Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategiePoker - De Basis

Spelanalyse (2)

Inleiding

In dit artikel:
 • Waarom de equityberekening de basis van je analyse is
 • Hoe je verschillende equityberekeningen aanpakt
 • Wat het te maken heeft met het "denken in ranges"

Nadat je in het artikel Spelanalyse (1) al de belangrijkste basisprincipes van de eenvoudige analyses hebt geleerd, krijg je nu meer informatie voor de detailanalyse aangeboden.

Ter herinnering volgen hier nogmaals "de drie W's" van de detailanalyse:

 • Wanneer
  In het kader van de sessie-analyse, het liefst na iedere sessie.
 • Waarom
  Om fouten en eventuele gemiste winsten te herkennen. Door de analyse zul je ook altijd beter in staat zijn om situaties direct tijdens het spel nauwkeurig in te schatten en in relatief korte tijd de juiste beslissingen te nemen.
 • Welke manier
  Analyseer enkele handen van de sessies waarbij je onzeker was. Als belangrijkste analysetool gebruik je de trackingsoftware en Equilab; je scherpste wapen wordt de equityberekening.

Equityberekening

De equityberekening is de alpha en omega van de detailanalyse. Beter gezegd zullen we meestal de benodigde equity berekenen en met de equilab-analyse bekijken of de waarde inderdaad bereikt kan worden.

Geen zorgen, je krijgt beslist geen onhanteerbare formules en hoog-wetenschappelijke details om de oren. Het is de bedoeling dat dit artikel je in korte en compacte vorm laat zien hoe je snel en gemakkelijk de benodigde berekeningsstap kunt uitvoeren. Om dit doel te bereiken zijn twee definities belangrijk.

De equity
 • Equity is de winkans van de eigen hand tegen bepaalde handen van tegenstanders.

Theoretisch is voor iedere hand de equity handmatig te berekenen, wanneer je tenminste beschikt over heel veel tijd en je jezelf verveelt. Juist om deze reden wordt hier afgezien van de exacte berekeningen en verwezen naar Equilab, dat veel sneller kan rekenen. Wanneer je desondanks nog interesse hebt voor de achterliggende wiskunde, dan vind je alle informatie in de artikelenserie Mathematical Concepts for No-Limit Hold’em.

De benodigde equity
 • De benodigde equity is de minimaal benodigde kans om te winnen, om de situatie bij de gegeven voorwaarden (potsize, betsize) zonder verlies te overleven.

De benodigde equity is ook tijdens het spel relatief simpel te berekenen, daar er geen onbekende factoren zijn.

Je weet hoe groot de verwachte winst is en je kent het risico. Hoe vaak moet je dus onder de gegeven voorwaarden winnen om geen verlies te maken?

Deze eenvoudige formule levert je de benodigde equity:

Benodigde equity = risico/(mogelijke winst + risico) * 100

Dit wordt duidelijker aan de hand van een klein voorbeeld.

VOORBEELD 1:

0,05/0,10 No-Limit Hold'em (9 handed)

Preflop: Hero is CO with AsKs
3 folds, MP2 calls $0.10, MP3 folds, Hero raises $0.50, 3 folds, MP2 calls $0.40

Flop: ($1.15) 5d9sJs (2 players)
MP2 bets $0.85, Hero...

Hoe ziet de berekening er uit? Wel, eerst zoek je de benodigde waardes. De mogelijke winst bedraagt $2, namelijk het geld dat aan het begin van de inzetronde in de pot was plus de inzet van de tegenstander.

De aan te houden betsize bedraagt $0.85. Dit is het bedrag dat je wilt riskeren om de mogelijke winst te incasseren.

Wanneer je dit in de formule zet, ziet het er als volgt uit:

Benodigde equity = $0.85/($2+$0.85) * 100

Je riskeert $0.85 om $2 te kunnen winnen. Daarmee kom je op een benodigde equity van ongeveer 30%.

Ter controle kun je deze uitkomst nogmaals terugrekenen. Je wint in ongeveer 30% van de gevallen en verliest daardoor in 70% van de gevallen.

Ook hier kun je weer leuk mee rekenen:

Winst: ($2 * 30) / 100 = $0.60
Verlies: ($0.85 * 70) / 100 = $0.595

Zoals je ziet is bij ongeveer 30% equity het punt bereikt waarop winsten en verliezen in balans komen. Een hogere equity bezorgt je in deze situatie een rekenkundige winst en een lagere waarde zou op de lange termijn verlies betekenen.

Deze berekening zegt echter nog niets over de werkelijke equity van je hand. De formule levert je slechts de minimaal benodigde waarde, die je dan met een equityberekening in Equilab kunt controleren.

Dit is toch eenvoudiger dan gedacht, of niet? Al is het nog steeds een extra formule die je moet kennen.

Je kunt de benodigde equity echter ook met middelen berekenen die je al zou moeten kennen, namelijk aan de hand van de pot-odds. Ook die zijn samengesteld uit het te nemen risico (de inzet die je moet doen) en de winstverwachting (potgrootte).

