Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategieMindset & Psychologie

Tells in online poker

Introductie

In dit artikel
  • Tells in online poker
  • Met wat voor speler hebben we te maken?
  • Hoe reageren we op de tells?

Het begrip "Tell" heeft twee verschillende betekenissen, en is (anders dan de meeste andere dingen bij Hold'em) wiskundig niet uit te leggen. Dit bepaalt de charme, maar ook de moeilijkheid van dit artikel.

Dit is de reden dat je bij de uitspraken in dit artikel geen aanspraak kunt maken op volledigheid en juistheid. Dit geldt temeer, omdat ik dit artikel nagenoeg uitsluitend heb geschreven op basis van mijn gedachten en ervaringen. De boeken die ik tot nog toe heb gelezen gaan slechts terloops in op online tells. Een uitzondering hierop is - voor zover mij nu duidelijk is - alleen het boek van Matthew Hilger "Internet Texas Hold'em", blz. 266 – 270. Ik waardeer dit boek erg; zijn uitspraken over tells zijn echter tegenstrijdig, en komen in meerder punten niet overeen met mijn ervaringen (hierover hieronder meer).

Definitie en waarde

Een tell wordt gedefinieerd als een verraderlijke uiting over de waarde van je hand, een onbewuste manier van doen. Aan deze manier van doen verbind je door middel van een tell een objectieve omstandigheid. Deze omstandigheden moeten uitgezocht worden. In de rest van dit artikel worden daarom enkele omstandigheden (dat wil zeggen enkele tells) weergegeven en beoordeeld.

Enkele tells

Normaal gesproken wordt in online poker alleen de betverhoudingen (in het algemeen of van één bepaalde speler) als tell-verdacht beschouwd. Volgens mijn ervaring zijn er echter ook veel andere tells, waar ik hieronder op in wil gaan: 

Naam van een speler

De eerste informatie die ik van een speler heb is zijn naam. Deze naam kan mij zeker enige informatie prijsgeven. Wanneer dat het geval is, dan is deze informatie fundamenteel. Deze informatie maakt het namelijk mogelijk om conclusies te trekken over de algemene instelling van de tegenstander.

Een voorbeeld: Steve Davis, de overheersende speler in snooker in de jaren 80, had de nickname "the machine". Dit vanwege zijn koele, berekende en emotieloze stijl van spelen.

Een pokerspeler "the machine" verbind ik dus zodoende met de bovengenoemde eigenschappen. Dat wil zeggen dat ik concludeer dat deze speler voor mij gevaarlijk is. Matthias Wahls speelt onder andere onder deze naam, en wanneer hij speelt zoals hij hier doet voorkomen (waaraan ik niet twijfel!), dan speelt hij poker zoals Steve Davis snooker speelt. Een echte tell waar ik in mijn spel rekening mee houd wanneer ik niet weet wie er tegenover mij zit.

Nog een voorbeeld: Op verschillende pokersites is er een speler met de naam Schnibbel. Schnibbeln is een uitdrukking uit het Duitse spel "skat" (skaat in het Nederlands). Het woord wordt gebruikt wanneer iemand met zijn aas de tien (de kaart met de hoogste punten en waarde na de aas) van de tegenstander probeert te "vangen". De persoon met de aas is dan aan het "schnibbeln".

Schnibbeln betekent ook een riskant spel, waarin iemand vaak  probeert om andere tegenstanders te tricken. Ik heb de speler Schnibbel nu meerdere malen op een poker-room geobserveerd, en geloof dat Schnibbel hoofdzakelijk tricky en onconventioneel speelt. Ook hier wordt de indruk die ik al op grond van de naam heb gekregen, bevestigd. Ik kan mijn spel hier dus op aanpassen.

Vaak zie je natuurlijk namen die iets meer met de pokertaal te maken hebben. Mijn ervaring hiermee is dat de speler vaak het tegenovergestelde doet van wat de naam suggereert. Rocks zijn zelden tight en donks of maniacs zijn vaak redelijke spelers.

Maar: Wie foldt KK niet soms een beetje sneller op een Axx-flop tegen een speler die "Aceholder" heet? En hoe zit het met "Imonabluff"?

Betreden van de tafels

Conclusies kun je daarnaast ook trekken aan de hand van de manier waarop een speler de tafel betreedt. Ik zie altijd weer spelers die aan de tafel gaan zitten en meteen "auto post blinds" aanzetten, zelfs wanneer ze under the gun zitten. Dit duidt erop dat deze speler niet erg tight is. Omgekeerd krijgt de speler die meteen na de button zit en toch op de BB wacht bij mij enige voorsprong in respect.

