Deze site gebruikt cookies voor het verbeteren van je zoekervaring. Doorgaan met het gebruiken van deze website betekent dat je deze cookies accepteert. Kijk voor meer details en voor het veranderen van je instellingen bij ons Cookiebeleid en Privacybeleid. Sluiten

Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategieMindset & Psychologie

Neuropsychologie van poker (2) - Serotonine en stemming

Video (EN): Klik hier

Inleiding

In dit artikel:
  • Hoe emoties inwerken op je pokerspel
  • Wat er aan de hand is met "gelukshormonen"
  • Waarom een langdurig gezonde serotonine-activiteit niet alleen belangrijk is bij het pokeren

Vandaag wordt een fantastische dag. Je wordt op de gewenste tijd wakker, neemt een gezond en voedzaam ontbijt en gaat positief aan het werk, dat je geconcentreerd en gedisciplineerd afmaakt. Dit zal echter niet alleen vandaag gebeuren, maar ook morgen en overmorgen, en deze en de volgende week, zodat er een stabiele structuur ontstaat. Wat moet deze voorstelling een goed gevoel oproepen.

Als het leven als online pokerspeler slechts zo simpel en uitgebalanceerd zou zijn... Zoals je ongetwijfeld weet is deze hoeveelheid aan discipline en uithoudingsvermogen in je werkomgeving slechts moeizaam te bereiken. Tot je geluk kan je weerstandscapaciteit echter elke hindernis overwinnen, ook wanneer dit betekent dat je tegen je eigen fysiologie moet vechten om een echte “super-ik” te kunnen worden.

De invloed van emoties op het spel

Wat is je hoofddoel als pokerspeler? Voortdurend door het treffen van de beslissingen met de hoogste verwachtingswaarde de grootst mogelijke winst bereiken en deze beslissingen objectief te nemen. Vooral het laatste deel van dit doel is ons onderwerp van vandaag.

Je hebt er problemen mee om objectief te blijven en te verhinderen dat je emoties/stemming en je fysiologie de objectiviteit van je pokerspel beïnvloeden. Daarin ben je niet alleen. Hoewel de meeste pokerspelers onder gelijkende problemen lijden, zijn de uitwerkingen van deze al te menselijke zwaktes te verminderen. Precies daar gaan we nu op in.

Daar ga ik mee beginnen, objectief te blijven, hoewel ik het echt van belang vind dat dit artikel een stimulerende invloed heeft: Misschien zul je nooit kunnen ophouden met tilten. Ooit zul je bij de een of andere hand weer op tilt raken. Door objectief te blijven kun je echter op zijn minst de regelmaat en de uitwerkingen van je tilts verminderen – met enige inspanning zelfs heel drastisch. Maar hoe?

Tilt is niet meteen tilt
In zijn geestige en heel aanbevelenswaardige boek “Elements of poker” gaat Tommy Angelo in op de twee verschillende vormen van tilt.

“Hard tilt” beschrijft daarbij de emotionele reacties, die ons er toe aanzetten om in een ongecontroleerde mix van spanning en stress, chips letterlijk het raam uit te werpen.1 Indien je de muis ooit tegen de muur hebt geslingerd lag dat waarschijnlijk aan een “hard tilt”.

In tegenstelling zijn gevoelsonafhankelijke factoren, zoals vermoeidheid, honger en rusteloosheid, vormen van “soft tilt”.2 Dit artikel zal zich met de soft tilt bezighouden en vooral ingaan op de factoren die betrekking hebben op serotonine, een van de belangrijkste neurotransmitters in de hersenen.

Het "gelukshormoon"

Waarschijnlijk heb je wel eens van dit zogenaamde gelukshormoon gehoord. Serotonine kwam de laatste decennia regelmatig ter discussie. Helaas stond het echter ook in de belangstelling van veel farmaceutische fabrikanten. SSRI’s of selectieve serotonine-heropnameremmers zorgen voor hogere doses serotonine in de hersenen, waardoor je mogelijk gelukkiger wordt. Waarom is dat zo? Hoe zorgt serotonine voor geluksgevoelens en welke betekenis heeft het in het dagelijks leven en bij het pokeren?

