Deze site gebruikt cookies voor het verbeteren van je zoekervaring. Doorgaan met het gebruiken van deze website betekent dat je deze cookies accepteert. Kijk voor meer details en voor het veranderen van je instellingen bij ons Cookiebeleid en Privacybeleid. Sluiten

Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategieMindset & Psychologie

Effectieve leermethodes

Inleiding

In dit artikel
 • Kennis verwerven
 • Kennis aanwenden
 • Nadenken over iemands spel

Leren is een centraal onderzoeksthema binnen de psychologie. Het nut (afgezien van morele gevolgen) om te begrijpen hoe mensen dingen aanleren, hoe ze leerinhoud beter verwerken en hoe men het leerproces kan beïnvloeden of controleren is eenvoudig te volgen.
Leren is echter ook wetenschappelijk een heel omstreden thema. Het vinden van een universeel mechanisme, waarbij het leren wordt verklaard - onafhankelijk van degene die leert - is een vaak mislukte opzet in de psychologie. Leren is altijd een actieve bezigheid van de leerlingen. We kunnen de leerarbeid niet vermijden.

We kunnen de inspanning van het leren verlichten door een grondige voorbereiding van de leerstof. De noodzaak van het 'willen leren' blijft echter onveranderd. Een positieve individuele houding tegenover je studie blijft cruciaal. Er is een groot aantal zwakke spelers die termen zoals odds en outs gebruiken, zonder te weten wat deze termen precies inhouden en wat het concept achter deze woorden is. Waarschijnlijk hebben ze de termen opgepikt van goede spelers of hebben ze deze gelezen in een boek. Het is namelijk goed mogelijk om een boek te lezen zonder er ook maar een enkel woord van te begrijpen. Meestal wordt er dan gelezen vanuit de naïeve veronderstelling dat "er wel iets zal blijven hangen". Jammer genoeg werkt het in praktijk niet op deze manier. Wanneer men de studiearbeid vermijdt, vergroot juist de studielast.

BELANGRIJK  
De volgende twee ideeën moeten dan ook altijd in het achterhoofd gehouden worden:
 • Jij bent diegene die het moet leren. En je moet het ook graag willen.
 • Jij stuurt jouw eigen leerprocesen en vooruitgang zelf

De leermethodes moeten aangepast worden aan het studieobject. Dat vereist wel een analyse van het te bestuderen object en de structuur ervan. Ik zal dit verder specificeren in de loop van het artikel.

Het studieobject: Poker

De specifieke vraagstelling is: "Hoe kan ik zo effectief en gefundeerd mogelijk over poker leren". Daarvoor moeten we naar de bijzonderheden van het studieobject kijken. Wanneer men denkt aan het aanleren en beoefenen van andere spellen en sporten, valt het volgende op: er is bij alle sporttakken (behalve waarschijnlijk zaklopen) een essentieel verschil tussen trainen en spelen. Dit geldt in het bijzonder voor poker. Het is namelijk onmogelijk om alleen door te spelen poker te leren. De enige manier om de effecten van onze acties te zien, is door gebruik te maken van langetermijn data, die gebaseerd is op statistisch materiaal. Dit betekent dat er leersessies van meerdere weken nodig zijn...

Dit leidt tot het volgende probleem: je zult je theoretische kennis niet onmiddellijk kunnen toepassen, je zult deze stap voor stap moeten ontwikkelen en integreren in jouw spel. De strategieën zijn gebaseerd op statistische overwegingen. De praktijk laat echter altijd maar een enkel geval zien, waardoor het resultaat hiervan extreem kan afwijken van de statistiek.

Je moet poker leren spelen op de juiste manier, en je spel controleren aan je theoretische kennis. Laat je hierbij niet beïnvloeden door je resultaten op de korte termijn.

De leerstrategie

Om het eenvoudiger te maken dit te begrijpen, zal ik de leerstrategie verdelen in drie delen: kennis verwerven, kennis aanwenden en reflectie. De grafiek hieronder toont de onderlinge wisselwerking van de verschillende delen aan.