Hetzelfde geldt na een toiletpauze met sitout: Een goede speler zal mijns inziens niet in early position BB+SB (dead) posten. Je ziet dit echter altijd weer gebeuren, en kunt hier jouw conclusies uit trekken.

Verlaten van de tafels

Af en toe geven spelers aan dat zij in de laatste ronde zitten voor zij de tafel zullen verlaten. Dit gebeurt vaak na een serie van bad beats of mooie overwinningen, oftewel gefrustreerd of praatgraag.

In beide gevallen heb ik de opvallende tendens vastgesteld, dat dergelijke spelers nog graag een laatste hand willen spelen. Hetzij om ook eens met een slechte hand te winnen, hetzij omdat het niet uitmaakt, hij heeft immers toch al goed gewonnen.

Deze laatste handen (UTG of UTG+1) zijn vaak een makkelijke buit: Het loont om raises te callen of te reraisen, en in positie op de flop aan te vallen. Dit geldt vooral bij NL.

Chat

De chat is een ware vindplaats. Ik bedoel hiermee niet de inhoud van de chat (dat is namelijk niet onbewust, en daarom geen tell), maar de aard en wijze van chatten.

De veelschrijver

De veelschrijver is in de regel loose. Hij mist de benodigde opmerkzaamheid. Vaak kun je hem op de flop of op de turn uit de pot duwen. Wanneer de veelschijver bij NL echter een hoge bet maakt, of bij FL raiset of zelfs een check/raise maakt, heeft hij meestal een zeer sterke hand. Hij zal immers zelden bluffen, omdat hij zich niet op het spel concentreert. Succesvol bluffen is immers van de situatie afhankelijk. De omstandigheden die een bluf succesvol maken krijgt een veelschrijver niet mee; hij probeert niet eens om deze situaties op te sporen. Daarom: Wees voorzichtig bij hoge bets van veelschrijvers!

Het gedrag na bad beats

Aan het soort chat na een bad beat kun je vaak herkennen of een speler bad beats accepteert als iets dat bij het spel hoort en hiermee om kan gaan. Het kan ook zijn dat hij zich gedraagt alsof alle ongerechtigheid in de hele wereld is overschreden. De eerste speler is te respecteren, de laatste slaat erg snel op tilt. Dat is een belangrijke tell.

Analyse van handen of commentaar

Soms kun je een speler als een sterke speler identificeren wanneer hij de hand ongevraagd maar zeer doeltreffend analyseert. Dit geldt zowel voor zijn eigen handen, alswel voor de handen waar deze speler niet bij betrokken is.

Dit geldt andersom natuurlijk ook. Op lage limieten zie je vaak commentaar waaruit blijkt dat een speler niet vertrouwd is met de basisprincipes van het spel. Noteren en benutten!

De nieuweling

Af en toe geven spelers in de chat te kennen dat zij nieuw zijn (bijvoorbeeld opmerkingen als "ik had niet verwacht dat pokeren zo leuk zou zijn"). Noteren en benutten!

De sheriff

Betreft NL: De sheriff checkt, bijvoorbeeld op de flop out of position, reraiset tegen een kleine stealbet all-in, en zegt na de fold van de tegenstander "Stop trying to steal". Wanneer hij dan kort na een preflopraise een pocketpair laat zien weet je met wat voor soort speler je te maken hebt. Je kunt nu een mooie pot van hem genereren, vooral wanneer je hem door middel van een kleine opmerking in de chat iets opvrolijkt of stimuleert.

Hier kun je zowaar de mogelijkheid krijgen om een kleine pot met trash te callen, of een slechte minibluf te maken (dit moet niet tegen de sheriff zijn, maar tegen een andere speler). Je weet dat je zult verliezen, en toont je zwakke hand (zoals gezegd moet je hier de hand absoluut tonen). De sheriff zal dit opmerken en zal ons bij de volgende goede gelegenheid waarbij hij hoge kaarten heeft onder handen willen nemen. Dat zou dan geweldig mooi zijn.

"Er zijn hier te veel shortstacks"

Betreft NL. Een speler geeft aan dat hij de tafel gaat verlaten, omdat er teveel shortstack aan de tafel zitten. Ik noteer dit soort opmerkingen altijd. Het kan een aanwijzing zijn voor het feit dat deze speler graag met hoge bets bluft tegen bigstacks, omdat hij weet dat bigstack minder snel callen dan smallstacks.