Het zal minder bekend zijn dat 80% van de serotonine zich in je darmen bevindt en daar de spijsvertering regelt, terwijl slechts 20% van de voorraad in de hersenen ligt. Deze informatie wordt des te interessanter naarmate je meer leert over de rol van serotonine in het lichaam. Dit hormoon regelt voornamelijk de waarneming van je lichamelijke en andere behoeften.

Je voedselopname, de vervulling van je materiële behoeftes en je sociale status, zijn allemaal middelen die de hoeveelheid serotonine in je hersenen beïnvloeden. Wanneer je bepaalde zaken eet wordt er serotonine verdeeld en verbetert het daardoor je stemming.

Voeding is echter niet het enige relevante bereik. Sociale middelen hebben een vergelijkbare invloed. Wanneer je een wijd uitgestrekt betrouwbaar sociaal net om je heen hebt en een hoge sociale status geniet, dan zal ook de serotoninespiegel in je hersenen stijgen en je daarmee positief en bevestigd laten voelen.3

Wanneer je jezelf tijdens een pokersessie uitgeput hebt gevoeld, dan is de kans groot dat serotonine daar iets mee te maken heeft, daar dit de hoofdoorzaak voor "soft tilt" lijkt te zijn. Het houdt namelijk niet alleen rekening met je stemming, maar ook met je eetlust, je slaap, je herinner- en leervermogen. Deze heel belangrijke neurotransmitter is dus waarschijnlijk de hoofdreden waarom je niet zo snel leert als je wilt, of waarom je steeds weer dezelfde fout begaat.4

Voordat ik je nu laat zien hoe je je serotoninespiegel verhoogt en daarmee "soft tilt" vermijdt, moet je allereerst begrijpen hoe serotonine je hersenen en daarmee ook je pokerspel beïnvloedt.

Hoe serotonine je hersenen beïnvloedt

Zoals gezegd zou serotonine de reden kunnen zijn waarom je telkens weer dezelfde fouten begaat. Dit is vooral het geval wanneer je die met een bepaalde onverschilligheid maakt. Het afwennen van een negatieve gewoonte en te veranderen, als hij oorspronkelijk positieve gevolgen had, wordt gezien als een functie van serotonine.5 Dit mechanisme is voor een succesvol pokerspel van grote betekenis en bovendien zeer productief.

Vaak beleef je dat een tegenstander voor een move beloond wordt, die op de lange termijn met zekerheid niet winstgevend zal zijn. Misschien brengt deze actie iemand zelfs op een "hard tilt", maar daar zullen we in een komend artikel nog over spreken.

Het belangrijke van dit voorbeeld is dat deze speler dezelfde beslissing in de toekomst heel waarschijnlijk weer zal maken en daarvoor misschien zelfs opnieuw beloond zou kunnen worden. Hoewel deze move dus op de lange termijn geen positieve verwachtingswaarde heeft, heeft het oorspronkelijke positieve antwoord een beloningskringloop in de hersenen gestart, die met toenemende herhaling steeds sterker wordt.

Het onvermogen om uit fouten te leren, of hun veronachtzaming, is een eigenschap die verliezende spelers in grote hoeveelheid hebben. Jij bent echter geen fish en probeert daarom altijd de beste move te maken – onafhankelijk van het resultaat op de korte termijn. Iets afwennen en opnieuw leren is dus een zeer belangrijke bekwaamheid, die een goede speler moet bezitten.

In een actuele studie werden bij ratten de activiteit van serotoninecellen geblokkeerd en werd dus verhinderd dat serotonine verdeeld wordt in hun hersenen. Hierdoor werden deze ratten ongevoeliger en onverschilliger ten opzichte van negatieve uitkomsten. Ze waren minder in staat om hun gedrag, dat werd geproduceerd door deze negatieve gebeurtenissen, te veranderen en herhaalden daardoor hun fouten vaker.6 Je bent natuurlijk geen rat. Je bent hooguit een zoogdier, dus je hoogontwikkelde brein is niet net zo afhankelijk van dergelijke fysiologische kleinigheidjes, toch?

