Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategieMindset & Psychologie

Wat voor een leertype ben ik?

Introductie

In dit artikel:
 • Verschillende soorten leertypes
 • De leermethodes met elkaar verbinden
 • Hoe het meest effectief te leren
 • Welke rol speelt PokerStrategy in dit alles?

Leren kan aangeleerd worden en er zijn verschillende manieren om te leren. Sommige mensen leren het beste wanneer ze iets horen en kunnen het dan al onthouden - het auditieve leertype. Anderen daarentegen kunnen beter kennis opnemen wanneer ze iets zien, bijvoorbeeld door te lezen. Dit wordt als het visuele leertype omschreven. Als derde relevante leertype zijn er de mensen die het beste door een gesprek of een discussie met de leerstof in contact komen en deze zo het beste kunnen onthouden. Dit wordt als het communicatieve leertype omschreven. Tenslotte is er nog het motorische leertype, dat het beste door eigen ervaringen leert: "learning by doing".

Het auditieve leertype

Dit type leert optimaal wanneer hij naar de informatie luistert en deze informatie hardop opzegt, of op zijn minst bij het leren de stof mompelt, al dan niet in stilte. Mensen die hier hun sterkte hebben, worden makkelijk door storingen in de akoestiek uit hun concentratie gebracht. Het is voor hen dus absoluut noodzakelijk om alleen de leerbron waar te kunnen nemen.

Het visuele leertype

Dit type is op media zoals boeken, grafieken of videos aangewezen. Door te kijken neemt hij veel informatie op en maakt hij daarbij zijn eigen notities. Door de mix van zien en het kopiëren van de stof worden de leerbronnen later zeer goed herinnerd. Voor het visuele leertype is "Mindmapping" van belang, en dit zou voor hem een elementaire bouwsteen bij het leren moeten zijn.

Het motorische leertype

Het motorische leertype is dat van een praktijkleerling. Hij leert door zijn eigen handelingen en de daaruit resulterende ervaringen. Hij is de meest emotionele van alle types. De actieve benadering uit zich in zijn actieve karakter, het maken van gebaren en het gebruik van bijvoorbeeld zijn vingers om te tellen.

Het communicatieve leertype

Dit type is een goede spreker en een goede toehoorder. Discussie helpt hem bij het verwerken van informatie die hij met zijn gesprekspartner uitwisselt. Hij leert alleen in groepen en slaat veel kennis op door het stellen van vragen en het doornemen van antwoorden.

Het combineren van de leervormen

Dit zijn de basisleertypes. In feite zijn er echter geen zuivere vormen van deze types. Iedereen heeft een zekere sterkte op één van de vier gebieden, maar dit sluit het toepassen van andere vormen niet uit. Wie bijvoorbeeld alleen auditief leert, zal een groot deel van de informatie die hem wordt overhandigd - tot 80% - weer verliezen.
Het is bij leren belangrijk alle mogelijke informatiebronnen te gebruiken, daar het leren met slechts één enkele bron niet werkt. Wie het dus lukt om horen, lezen, spreken en zien te combineren, zal duidelijk een beter leerresultaat bereiken. In het beste geval kan tot 90% van de informatie opgeslagen worden.

Het geheugen

Het geheugen heeft het vermogen om informatie op te nemen, te onthouden en terug te halen. Naar gelang van de duur van de informatieopslag kan men het ultrakortetermijngeheugen, het kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen onderscheiden.

 • Het ultrakortetermijngeheugen
  Het ultrakortetermijngeheugen is van essentieel belang voor het dagelijks leven. De informatie die hier opgeslagen wordt, blijft slechts voor enkele seconden onthouden en is bijvoorbeeld voor coördinatie van groot belang. Bij het lezen worden op deze manier de eerste woorden van een zin opgeslagen, om ons de betekenis van een zin te geven die we normaal zouden missen wanneer we niet meer zouden weten hoe de zin begon.
 • Het kortetermijngeheugen
  Het kortetermijngeheugen is in drie systemen onderverdeeld. Er is het "visuospatieel kladblok", dat kortetermijnopslag van impressies mogelijk maakt.
  Bovendien is er de "fonologische lus", een systeem dat opslag mogelijk maakt door het innerlijk en herhaald opzeggen van getallen- of letterreeksen.
  Tenslotte is er nog een centrale "centrale verwerker“ die zowel de visuele impressies uit het "visuospatieel kladblok", als ook de informatie uit de "fonologische lus" verwerkt en tegelijkertijd de verbinding met het langetermijngeheugen maakt, om een vergelijking met de data en de reeds opgeslagen patronen en motieven mogelijk te maken. De informatie in het kortetermijngeheugen wordt niet lang onthouden en de capaciteit is begrensd, het bouwt elektrische impulsen op die overschreven kunnen worden. Als we kennis van langer geleden willen opwekken, dan is dit alleen mogelijk met het langetermijngeheugen.
 • Het langetermijngeheugen
  Het langetermijngeheugen is voor langdurige opslag van kennis en ervaringen verantwoordelijk. Om bepaalde informatie in het langetermijngeheugen te krijgen zijn er verschillende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het herhalen van informatie, voor ieder leertype op een verschillende manier.
  Ook emoties zijn nuttig om ervaringen in het langetermijn geheugen te krijgen. Dat zijn gevoelens, die gemakkelijker opgeslagen worden, een fenomeen dat bijvoorbeeld ook reclame toepast. Terwijl emoties beter opgeslagen worden zijn er problemen met concurrerende informatie door een overflow aan impulsen. Bij een grote hoeveelheid aan informatie vermindert het vermogen om informatie op te slaan. Om kennis in het langetermijngeheugen te krijgen is een leerstrategie onvermijdelijk.