In ons voorbeeld bedragen de pot-odds $2:$0.85 ofwel 2.35:1. De pot is dus zo groot dat je ten opzichte van het winnen, iets meer dan tweemaal kunt verliezen.

Wat kun je daaruit concluderen? Die vraag is niet moeilijk: je neemt het voorste deel van de pot-odds (2.35), telt daar het achterste deel bij (2.35 + 1), deelt 1 door het resultaat en vermenigvuldigt alles met 100, om zo op het percentage te komen. Het klinkt weer moeilijker dan het is, zoals je aan de hand van de volgende berekening van het voorbeeld ziet.

Potgrootte: ($1.15 + $0.85) = $2
Inzet: $0.85

Pot-odds: 2 : 0.85 komt ongeveer overeen met 2.35:1

1/(2.35 + 1) *100 = 29.85

Zo kom je weer ongeveer op de 30% benodigde equity.

Zin in een rondje “Zoek het voordeel”?

Ten eerste zul je de pot-odds berekenen/berekend hebben. Ze spelen in vrijwel elke hand een meer of minder belangrijke rol. De berekening van de odds moet dus een vast onderdeel van iedere gespeelde hand zijn.

Verder kun je op deze manier de berekening van de benodigde equity meteen achterwege laten, wanneer je bijvoorbeeld rekening houdt met de volgende tabel. Deze tabel kun je uitprinten.

Pot-odds
Benodigde equity
1:1 50%
2:1
33%
3:1
25%
4:1
20%
5:1
17%
6:1
14%
7:1
12.5%
8:1
10%

Met deze uitkomst kom je al een heel stuk verder. Je kunt de benodigde equity met de berekende equity van je hand tegen de hand van de tegenstander vergelijken. Wanneer de benodigde equity kleiner is, dan was de move winstgevend. Is het andersom, dan heb je “onnodig” geld verspild.

Voor de eerste indruk zijn deze benaderde waardes in ieder geval voldoende. Je hoeft dus niet zondermeer bij iedere hand de benodigde equity op het duizendste cijfer achter de komma exact te berekenen, maar neemt gewoon de volgende dichtstbijzijnde waarde.

Mocht zich bij de vergelijking met de werkelijke equity een behoorlijk moeilijke situatie voordoen, dan kun je het altijd nog nauwkeuriger narekenen.

Helaas is het ondanks dat toch niet zo eenvoudig. Er is een aantal factoren dat nog invloed kan hebben, zoals bijvoorbeeld de foldequity (hoe vaak zal je tegenstander opgeven?) en de implied pot-odds (zal de tegenstander ook verder betalen wanneer je een tophand treft?).

Om deze reden kan het wel eens voorkomen dat de berekende equity kleiner is dan de benodigde equity, maar de move ondanks dat winstgevend geweest kan zijn. Je zult met toenemende ervaring leren om de situaties goed in te schatten en de juiste beslissing te nemen.

De foldequity en de implied pot-odds spelen in speciale situaties een meer of minder belangrijke rol. Wanneer je bijvoorbeeld zelf bet of raiset, dan moet je de foldequity met betrekking tot de equityberekening in de gaten houden.

Ben je echter van plan om een inzet te callen, dan ligt de nadruk naast de benodigde equity op de implied pot-odds. Deze hoeven echter niet de belangrijkste basis voor de beslissing te zijn. Alleen in situaties waarin je equity slechts krap onder de benodigde equity ligt, loont een duidelijkere benadering.

Denken in ranges

Helaas komt het maar zelden voor dat je aan de hand van de speelwijze van de tegenstander juist die éne, juiste hand bij hem kunt vermoeden. Meestal loop je met je hand tegen een bepaald bereik van mogelijke handen aan. Dit bereik wordt de “range” genoemd.

Voor de analyse is het van het grootste belang dat je de ranges van de tegenstanders zo nauwkeurig mogelijk inschat.

Hoe kun je dat het beste doen? Laat ik eerst zeggen: Tegen compleet onbekende tegenstanders zul je het moeilijk hebben. Ze zijn niet voor niets onbekend, want je weet gewoon niets over ze en kunt daarmee ook geen geloofwaardige inschatting geven.

Een belangrijk hulpmiddel voor het bepalen van een range, zijn de verzamelde stats over de afzonderlijke spelers aan tafel. Meestal zal de range uitgaan van de preflopwaardes VP$IP en PFR en bij iedere inzetronde verder worden beperkt. De postflopwaardes leveren je hier weer de bijbehorende uitgangspunten voor de inschatting met welke handen het spel van de tegenstander nog zin heeft.

Laten we het aan het begin van dit artikel aangegeven voorbeeld met stats aanvullen.

VOORBEELD 2:

0.05/0.10 No-Limit Hold'em (9 handed)

Stacks & Stats
MP2: 35/3/0.2 (VP$IP / PFR / AF)

Preflop: Hero is CO with AsKs
3 folds, MP2 calls $0.10, MP3 folds, Hero raises $0.50, 3 folds, MP2 calls $0.40

Flop: ($1.15) 5d9sJc (2 players)
MP2 bets $0.85, Hero...


