Deze site gebruikt cookies voor het verbeteren van je zoekervaring. Doorgaan met het gebruiken van deze website betekent dat je deze cookies accepteert. Kijk voor meer details en voor het veranderen van je instellingen bij ons Cookiebeleid en Privacybeleid. Sluiten

Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategiePoker - De Basis

Ranges & Equity (2): Combo's & Card Removal

Het is aanbevolen om het volgende artikel te lezen, voordat je aan deze les begint:

Je bent al bekend met het concept van ranges en weet hoe je ze noteert. Laten we nu eens aannemen dat je tegenstander een range heeft van QQ en AK.

Welke hand is meer waarschijnlijk, QQ of AK?

Je zou kunnen aannemen dat elke hand even waarschijnlijk is, want beide zijn één specifieke starthand.

Toch is het correcte antwoord heel anders. Er is een kans van 27% dat je tegenstander QQ heeft en 73% kans dat hij AK heeft. De reden hiervoor is omdat de twee handen elk samengesteld zijn uit een verschillende aantal pokerkaart-combinaties - de combos.

Het tellen van combo's is noodzakelijk om ranges correct te analyseren; in deze les zul je leren hoe je dat doet. We zullen tevens bekijken hoe jouw kaarten, de kaarten van je tegenstanders en het board, elk invloed uitoefenen op de combo's en hoe we ze tellen.

Hoe tel je combo's voor specifieke handen en ranges

Er zijn vier vrouwen in het deck en dus zijn er zes mogelijke combinaties van kaarten die ons de hand QQ geven. Voor het maken van AK zijn er echter 16 mogelijke kaartcombinaties. Vier azen gecombineerd met vier koningen, geeft je 4 x 4 = 16 combinaties.

Denk eraan dat de volgorde van de kaarten binnen een combo niet uitmaakt; QcQd is dezelfde hand als QdQc.

Het totaal van alle combo's voor een specifieke range (of deel van een range) is een belangrijke factor om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat je tegenstander een bepaalde hand heeft. Hoe meer combo's er in een hand of range zijn, des te waarschijnlijker is het dat je tegen deze range zit en omgekeerd.

Voor het gemak gebruiken we het "#" symbool om het aantal combo's voor een range aan te geven. De range "QQ, AK" heeft 6 + 16 = 22 combo's, wat betekent dat de verkorte schrijfwijze is:

QQ, AK (#22)
Een combo is een specifieke combinatie van twee kaarten die een bepaalde hand vormen. Het totaal aantal mogelijke combo's om een bepaalde hand of handrange te maken, is belangrijke informatie wanneer je probeert de handsterkte van de tegenstander te bepalen, gebaseerd op zijn range.

De tabel hieronder geeft een overzicht van het aantal mogelijke combo's voor bepaalde categorieën starthanden:

Handcategorie
Mogelijke combo's Voorbeeld
Pocket pair 6 QQ
Offsuit hand
12 AKo
Suited hand
4 AKs
Suited/offsuit hand
16 AK

Card removal beïnvloedt het tellen van combo's

Card removal verwijst naar het feit dat de gedeelde communitycards en je eigen hand, directe invloed uitoefenen op de waarschijnlijkheid van bepaalde handen of het aantal combo's in de range van je tegenstander.

We weten bijvoorbeeld dat een pocket pair bestaat uit zes combo's en dat een specifieke suited hand uit vier combo's bestaat; Dit kan veranderen, afhankelijk van bepaalde communitycards op de flop. Laten we de volgende situatie eens bekijken:

We nemen aan dat onze tegenstander een range heeft van sets of een open-ended straightdraw en we willen bepalen welke daarvan het meest waarschijnlijk is.

Het noteren van ranges is nu geen probleem meer voor je, dus je weet dat zijn range QQ, 99, 44, JT is.

Uitgaande van wat je tot nog toe hebt geleerd, is het logisch dat je aanneemt dat QQ, 99 en 44, elk zes combo's hebben en dat JT 16 combo's heeft. Dit geeft een totaal van 18 set-combo's and 16 OESD-combo's, waardoor een set waarschijnlijker lijkt.

Deze aanname houdt echter geen rekening met het board. Kaarten op het board kunnen niet langer in de range van de tegenstander worden gebruikt; villain kan niet een kaart hebben die al op tafel ligt. Dit effect noemen we card removal

Daar de Qh al op het board ligt, zijn er maar drie vrouwen over die nog een handcombinatie van QQ kunnen maken. 

Dit betekent dat er maar drie combo's zijn die een set maken met QQ. Er zijn maar negen combo's die een set maken met één van de drie communitycards.

Zonder card removal
Met card removal  (op Qh9c4d)

 

Bij een OESD maakt een board als Qh9c4d echter nog steeds alle 16 combo's mogelijk, want er ligt geen boer of tien op het board.

In totaal zijn er 16 combo's voor een OESD, tegenover 9 combo's voor een set. De kans op een OESD is dus 64% en op een set is 36%.

Door met card removal, exact te bepalen wat het aantal mogelijke combo's is voor het maken van een bepaalde handsterkte, kun je de waarschijnlijkheid van deze handsterkte binnen een range uitrekenen. Dit is een zeer belangrijk hulpmiddel voor het nemen van optimale beslissingen, gebaseerd op je analyse van de situatie.

Card removal omvat ook jouw hand

Card removal omvat niet alleen de kaarten op het board, maar tevens je eigen hand.

Hoeveel combo's voor QQ heeft je tegenstander in de hand hieronder?

In deze situatie zijn er zelfs minder vrouwen dan hiervoor aanwezig om een set te maken. Als gevolg van card removal moet je de Qh op het board uitsluiten, maar tevens de Qs in je eigen hand, waardoor alleen de Qd en de Qc overblijven - exact één combo.

Het effect van card removal

Card removal speelt niet alleen een grote rol in de invloed van de kans op sets, maar ook wanneer je tegen veel meer waarschijnlijke handen zit, zoals top pair.

Op een board als Qd6c3h zijn er slechts 12 combinaties die een hand als AQ maken, in plaats van de gebruikelijke 16: 4 azen x 3 vrouwen = 12.

Wanneer we aannemen dat je ook een vrouw in je eigen hand hebt, (misschien QsTc), dan zijn er slechts acht combo's over voor AQ: 4 azen x 2 vrouwen. Wanneer je zelf een aas hebt, bijvoorbeeld AsTc, dan zijn er negen combo's over voor AQ: 3 azen x 3 vrouwen.

De volgende tabel laat zien hoe card removal invloed uitoefent op de mogelijke combo's voor verschillende handen:


  Hand
Met card removal op: Qd6c3h Zonder card removal
    Je hebt QsTc Je hebt AsTc  
AQ
12
8
9
16
AQs
3
2
2
4
Q6
9
6

16
Q6s
2
1

4
QQ
3
1
6

Samenvatting

Combo's zijn combinaties van individuele kaarten die een bepaalde starthand maken. Het aantal mogelijke combo's verschilt, afhankelijk van het type starthand:

  • Pocket pair: 6 combo's
  • Suited hand: 4 combo's
  • Offsuit hand: 12 combo's

Card removal betekent er rekening mee houden dat communitycards en kaarten in je eigen hand, niet opgenomen kunnen zijn in de range van je tegenstander. Dit heeft invloed op de waarschijnlijkheid dat villain bepaalde handen heeft, afhankelijk van het board en je eigen kaarten.

Volgende stappen

Maak de quiz en test jouw kennis van deze les.
Start de quiz
Ga naar het forum om deze les te bespreken en vragen te stellen.
Ga naar het forum