De leerstrategie

Hopelijk bereiken we een optimaal resultaat met een goede leerstrategie. Dat is een elementair overzicht van de stof, de te bereiken doelen en de daarvoor beschikbare tijd. In het algemeen is het eigen welzijn het belangrijkst: wie zich niet goed voelt, leert slechter. Daar horen ook genoeg slaap en een goede voeding bij, aangezien de juiste voeding met bepaalde vitamines en eiwitten ook de concentratie en daarmee de informatieopname beïnvloedt.

Net als bij poker zou voor het leren al vast moeten staan hoe lang er geleerd wordt en wanneer men pauzes houdt.

BELANGRIJK  
Pauzes zijn zeer belangrijk: hoofd en lichaam zijn na een bepaalde tijd niet meer in staat om informatie op te nemen. Te lang leren zonder pauzes kan ook een contraproductief effect hebben (=> impulsovervloed).

Elke twintig tot dertig minuten zou men een korte onderbreking moeten houden. Het meerdere uren lezen van een boek om de stof compleet op te nemen is niet zinvol. Veel informatie blijft oppervlakkig of wordt onvolledig herinnerd.

Korte pauzes van vijf minuten zijn het beste middel om het hoofd te ontlasten. Na twee tot drie uur moet een grote pauze gehouden worden die echter niet langer dan twee uur mag duren. Ook meer dan zes uur geconcentreerd leren per dag is niet mogelijk.

BELANGRIJK  
Het is ook belangrijk te herhalen: het eenmalige leren laat de informatie alleen in het kortetermijngeheugen binnen. Wie echter gestructureerd herhaalt kan de stof tot langetermijnkennis maken. Daarvoor is een georganiseerde herhaling noodzakelijk.

Na het eerste leren wordt de stof de volgende dag kort herhaald. Op de derde of vierde dag moet de stof nogmaals intensief verwerkt worden en na een week - en ook de daaropvolgende week - nogmaals herhaald worden.

Wanneer alles na een maand opnieuw herhaald wordt, is de toegang tot het langetermijngeheugen praktisch bereikt. Herhaling na een half jaar legt de kennis definitief vast.

Praktisch betekent dit dat het opnieuw lezen van de verschillende hoofdstukken van een boek beter is dan te proberen de complete inhoud in één keer te begrijpen. Ook nuttig bij het leren is het mengen van nieuwe inhoud en herhaling van reeds bekende thema's.

Problemen bij leren kunnen ontstaan wanneer emoties een invloed hebben op de verwerking van onze opgedane ervaringen. Zo kan bijvoorbeeld bij een "bad beat probleem" een opgedane negatieve ervaring de eigenlijk geleerde informatie overschrijden. De emotie is hier sterker dan de theoretisch geleerde kennis uit boeken en discussies.

Wie dus in bepaalde situaties, bewust of onbewust, een bepaald patroon herkent, herinnert zich bij twijfel niet de geleerde speelwijze, maar laat zich beïnvloeden door negatieve indrukken uit eerdere handen. In dit geval spelen we onze hand "fout" en misschien te weinig agressief, uit angst om tegen nog een bad beat aan te lopen.

Het is daarom belangrijk om in zulke situaties, waarbij men negatieve associaties heeft, toch te proberen de hand theoretisch correct te spelen. Dat vereist theoretische kennis. Het is daarom noodzakelijk om continu theoretisch te werken en emotionele ervaringen als bron van fouten te corrigeren met theoretische kennis.