Commentaar op de flop

Wanneer een tegenstander commentaar heeft op de flop (meestal zal hij zeggen dat hij niet blij is omdat hij al meerdere malen achter elkaar geen hoge kaarten heeft gekregen), dan moet je opletten. Hij zal meestal juist met hoge kaarten spelen en hier zelden kleine suited connectors hebben.

Betverhoudingen

De verhoudingen van de bets zijn traditioneel gezien van groot belang, vooral de tijd die de tegenstander neemt om de bet te maken. Volgens mijn ervaring speelt de tijd die een tegenstander neemt om te betten echter vooral een ondergeschikte rol. Er zijn andere indicatiefactoren die voor mij belangrijker zijn. Ik speel zelf voornamelijk NL, daarom moet je mijn ervaringen natuurlijk ook vanuit die variant bekijken.

Snelheid
In basis:

Een tell over snelheid is volgens mij niet veel waard.

Zoals al gezegd kan ik persoonlijk aan de betsnelheid niet veel betekenis toekennen. Het gaat bij de betsnelheid meestal namelijk niet om een onbewuste manier van doen die iets over de hand  verraadt.

Spelers spelen aan meerdere tafels, zodat je van de betsnelheid op voorhand weinig kunt afleiden. Zoals ook in de andere opgaven voor deze wedstrijd vaak is aangegeven, gebruikt men de betsnelheid vaak als een bewuste misleiding. Een van de spelers op het Duitse forum heeft dit op een goede manier als volgt samengevat: "Oké, ik weet nu dat zwaar betten de moderne manier van slowplayen is".

Bij NL komt hier nog bij dan je er gedeeltelijk over na moet denken of, en zo ja hoeveel je bet - vooral bij een bluf. De tell over snelheid heeft bij NL dus nog minder waarde dan bij FL.

Iets afleiden van de snelheid aan de hand van de algemene tell "strong means weak and weak means strong" (Hilger, ITH, blz 266).

Iemand die bijvoorbeeld langer wacht om te checken dan gebruikelijk toont normaal gesproken zwakte. Bet hij echter nadat hij lang heeft gewacht, dan toont dat sterkte (volgens het boek van Hilger). Op de meeste forums op het internet vind ik echter geen duidelijke onderbouwing voor deze uitspraken. Lang nadenken om te checken wordt door ongeveer 50% van de mensen als zwakte, maar ook door 50% van de mensen als sterkte geïnterpreteerd.

Hoe onzeker deze tell is tonen de conclusies van Hilger op blz. 268.  Daar staat namelijk zelfs vet gedrukt dat een speler normaal gesproken zwakte toont als hij checkt, maar sterkte wanneer hij daarna reraiset. Volgens Hilger is het dus zo dat zowel een snelle als een langzame check zwakte kan tonen. Deze uitspraak relativeert het voorgaande enigszins. Uit een check/raise kun je meestal inderdaad wel opmaken dat een tegenstander sterk is.

De uitzondering
Waardevolle tells

Bij het spel op de turn en de river meent Hilger dat een snelle raise of een snelle bet meestal betekent dat iemand sterk is. Hier ben ik het mee eens, maar niet helemaal.

Er verschijnt op de turn of de river een scarecard, die vooral een straight of een flush compleet kan maken. Hier betekent snelheid normaal gesproken dat de scarecard niets voor de speler heeft gedaan. Bij lang nadenken betekent een bet juist meestal dat de tegenstander de gevreesde flush of straight heeft gehit.

Vooral bij NL

Wie op de turn of de river meteen op de raisebutton drukt (minimum raise), zonder erover na te denken een hogere raise te maken, heeft meestal niet de nuts. Deze speler heeft normaal gesproken echter wel een sterke hand.

Soms wisselt een speler plotseling in de snelheid waarmee hij reageert. Wanneer een speler die normaal gesproken lang nadenkt opeens snel speelt, zal deze vaak een zeer sterke hand hebben.

Veel spelers keren de algemene regel "strong means weak and weak means strong" graag om (boek van Hilger blz. 266). Dit is ook begrijpelijk, omdat de "onbewuste tell over betsnelheid" de meest bekende tell is. Wanneer je erachter komt dat een speler hier inderdaad zo mee om gaat, dan wordt de algemene tell een heel waardevolle individuele tell!

Standaard instellingen

In tegenstelling tot de betsnelheid is het erg behulpzaam wanneer een speler kiest voor één van de mogelijkheden uit de standaard instellingen (bijvoorbeeld bet pot, raise any). Zij representeren meestal de hand die overeenkomt met de actie die gemaakt wordt. Een call van de BB is een gemiddelde hand, raise any is erg sterk.

