500 bedraagt, dan speelt het uiteindelijk geen rol waarheen de chips aan het einde werkelijk schuiven – of dat nu naar de tegenstander is, of naar jou. Je hebt net succesvol $500 verdiend.

Om nauwkeuriger te zijn moeten we natuurlijk de wiskundige betrekking tussen onze range en die van de tegenstander bekijken. Geheel onafhankelijk daarvan is het belangrijk dat je, zodra de chips in het midden zijn en je ervan uitgaat de juiste move gemaakt te hebben, al over de volgende hand aan de volgende tafel nadenkt want de vorige hand was al een succes.

Deze hoeveelheid aan emotionele controle en handigheid vraagt om kennis, oefening en gezondheid van lichaam en geest. Sportieve activiteit is van beslissende betekenis op de weg daarheen. Regelmatige lichamelijke activiteit heeft het voordeel je cardiovasculair systeem te versterken en dus de bloedcirculatie en de hartslag te reguleren.

In het verdere verloop van deze serie zullen artikelen aantonen hoe sport de chemische omstandigheden in je verstand beïnvloedt, waarbij ook dieper op de betekenis van seks wordt ingegaan. Nu kan niemand meer beweren dat leren niet leuk is!

In deel 2 van deze serie kijken we wat beter naar de functie van de voorhoofdskwabben. Jullie kunnen een beschouwing verwachten over de psychologische uitwerking, die positieve en negatieve factoren op je pokerspel heeft. Stemming, fitness, voeding en hun effecten op de concentratie, opmerkzaamheid en discipline zullen de hoogste prioriteit hebben.

Samenvatting

Heb je voor jezelf een trainingsplan samengesteld en de drang gevoeld om je er altijd aan te houden? Waren je energie en geluksgevoel groter naarmate je jezelf er beter aan hield? En was het des te moeilijker om weer in te stappen nadat je was gestopt? Maak je daarover niet te veel zorgen. Je bent ook slechts een mens en bent afhankelijk van dopaminerge leidingen. Het geheel functioneert als als een sneeuwbal die de berg afrolt en over de precieze werking daarvan zul je de volgende keer meer leren. Tot dan toe: blijf actief, blijft gelukkig en blijf winstgevend verder spelen.

1  (Carlson 2004. Page 85)
2  (Wikipedia)