(Wissen = kennis verwerven, Anwendung = kennis aanwenden, en Reflexion = reflectie)

De onderlinge relatie tussen deze delen zal na verloop van tijd veranderen. Het is belangrijk dat je nadenkt over de betekenis van elk deel. De precieze verhouding van de delen hangt dus af van de gespendeerde tijd aan elk van deze elementen. Aangezien de driehoek gelijkzijdig is, is het dus nodig dat je alle delen gelijkwaardig behandelt. Wanneer je veel tijd spendeert aan het verwerven van kennis, zul je evenveel tijd moeten spenderen aan de andere twee delen om zo volgens het gelijkzijdige systeem, optimaal resultaat te boeken. Het leerproces en het leersucces volgt dan ook de richting van de pijl.

In verband met deze grafiek zal ik later verschillende leermethodes voor elk deel introduceren. Enkele methodes zijn bruikbaar voor meerdere delen, aangezien de delen en de methodes onderling met elkaar verbonden zijn.

Deel 1: Kennis verwerven

Dit deel behandelt de theoretische kennis. Poker heeft een groot aanbod aan studieliteratuur. Heel veel kennis kan verworven worden door het lezen van boeken. Hieronder vind je de roadmap die je door dit deel zal leiden.

 • Lezen en herlezen van boeken en artikelen (dagelijks, indien mogelijk)
 • Discussies over strategie
 • Discussies over geposte handen op het forum
 • Deelnemen aan de coachings
 • Equity-analyse met behulp van PokerStove
 • Strategische analyses
Boeken lezen:

We kunnen allemaal pokerboeken lezen, maar er zijn manieren om het maximum uit dit medium te halen. De beste daarvan is het aanduiden van belangrijke passages en het maken van aantekeningen. Gebruik PokerStove voor een beter begrip van de voorbeelden. In de meeste boeken vind je 'handquizzen', werk deze nauwkeurig uit. Het is niet alleen belangrijk de juiste actie uit te voeren, maar ook om een goed begrip te ontwikkelen van de verschillende acties en hun respectievelijke voordelen of zwaktes.

Zet je kennis om in woorden

Herlees boeken, artikels en paragrafen onophoudelijk. Je zou moeten plannen om regelmatig (dagelijks) te leren. Herhaling zorgt ervoor dat de inhoud vertrouwd wordt. Abstracte concepten en lange-termijn-winsten worden zo beter opgeslagen in het bewustzijn. Eén van de grootste beginnersfouten, het teveel blijven kijken naar een concrete situatie, kan zo verbeterd worden.

Discussies over strategie:

Actieve deelname in discussies in de strategiesectie van jouw forum is een heel goede manier om jouw theoretische kennis te verdiepen. Volg strategische discussies, geef jouw mening en stel vragen. Wen aan de typische manier van deelnemen aan een discussie. Post geen replies terwijl je aan het pokeren bent. Wees kritisch tegenover de mening van de auteur en post jouw bevindingen en vragen op de fora. Het belangrijkste: Zet je kennis om in woorden.

Discussies over geposte handen op het forum:

Het posten van handen kan heel handig zijn, wanneer er goed gebruik van gemaakt wordt. Lees daartoe goed de inleiding hoe je een hand moet posten. Let erop dat reacties zoals "dat is goed", "OK" of "raise de flop" geen enkele theoretische waarde hebben. Dergelijke opmerkingen zullen noch jou, noch anderen helpen. Leg al jouw reacties uit: Zet je kennis om in woorden.