Ik heb het bij NL (op de lage limieten), nog bijna nooit gezien dat iemand die voor de standaard instellingen "bet pot" had gekozen aan het bluffen was. Dit is ook wel logisch. Succesvol bluffen is afhankelijk van de situatie. Wanneer je de standaard instellingen gebruikt, kun je niet inspelen op de omstandigheden. Wanneer iemand dus middels de standaard instellingen een actie maakt, reageert hij op basis van de objectieve omstandigheden (dus de sterkte van zijn hand).

Het is belangrijk voorzichtig te zijn wanneer iemand kiest voor de standaard instelling "check". Je weet dan namelijk niet of iemand van plan is check/call of check/fold te spelen. Normaal gesproken betekent een check zwakte, vooral wanneer de BB dit preflop doet. Als hij daarna bet heeft hij een sterke hand; maakt hij zelfs de actie check/raise, dan heeft hij een monster geflopt.

Meer over de big blind: Als de BB tegen een stealraise vanuit de cut-off of de button pas na lang nadenken foldt, dan probeert hij vaak de indruk te wekken dat hij uit respect voor de raise foldt, en niet op basis van de starthandenkaart. Dit doet hij om in de toekomst het verdedigen van zijn blinds gemakkelijker te maken (vooral tegen stealraises).

Fold out of turn

Wie op de flop of de turn foldt, terwijl het ook mogelijk is om te checken is volgens mij een slechte speler (ook wanneer hij gefrustreerd is, of aan het tilten). Je moet echter respect hebben voor degene die op de river foldt terwijl er een check mogelijk is. Deze persoon wil namelijk niet laten zien met welke handen hij speelt. Dit doet dus vermoeden dat hij in ieder geval geen zwakke speler is.

Aan hoeveel tafels spelen mijn tegenstanders?

Hilger adviseert om in het begin te kijken naar de hoeveelheid tafels waar je tegenstanders aan spelen. Op deze manier kun je de betsnelheid van de tegenstanders beter inschatten. Zelf denk ik dat dit een illusie is, en dat dit lastig tot stand te brengen is. Desnoods kun je dit doen bij de twee spelers aan je linker- en de twee spelers aan je rechterzijde. Met mijn analyse van tells concentreer ik mij sowieso op de zojuist genoemde spelers. Wanneer ik aan meerdere tafels speel is het lastig om meer dan deze gegevens op een rijtje te krijgen. Dit is ook de reden dat ik er liever voor kies om een preciezere analyse te maken over de spelers met wie ik vaak in een hand zit.

Eigen tells

Je zult begrijpen dat je eigen tells moet vermijden, en je spel verder moet ontwikkelen. Meer zal ik hierover dan ook niet zeggen. Het is belangrijk dat je niet steeds terugvalt op bepaalde gewoontes en ritmes in je spel.

Ik geef echter toch nog een voorbeeld: Ik heb er veel succes mee gehad om de volgende "tell" te geven aan de tegenstanders: Wanneer je moet folden op de button, de cut-off of de small blind, dan moet je langer dan gewoonlijk wachten. De tegenstander denkt dan dat je overweegt om een stealraise te maken. Wanneer je dit meerdere malen hebt gedaan, dan is de kans erg groot dat je een goede kans van slagen hebt als je daarna een snelle stealraise maakt.

Samenvatting

Poker is voornamelijk gebaseerd op de waarde van je eigen hand en de verhouding van de odds en outs. Wanneer je jouw spel hierop baseert, heb je een positieve verwachtingswaarde (+EV).

Deze verwachtingswaarde wordt groter wanneer je in staat bent om de sterkte van de hand van de tegenstander in te schatten. Tells kunnen je hierbij helpen. Tells zijn een hulpmiddel bij het vinden van de juiste beslissing. Daarom moet je mijns inziens nooit een beslissing maken op basis van de algemeen bekende tells. Je moet al helemaal geen totale bluf maken, enkel en alleen op basis van een tell, zonder dat er omstandigheden zijn die ervoor kunnen zorgen dat je bluf succesvol is. Hiervoor zijn tells namelijk te tegenstrijdig.

Er worden veel fouten gemaakt doordat een speler zijn eigen hand te hoog inschat vanwege een verkeerde inschatting van zijn tegenstander. Ik heb al veel spelers "Thought you were on a draw" zien zeggen wanneer zij met een klein paar verrast woorden door een hand waartegen ze mijlenver achterliggen. 