Gebrek aan serotonine

Slechts een klein deel van je hersencellen is in de gelegenheid om serotonine te verspreiden en ook jij zult de uitwerkingen merken wanneer dat wordt gehinderd.7 Zoals hierboven al werd vermeld, hoort bij de negatieve uitwerkingen ook het onvermogen of de vertraging om het gedrag met negatieve gevolgen te veranderen, vooral wanneer dezelfde actie in de geschiedenis tot positieve gevolgen leidde. Dit concept is vooral van betekenis tegen de achtergrond dat het pokerspel je serotoninespiegel ook kan verlagen wanneer je de juiste beslissing neemt.

Verliezen bij poker, los van of je nu goed of fout hebt gekozen, verlaagt je serotoninespiegel. Langdurig verliezen leidt tot beduidend lagere serotoninespiegels bij kansspelen.8 Net zoals de serotoninespiegel door grotere bronnen wordt verhoogd, wordt hij lager door minder bronnen. Deze teruggang is niet alleen van betekenis vanwege de mogelijke hindering van leerprocessen. Een lage spiegel van deze heel belangrijke neurotransmitter heeft later gedragsbeperkingen tot gevolg.

Eenvoudiger gezegd: Hoe lager je serotoninespiegel is, des te moeilijker wordt het om gedrag te verhinderen dat je als fout ziet.9 Hoe meer je verliest, des te eerder zul je ook in de toekomst verliezen, daar je slechts heel moeilijk de juiste beslissingen kunt treffen, of beter gezegd: de juiste buttons kunt aanklikken. Daarmee stopt het echter nog niet. Een lagere serotoninespiegel heeft niet alleen invloed op je optreden aan de pokertafels. De uitwerkingen betreffen ook de rest van je leven en kunnen een diepgaande, indirecte invloed hebben op elk levensvlak.

Uitwerkingen op het lichaam

Een teruggang van de serotonine-activiteit wordt ook met adem- en slaapproblemen in verband gebracht. Deze kunnen beide tegelijkertijd optreden. De exacte combinaties zijn hier niet van beslissende betekenis. Het is belangrijk dat een dalen van de serotoninespiegel tot slaapproblemen leidt, die je energielevel negatief beïnvloeden.10

Hoogstwaarschijnlijk had je wanneer het slecht liep ook al problemen bij het inslapen en/of de hele nacht doorslapen. Daardoor wordt de vermoeidheid de volgende dag groter en versterkt het probleem zich verder, waardoor je opnieuw eerder foute beslissingen neemt en dus je serotoninespiegel nog verder omlaag gaat. Dit is ook een van de redenen waarom je na een bijzonder slechte dag of een downswing, een dag vrij zou moeten nemen. De voordelen van deze maatregel zijn zichtbaar en merkbaar. Een niet-optimale serotoninespiegel hindert je slaapritme en maakt het moeilijk om je A-game te spelen.

Toenemende uitputting tegengaan is niet de enige reden om voldoende slaap te vinden, want het is voorwaarde voor de beste mentale en cardiovasculaire gezondheid. Tijdens de slaap bouwt het lichaam niet alleen spieren op, maar versterkt het ook neurale verbindingen. Dit is belangrijk omdat tijdens de slaap een beslissende stap in het opbouwen van herinneringen zou moeten volgen. Het wordt inderdaad aangenomen dat de reden waarom mensen dromen, de verwerking van informatie en beleefde gebeurtenissen is. Bovendien verweert het lichaam zich in de slaap tegen talrijke toxines.

Om een gezonde nachtrust te bereiken kun je het beste een glas melk voor het slapengaan drinken, zie je al in de middag af van koffie, reduceer je de alcoholconsumptie (alcohol laat je weliswaar gemakkelijker in slaap vallen, maar verhoogt de kans om 's nachts wakker te worden) zie je af van nicotine, wat stimuleert, en ga je sporten. Speciaal over sport volgt later meer. Een goede slaap bevordert natuurlijk een gezonde serotonine-activiteit.

Een gezonde serotoninespiegel helpt je zowel direct als indirect. Zoals je al weet bevordert dit hormoon leerprocessen en gedragsveranderingen en zorgt het zo voor continue verbeteringen. Deze positieve uitwerkingen van gezonde serotoninespiegels zijn daarnaast zelfversterkend. Een positievere basisinstelling verhoogt de kans op positievere en gezondere sociale contacten, die een nog grotere serotoninestoot met zich meebrengen. Dit heeft als extra voordeel dat je gemotiveerd wordt voor nieuwe sociale ervaringen en om uit je comfortzone te treden.