Belangrijk bij leren is ook de voorbereiding en nagedachten van de geleerde informatie. Dat kan aan de ene kant een soort van herhaling zijn, maar aan de andere kant ook door het beoordelen door de bijdrage van andere spelers van bepaalde handen in het discussieforum, de analyse van eigen sessies of zelfanalyse door bijvoorbeeld de replayviewer in Pokertracker.

Stel ook vragen over voor jouw "vreemd" gespeelde handen aan een coach bij een live-coaching, om onverklaarde situaties en vragen op te lossen. Ook hier is het vooral effectief bij de leerstrategie om de verschillende leertypes te mixen. Deze verbinding maakt het optimale leren makkelijker en succesvoller en niet in de eerste plaats van de intelligentie afhankelijk.

Optimale inzet van de door Pokerstrategy aangeboden leertypes

Wat betekent dat nu voor het aanbod van pokerstrategy? Er worden verschillende leermethodes aangeboden, die natuurlijk ook gebruikt moeten worden. Dit met het zwaartepunt op het leertype waaronder men denkt te vallen:

 • Het auditieve leertype zal op seminars de beste leerresultaten kunnen boeken. Luisterboeken zijn een verdere mogelijkheid, maar het aanbod is hier relatief klein. Een mogelijkheid voor het auditieve type is, bepaalde leerstof voor zichzelf op te zeggen en zichzelf op te nemen op bijvoorbeeld de PC of een cassetterecorder en daarna weer af te luisteren. Men leert al door de mondelinge herhaling en kan daarna eenvoudig op de informatie teruggrijpen en deze bijvoorbeeld digitaal via de MP3-speler overal gebruiken.
 • Het visuele leertype heeft een groot aanbod op pokerstrategy.com en kan deze bronnen gebruiken om zijn kennis uit te breiden. Om te beginnen de theorieartikelen van de verschillende secties, de verschillende charts, die gemakkelijk onthouden kunnen worden, de video's van onze videoproducers en tenslotte vooral de live-coachings. Daarnaast zijn ook de voorbeeldhanden op het forum een prima manier om passief kennis uit te breiden, door het lezen en overdenken van handen. Het visuele leertype zal dan ook vooral duidelijkheid krijgen door eigen notities om op terug te grijpen. Zoals Matthis Wahls in het artikel "Effectief leren" zegt: Een marker of een eigen notitieboekje zijn enorm effectief, laten geconcentreerd werken toe en maken het mogelijk zeer belangrijke informatie bij de herhaling naar voren te laten komen.
 • Voor het communicatieve leertype zijn de voorbeeldhanden op het forum ook de ideale plaats om zijn kennis uit te breiden, zowel actief als passief. Het verklaren van de eigen lijn in een bepaalde hand helpt om nogmaals de kennis op te roepen, hierop terug te kijken en door discussie en ideeën andere inzichten te krijgen. Ook het organiseren in trainingsgroepen of het bekijken van anderen in een sessie laat beide kanten profiteren, aangezien bepaalde lijnen en gedachten direct bediscussieerd kunnen worden en er tegelijkertijd een controle mogelijk is die natuurlijk weer tot discussie over bepaalde speelwijzen kan leiden.
 • Het motorische type, ook diegene die de quiz nog niet gehaald heeft, gaat aan een tafel zitten, bij twijfel aan een playmoneytafel, en probeert via eigen spel en de daaruit resulterende fouten en ervaringen, zijn spel te optimaliseren. Dit kan natuurlijk weer verbonden worden met een trainingsgroep. Deze leerwijze is problematisch aangezien de juiste speelwijze op statistiek gebaseerd is en een gedachtedatabank alleen door te spelen niet op te bouwen is. Ook kunnen ervaringen de theoretische kennis niet vervangen, maar wel ondersteunen. Voor alle leertypes staat natuurlijk ook privé-coaching ter beschikking, waarbij iedereen zijn persoonlijke doel kan bereiken.

Conclusie

Auditieve types kunnen bijvoorbeeld na een sessie hun problemen telefonisch laten uitleggen. Het communicatieve type discussieert over verschillende handen en probeert door middel van een gesprek fouten te concretiseren en zo weg te werken. Het motorische type kan verschillende speelwijzen bijvoorbeeld heads-up met een coach doornemen en deze een bepaalde speelwijze laten aannemen. Maar ook hier nogmaals de tip: Het geïsoleerde gebruik van maar éénn van de mogelijkheden verhindert het maximale leerresultaat te behalen, aangezien men nooit een zuiver leertype is. Wie alles tenminste een keer heeft uitgeprobeerd zal ontdekken welke middelen en welke combinaties van alle leerbronnen tot het beste resultaat leiden en kan daardoor zijn eigen leerprogramma samenstellen.