Ik zou er erg blij mee zijn wanneer er een kleine discussie tot stand komt over dit onderwerp. Het thema is erg spannend, en er zijn zeker veel anderen die dit met me eens zijn.

 

Reacties (7)

#1 fiuferru, 17/03/09 06.55

Goed stuk wel, ik denk wel dat de tells van keer tot keer zullen verschillen bij stemmingveranderingen bij degenen die je observeert. Bijvoorbeeld vandaag ben je blij iets leuks meegemaakt dus meer motivatie om te spelen en morgen een vervelende dag op het werk en dan minder geconcentreerd bij het pokeren. Zelf merk ik dat ook wel in mijn spel door tighter of looser te spelen en meer of minder fouten, natuurlijk probeer ik wel atijd mijn a-game te spelen.:)

#2 Jehryn, 17/03/09 11.31

Een aantal dingen vind ik toch zeer bizar:

1. de nick van de villains. Waarom zou je hier ook maar iets van aandacht aan besteden??? Praktisch alle villains hebben bizarre namen die nergens op slaan en als er een "supahbluffah" tussen zit kan het evengoed iemand zijn die een image wil creeren, dit is compleet nutteloos.

2. "Ik zie altijd weer spelers die aan de tafel gaan zitten en meteen "auto post blinds" aanzetten, zelfs wanneer ze under the gun zitten. Dit duidt erop dat deze speler niet erg tight is."

Dit is complete onzin. Iemand die donk post is simpelweg een donk maar dit zegt totaal niets over zijn speelstijl. Natuurlijk is het een goede tell om slechte spelers op te merken, maar je heb alle soorten van slechte spelers.

3."Er zijn hier te veel shortstacks" = blufbetter
Dit slaat nergens op. Als er teveel shortstacks aan tafel zitten als je Bigstacked dan is het gewoon moeilijker spelen omdat je weinig FE hebt en de shortie vaak zullen pushen omwille van de FE. Het is irritant spelen aangezien je praktisch nooit een turn/river game hebt. Als je een edge hebt verkies dan ook liever een andere Bigstack. Dit heeft totaal niets te maken met bluffbets.


3. Fold out of turn

"Je moet echter respect hebben voor degene die op de river foldt terwijl er een check mogelijk is. Deze persoon wil namelijk niet laten zien met welke handen hij speelt. Dit doet dus vermoeden dat hij in ieder geval geen zwakke speler is."

WTF??? Iemand die fold als hij kan checken is praktisch per definitie een idioot. Alleen in heel specifieke situaties (neem een live game waar iedereen elkaar niet kent of HU soms) zou je dit doen en dan nog. Online heb je normaal gezien van iedere villain voldoende stats zodat dit nutteloos is.

#3 cash1985, 17/03/09 14.43

mensen die in een mtt met een short-midshortstack flatcallen in beginpositie hebben standaard monsterkaarten

#4 Schelviss, 17/11/09 10.01

leuk artikel

#5 DjonnyWalker, 19/02/11 00.36

Dit thema heb ik wel eens besproken met verschillende mensen en dan werd er meestal gereageerd zo van "online heb je geen tells" Dus wel! Zeer goed
onderwerp

#6 Lanfear81, 21/02/11 10.33

Online is het natuurlijk in veel gevallen lastiger om een goede betrouwbare tell op te pikken. Ook omdat het makkelijker is om bijvoorbeeld het tegenovergestelde te representeren.

Om het voorbeeld van de nickname van "Jehryn" te gebruiken:
Je zult inderdaad aan een bizarre naam als "supahbluffah", niet zondermeer een passende tell kunnen koppelen. Vaak zul je echter zien dat echter een dergelijke nickname óf echt een super bluffer zit, óf juist het totaal tegenovergestelde.

Daarom is het natuurlijk uiteraard belangrijk om je tegenstanders goed te observeren en zo mogelijk alle informatie (ook de nickname) gebruiken.

In ieder geval een onderwerp waarvan het belangrijk is dat je er over nadenkt en er je eigen beeld van maakt.

#7 tw1zz89, 17/11/14 14.16

Of het nu ergens op slaat.. of niet. Het geeft in ieder geval aan dat er genoeg zaken zijn om te onderzoeken.

En folden op de river ipv check? Ik gebruik het zelf ook. Mits de omstandigheden daarom vragen.
Ik denk dan ook dat Jehryn een andere speelstijl heeft dan ik ;-) (over tells gesproken!)