Deelname aan de coachings:

Volg de coaching actief. Denk na over enkele vragen die interessant zouden zijn voor jou, vóór de coaching begint en wacht tot deze situaties zich voordoen. Houd er rekening mee dat de tijd van de coach beperkt is, stel je vragen dus zo kort en bondig als mogelijk. Ingewikkeldere situaties kunnen bediscussieerd worden op de boards. Stel je prioriteiten en focus op die situaties die voor jou interessant zijn. Bijvoorbeeld, hoe spelen de coaches top pair weak kicker in position tegen twee LAG tegenstanders?

Houd één ding in gedachten: speel niet terwijl je naar de coachings luistert! Het zal noch voor jou, noch voor je bankroll een goede zaak zijn.

Equity-analyses, Strategische analyses:

Maak gebruik van Pokerstove en analyseer de equity van de hole cards. Lees het artikel van Sholvar. Pokerstove is ook heel nuttig in het bepalen van de handranges van verschillende spelertypes. Noteer de resultaten en houd er rekening mee.

Een andere manier om kennis te verwerven is het analyseren van pokerstrategieën. Ik zal dit duidelijk maken aan de hand van het volgende voorbeeld: de starthandenkaart. De SHK is een perfecte synthese van verschillende strategieën en tactieken in verband met het spel preflop.

De SHK combineert verschillende concepten in één chart: positie, equity, postflop informatievoordelen, postflop strategisch voordeel, blindstealing, blind verdedigen en karakteristieken van handen (hoge kaartwaarde, suited, connected, pairs) enzovoorts. Als je aan deze concepten gewend raakt zul je een heel grondige kennis hebben van de fundamentele basis van het spel preflop.

Deel 2: Aanwenden van kennis

Dit deel behandelt het aanwenden van de kennis. Eerst en vooral, om heel algemene termen te gebruiken: je zult geen kennis opdoen door zomaar poker te spelen. Creëer een goede atmosfeer om te leren. Negeer je winrate. Studeersessies zijn er niet om je winst op de korte termijn te maximaliseren. Het zal je winst op lange termijn wel vergroten. Mogelijke verliezen moet je zien als een goede investering in je skills.

Zoals ik hierboven zei moet je de zaken waarover je wilt nadenken reeds op voorhand bepalen en opnieuw: zet je kennis om in woorden.

Herhaal daarnaast ook je technische skills: pot odds berekenen, tellen van outs, verborgen outs, etc.

De twee essentiële leermethodes binnen dit deel zijn:

 • Zelfmanagement
 • Onderlinge coachings
Zelfmanagement:

Zelfmanagement is een perfecte studiemethode. Speel op twee, misschien drie tafels en coach jezelf, zonder luisteraars. Beschrijf je acties en waarom je deze specifieke acties gekozen hebt. Jezelf opnemen kan een handig extra hulpmiddel blijken te zijn. Deze opnames kunnen ook van pas komen in het derde deel, reflectie.

Ik besef heel goed dat sommigen onder jullie dit heel dom zullen vinden, vooral als jullie ouders/partners/huisgenoten de indruk zullen krijgen dat je gek geworden bent. Maar zelf verwoorden van je acties is heel effectief om complexe systemen te leren en te optimaliseren. Binnen het domein van de sportpsychologie is dit een heel vaak toegepaste methode.

Ik kan de volgende aanpak aanraden: In het begin beschrijf je jouw acties heel uitgebreid. Na verloop van tijd zul je meer en meer gebruik kunnen maken van afkortingen die de complexe strategieën in jouw gedachten weergeven.

Het uiteindelijke resultaat zal er ongeveer als volgt uitzien: Je bespreekt je acties met woordgroepen als "check/raise flop, bet turn". Hiermee kun je bepaalde moves en strategieën tot een kort begrip maken.

Wanneer je dat kunt bereiken ben je goed op weg om een heel succesvolle pokerspeler te worden.

Onderlinge coachings:

Het enige verschil tussen zelfmanagement en deze onderlinge coachings is het uitvoeren van deze leermethode met een partner. Het is niet de bedoeling dat je een leermeester wordt voor je partner. Het belangrijkste is de aanwezigheid van een ander individu opdat je ook een zekere controle hebt en dat er ook vragen aan je gesteld worden.