Uitwerkingen op de serotoninespiegel op de korte en lange termijn

Jij, of een bekend persoon, zou misschien voortdurend kunnen gaan winkelen omdat dat geluksgevoelens geeft. Pokerspelers hebben in de meeste gevallen al relatief jong een hoog inkomen ter beschikking, en vaak heeft een verstandig investeren van deze bedragen niet hun hoogste interesse. Zoals reeds gezegd is de verspreiding van serotonine echter afhankelijk van de waargenomen bronnen.

Wanneer je dus een met diamant bezet horloge, of een snelle auto koopt, dan wordt serotonine verdeeld als resultaat van deze beschikbare bron. Deze dingen kunnen je zelfs bewondering van je directe sociale omgeving bezorgen en dus je waargenomen sociale bronnen eveneens verhogen. Over het algemeen kun je echter zeggen dat dit soort aankopen eerder afgunst en negatieve sociale energie opleveren, dan bewondering. Nog belangrijker is dat deze materiële serotonineverhoging slechts positieve effecten heeft voor de korte termijn en op de lange termijn eerder negatieve.

Onze voorvaders hadden zich waarschijnlijk relatief weinig geïnteresseerd voor de verschillen tussen een Honda en een Mercedes. Ze waren er meer mee bezig om in hun basisbehoeften te voorzien, zoals voeding, warmte en het onderhouden van sociale contacten voor de voortplanting.

Zo kan de verbetering van ons sociale leven duidelijkere en langer durende positieve effecten op de serotoninespiegel hebben. Misschien loont het niet om vijf uur per week extra te spelen om een mooiere auto te kopen, wanneer deze tijd ook voor gemeenschappelijke uren met een geliefd persoon of voor nuttig werk zou kunnen worden gebruikt.

Bovendien is gebleken dat een positieve instelling en een aangenaam karakter de sociale ondersteuning en daarmee ook de beleving van aanwezige sociale bronnen versterkt, die daarmee de serotoninespiegel weer verder laten stijgen.11 Vertrouwen op de materiële dingen voor de serotoninestoot voor de korte termijn, kan het op de lange termijn moeilijker maken om in de toekomst vergelijkbare verhogingen waar te nemen, daar de waarnemingsdrempel met de tijd duidelijk zal stijgen.

De aankoop van een $1.000-horloge maakt je op dat moment misschien gelukkig, maar over een paar maanden zal het echter al een $3.000-horloge moeten zijn om een vergelijkbare stemmingsverandering te krijgen. In tegenstelling daarmee zijn sociale interacties beduidend goedkoper en kunnen deze een diepgaande en merkbare langetermijnverhoging van de serotoninespiegel bewerkstelligen. Toch zijn sociale contacten niet de enige manier om een gezonde serotonine-activiteit te bevorderen.

Wegen naar een gezonde serotonine-activiteit

Ondanks wijdverspreide aannames verhogen bananen je serotoninespiegel niet. Het is een mythe. Bananen bevatten over het algemeen wel serotonine, maar niet van de soort dat de bloed-hersenen-drempel kan overwinnen en zo in de hersenen komt. Er zijn echter werkelijke substanties die je tot je kunt nemen om je serotoninespiegel te verhogen.

In een aantal vlees- en melkproducten en in een aantal soorten groente komt het essetiële aminozuur tryptofaan voor. Mocht het begrip je niet helemaal duidelijk zijn: Aminozuren zijn in principe de bouwstenen van eiwitten. Van tryptofaan weet men dat het een grote invloed op de activering van serotonine heeft. Het probleem daarbij is dat voedingsmiddelen met een hoog tryptofaangehalte meestal de serotoninespiegel slechts matig kunnen laten stijgen, omdat het in vergelijking met andere aminozuren inactiever is en dus slechts in geringe mate door het lichaam wordt opgenomen.12