Neem bijvoorbeeld aan dat er een loose-passieve speler in de hand is.

Uitgaande van de gegeven waardes kun je hem op de flop dus op een relatief brede range zetten. Je equity moet de benodigde 30% gemakkelijk bereiken of overtreffen.

Wat hier hier echter in ieder geval moet opvallen, is de heel lage agressiefactor.

Wanneer de speler nu op de flop plotseling de ultra-agressieve move tevoorschijn haalt, dan heb je een probleem. De loose preflop-range is in geen geval meer aan te houden, want agressief handelen doet hij veel meer met premiumhanden.

Welke handcombinaties zouden hier kunnen meespelen? Mogelijk zou hij bijvoorbeeld een klein pair hebben, dat zich op de flop in een set veranderd heeft. Het zou ook om two pair kunnen gaan, ook al valt dat nog te betwijfelen. Welke starthandcombinatie levert hier two pair en is voor een dergelijk type speler te spelen? Veel kan het niet zijn. Daarom concentreer je jezelf op de “sethit”.

Tegen de getroffen set heb je met je hand een fenomenale equity van maar liefst 4.34%. Dat lijkt op het eerste gezicht kleiner dan 30% toch? En het wordt echt niet mooier, hoe sterk je ook in je hand gelooft.

Het bepalen van de range is het belangrijkste punt in het analyseproces, daar dit op pure inschattingen berust. Je houdt er bijvoorbeeld geen rekening mee dat de tegenstander misschien juist op tilt is en de meest onmogelijke dingen zou kunnen doen. Wanneer hij tot dan toe rationeel gespeeld heeft ga je daar ook verder van uit en zet je hem waarschijnlijk op een kleinere range dan wanneer je wist dat hij op tilt staat en de chips als het ware gewoon om zich heen strooit. Een ander belangrijk punt is hier de overinterpretatie van de waarde.

Laten we uitgaan van de volgende situatie:

VOORBEELD 3:

0.05/0.10 No-Limit Hold'em (9 handed)

Stacks & Stats
BU: 25/10 (VP$IP / PFR)

Preflop: Hero is CO with TsTd
5 folds, Hero raises $0.40, BU raises $1.50, 2 folds, Hero...

Op het eerste gezicht zie je de PFR-waarde van 10%. Tegen een 10%-range heb je een equity van 53%.

Wanneer je er nu van uitgaat dat de 3-bet-range iets beperkter zal zijn en je bijvoorbeeld slechts ongeveer 5% aanneemt, dan verandert de equity naar 46.56%.

Neem nu eens aan dat je bij een nauwkeurigere benadering van de stats ziet dat BU een 3-bet-waarde van 2% heeft. Oké, daar heeft niemand rekening mee gehouden. Je equity daartegen daalt tot bijna 19%.

Hier zie je dat een paar kleine veranderingen aan een range, de situatie van ruim winstgevend naar behoorlijk negatief kunnen veranderen.

Je kunt niet vaak genoeg herhalen hoe belangrijk de zo exact mogelijke definitie van de range is. Soms beslissen de kleinste veranderingen over de winstgevendheid van een actie.

Tot nog toe heb je de range van een afzonderlijke tegenstander belicht. Hoe ziet het er nu uit met meerdere tegenstanders?

Aan de aanpak verandert niet al te veel. Je definieert weer voor iedere overgebleven speler de zo goed mogelijk gekozen range en berekent de equity. Bij iedere actie probeer je de afzonderlijke ranges zinvol aan te passen en de situatie daarna opnieuw in te schatten.

Een laatste opmerking over dit thema:

BELANGRIJK  
Een range van de tegenstander kan in de loop van de hand alléén kleiner worden. Eenmaal uitgesloten handcombinaties kunnen niet weer worden meegerekend.

Direct aan tafel heb je natuurlijk niet zoveel tijd ter beschikking. Daar telt dan alleen nog maar ervaring. Door de regelmatige detailanalyse zul je echter spoedig in staat zijn om ook tijdens het spel bruikbare inschattingen te maken en daar op de goede manier naar te handelen.

Samenvatting

Je beschikt nu over alle benodigde informatie om zelf goede detailanalyses te doen. Probeer aan de hand van deze analysemethode je begrip van het spel te verbeteren. Je zult spoedig merken dat het aanleren van deze aanpak een onschatbaar voordeel aan de tafels kan opleveren. Je zult daardoor sneller de juiste beslissingen treffen en situaties beter kunnen inschatten.

Het belangrijkste punt van de analyse – en natuurlijk ook in het spel altijd toepasbaar – is de zo goed mogelijk gekozen rangebepaling. Let ook tijdens de sessies op de verschillende waardes van je tegenstander en probeer ze op mogelijke ranges in te schatten. Hoe meer geoefend je daarin bent, des te beter zullen je resultaten zijn.

Mocht je bij bepaalde handen nog onzeker zijn, dan staan de professionele en vrijwillige handbeoordelaars bij PokerStrategy.com altijd paraat.