De meeste mensen hebben de neiging om niet genoeg na te denken over complexe situaties. Maar, als je genoodzaakt wordt een verklaring voor jouw acties te geven, zal het je helpen om deze situaties correcter en met een grotere efficiëntie te bestuderen.

Deze onderlinge coachings zijn heel nuttig, maar je moet vooral onthouden dat dit een leermethode is en geen speelkwartiertje.

Deel 3: Reflectie

In dit deel gaat het erover dat je over je eigen spel nadenkt en het analyseert. Bij poker is er namelijk het volgende probleem: de directe reflectie (onder meer tijdens het spel aan de tafels) moet heel snel gebeuren en kan dus niet zo intensief zijn als eigenlijk nodig is. Maar, hoewel fouten in de meeste andere sporten en situaties in het echte leven zo goed als direct een negatief resultaat hebben, kunnen fouten in een pokersessie er zelfs voor zorgen dat je met winst afsluit. Ze zijn dus moeilijker op te sporen. Daardoor is ook een directe, diepzinnige analyse zo goed als onmogelijk. Programma's als PokerTracker of PokerOffice zijn dan ook een must.

Hand- en sessie-analyse:

Hiervoor moet je gebruik maken van de replay functie van bijvoorbeeld PokerTracker. Dan zul je genoeg tijd hebben om jouw acties te recapituleren, equity berekeningen te controleren en fouten op te sporen. Deze procedure heeft het voordeel dat zwaktes en leaks, die anders ongemerkt zouden blijven, gemakkelijk herkend kunnen worden. Je kunt deze handen posten op het board om er meningen van anderen over te horen.

Het posten van handen:

Deze paragraaf bevat het posten en bediscussiëren van handen op de boards. Volg de onderstaande eenvoudige regels om deze methode voor jou succesvol te maken.

 • Formuleer een vraag
 • Zoek passende handen
 • Formuleer je eigen gedachten
 • Verzamel alle beschikbare informatie
 • Antwoord vragen die aan jou gesteld worden door de andere leden.

Ik zou jullie vooral willen vragen om aan deze punten te werken. Des te meer je post, des te hoger de kwaliteit van de antwoorden en des te groter de leerervaring voor jezelf.

Analyseer je eigen handstatistieken:

Wanneer je een zeker aantal handen gespeeld hebt kan het nuttig zijn om de vergelijking te maken tussen jouw statistieken en die van een winnende speler. Indien die niet direct voorhanden zijn kan het misschien al helpen om gewoon je eigen statistieken op het board te posten. Als je samplesize te laag is, is de variance nog te hoog om een solide analyse van je statistieken te vormen.

Desalniettemin moet je onthouden dat de analyse van statistieken slechts een kwantitatieve analyse is die je geen informatie geeft over de fouten die je misschien gemaakt hebt. Daarom kan dit enkel gebruikt worden voor een algemene analyse. Als je zwaktes of leaks ontdekt hebt, moet je naar de specifieke handen kijken om informatie te krijgen over de fouten die je maakte.

Nu zijn we opnieuw aangekomen bij ons vertrekpunt: kennis verwerven - kennis aanwenden - reflectie

Oorspronkelijk was mijn plan om voor jullie een schema op te stellen, maar eigenlijk denk ik dat jullie ondertussen gemotiveerd genoeg zijn om jullie eigen individuele leerplan op te stellen.

Zoals Confucius ooit zei:

"Zeg het mij, en ik vergeet het;
Toon het mij, en ik herinner het me;
Laat het mij zelf doen en ik zal het behouden."

 

Reacties (2)

#1 Skunky050, 04/11/11 11.38

bedankt, staan handige tips in vermeld!

#2 Lanfear81, 08/11/11 10.23

Graag gedaan!

Hopelijk helpt het je weer een stap op weg in de goede richting :)