Je moet dus op voedingsmiddelen letten die vergeleken met andere aminozuren een relatief hoog tryptofaangehalte hebben. Kikkererwten en mais zijn goede voorbeelden, vooral omdat er daarvan kweekproducten met een bijzonder hoog trytofaangehalte zijn. Over deze genetisch bepaalde maissoorten zijn er ook internationale studies, waarin een beduidende negatieve correlatie tussen de consumptie van mais en moord- of zelfmoordcijfers in de betreffende regio werd belicht. Tryptofaan lijkt dus in het algemeen depressie en agressie te verkleinen.13 De kans is groot dat dit te danken is aan de invloed op de serotoninespiegels in de hersenen. De betekenis van dit hormoon kan dus niet genoeg worden benadrukt.

Er zijn ook tryptofaanpreparaten, die echter in een aantal landen illegaal zijn omdat dit aminozuur in pure vorm als drugs te zien is. Wees dus gewaarschuwd wanneer je de voorkeur geeft aan deze oplossing. Tryptofaan zal je insulinespiegel verhogen. Door insuline regelt het lichaam de bloedsuikerspiegel. Dit systeem verlangt echter stabiliteit. Wanneer het over langere tijd uit balans wordt gebracht, kan dat dramatische gevolgen hebben.14 Gelukkig is voeding echter niet de enige manier om de serotoninespiegel te verhogen.

Ook sport verhoogt de serotoninespiegel van de de hersenen. Het is nog onduidelijk of de motorische activiteit zelf tot grotere activiteit van de neurotransmitters leidt (zoals bijvoorbeeld het geval is bij dopamine, waarop in het volgende artikel verder wordt ingegaan) of dat de lichamelijke uitputting daarbij een rol speelt. Dit laatste zou uitleggen waarom een uitputting van het cardiovasculaire systeem de beschikbaarheid van tryptofaan verhoogt, daar de BCAA wordt verminderd. BCAA is een natuurlijk voorkomende verbinding, die de activiteit van tryptofaan afremt.15 Sport versterkt tevens je hartfunctie en draagt dus essentieel bij aan een gelukkig en gezond leven.

Wanneer het nog niet helemaal duidelijk mocht zijn: De mechanismen en het gedrag die jou en je gezondheidstoestand karakteriseren, zijn niet onafhankelijk van elkaar. Je voeding beïnvloedt je slaap en je slaap beïnvloedt je voeding en zo verder. Eenvoudiger gezegd leidt gezondheid tot grotere gezondheid en leidt activiteit tot hogere activiteit – een fenomeen dat nog nauwkeuriger wordt behandeld wanneer we ons in artikel 3 bezighouden met de dopamine- en energiestromen.

Samenvatting

Sporten, sociale contacten onderhouden en gezond eten, maakt je tot een gelukkigere, productievere en objectievere pokerspeler. Dat wist je al. Nu weet je echter waarom dat zo is en zul je hopelijk een aantal veranderingen doorvoeren om je serotoninespiegel te verhogen. Het maakt je niet alleen tot een winstgevendere pokerspeler, maar zoals je weet ook tot een gezonder en positiever lid van je sociale omgeving en de gemeenschap in het algemeen.

En daarbij zijn we slechts aan het begin van de benadering van de hersenen met betrekking tot poker. Zoals iemand, wiens naam ik ben vergeten, in een boek dat ik me niet meer herinner, ooit heeft geschreven: “Kennis is één ding. De opdeling daarvan is echter een erkenning van menselijke zwakte.” Ook ik heb deze zwakte en hoop dat jullie met me meegaan naar het volgende artikel “Dopamine en stemming” op zoek naar psychologisch welbevinden en winstgevend pokerspel.

Tot dan toe: overdrijf het niet met de tryptofaan en bekijk de bijbehorende video, waarin je verdere praktische raadgeving vindt over het verbeteren van je serotoninespiegel en je stemming, om zo nóg betere pokerspelers te worden.

1 Angelo, 2 Angelo, 3 Schroeder, 4 Schroeder, 5 Schroeder, 6 Schroeder, 7 Thayer, 8 Nickerson, 9 Schroeder, 10 Thayer, 11Young, 12 Young, 13 Young, 14 Young, 15 Young