Deze site gebruikt cookies voor het verbeteren van je zoekervaring. Doorgaan met het gebruiken van deze website betekent dat je deze cookies accepteert. Kijk voor meer details en voor het veranderen van je instellingen bij ons Cookiebeleid en Privacybeleid. Sluiten

Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategieNo-Limit BSS

De second barrel. deel 2 - de praktijk

» COLUMN

 

De second barrel, deel 2 - De praktijk

Door MiiWiin

Nadat we ons eerder met de theorie van de second barrel bezig hebben gehouden (naar het artikel), willen we vandaag aan de hand van drie voorbeeldhanden bekijken in welke situaties een second barrel zin heeft tegen de betreffende tegenstander. We hebben als de belangrijkste punten naast het tegenstandertype, ons image, het board, onze mogelijke range en die van Villain uitgelegd. Daar zullen we in de volgende voorbeelden dan ook op letten.

HAND 1 - LPP

Stacks & Stats
MP ($25)
CO ($25)
UTG ($25)
BB ($25)
SB ($25) (25/6/0.7/31/261) [VPIP/PFR/AF/WTS/Hands]
Hero ($25)

Preflop: Hero is Button with A , J
3 folds, Hero raises to $1.00, SB calls $1.00, 1 fold

Flop: ($2.25) T, 5, 2 (2 players)
SB checks, Hero bets $1.75, SB calls $1.75

Turn: ($5.75) Q (2 players)
SB checks, Hero...???

Een standaardsituatie. We raisen preflop en krijgen een caller, die we als relatief loose zien. Het board op de flop is erg dry, maar onze continuationbet wordt gecalld. De turn helpt onze hand niet werkelijk verder. Is een bet nu zinvol of niet?

Laten we eerst eens proberen om ons image te definiëren. We spelen een TAG-style, maar gaan er nauwelijks van uit dat Villain erop let. Hij zal hier wel slechts zijn kaarten spelen. Hij callt preflop behoorlijk veel, maar raiset zelf zelden. Zijn kleine agressie en zijn behoorlijk grote “went to showdown”-waarde doen ons aan een callingstation denken.

Het board is eigenlijk erg goed voor ons. Het biedt nauwelijks draws en Villain heeft het vaak gemist. Wat zou Villain kunnen hebben?

In Villains callrange tellen met behoorlijke zekerheid mee: alle pocketpairs, veel (suited) azen, suited connectors en een aantal broadways. Alleen 22, 55 en eventueel TT hebben daarvan goed getroffen. Bij zijn PFR-waarde zijn die wel eerder tot zijn callrange te rekenen.

In tegenstelling tot het genoemde kan Villain met een middelmatig pocketpair hebben gecalld, een suited connector kan de 5 hebben getroffen en een hand als JT+ kan een top-pair hebben gemaakt. Zoals we al hebben vastgesteld zijn draws nauwelijks mogelijk, behalve maximaal 34s.

Niet uit te sluiten is bovendien dat Villain onverbeterd callt, eventueel met overcards of een (suited) aas. in de hoop op een treffer op de turn. Hij zou zich met A-hoog ook nog voor kunnen zien liggen.

Onze hand kan tot nog toe zelf slechts A-hoog tonen, maar we hebben op de turn een gutshot erbij gekregen en hebben misschien nog outs op een aas, waarmee we een top-pair zouden kunnen maken.

Uiteindelijk kiezen we er toch maar voor om Villain tot folden te bewegen. Zijn “went to showdown”-waarde is echter heel hoog. Een pocketpair kan hij wel folden, Tx zal hij echter minder vaak wegleggen. Toch zou de vrouw op de turn hem niet hebben bevallen.

Wat doen we dus? Ook wanneer onze tegenstander wat te loose callt, zijn er hier weinig handen waarmee hij ook op de turn nog eens kan callen. Elk kleine pocketpair zal hij wel vrij vaak folden op een second barrel, hoewel hij daarmee de beste hand heeft. Daar er geen draws zijn, kan hij hier slechts met monsters of met Tx callen. Voor Tx zou de vrouw echter een scarecard kunnen zijn. Het is mogelijk dat zulke handen folden, vooral omdat ze angst hebben om op de river nog een keer een bet te moeten callen. Natuurlijk zal Villain ook veel onverbeterde handen op de flop folden. Ook wanneer we tegen deze handen op het moment voor liggen komt een fold ons over het algemeen gelegen.

We beslissen dus voor een second barrel, daar we van mening zijn dat we hier vrij vaak een betere hand tot folden krijgen.

Natuurlijk zijn dit situaties waarin het een twijfelgeval is of je second barrelt of niet. Het is moeilijk om heel loose en, volgens ons, slechte spelers ranges te geven, en er dan nog over na te denken of Villain ook werkelijk de handen foldt die we hem geven.

Iets gemakkelijker is dan ook het spel tegen bekende spelertypes, zoals LAG’s of TAG’s.

HAND 2 - TAG

Stacks & Stats
MP ($25)
BU ($25) (19/11/3.3/21/751) [VPIP/PFR/AF/WTS/Hands]
UTG ($25)
BB ($25)
SB ($25)
Hero ($25)

Preflop: Hero is CO with 2 , 2
2 folds, Hero raises to $1.00, BU calls $1.00, 2 folds

Flop: ($2.75) A, J, 8 (2 players)
Hero bets $2.25, BU calls $2.25

Turn: ($5.75) 7 (2 players)
Hero...???

Ditmaal spelen we tegen een iets tightere speler, die we classificeren als TAG. Toch merken we dat hij preflop iets te veel coldcallt. Hij is postflop echter heel agressief en zal eveneens weten dat we TAG spelen.

Het board bevalt ons niet echt, want er zijn veel draws mogelijk. Nadat onze continuationbet gecalld werd, staan we nu op de turn, out of position, voor een lastige beslissing. Gevoelsmatig zou je wel zeggen dat check/fold over het algemeen op zijn plaats zou zijn. Het zou ook zeker geen fout zijn. Maar toch kan ik hier een second barrel aanbevelen. Waarom?

 • We hebben geen showdownvalue. Met 22 liggen we op enorm veel handen achter en hebben we slechts twee outs op de river.

 • Villains call op de flop is heel verdacht. Waarmee callt hij ons hier? Preflop kan de TAG met een aantal handen in positie callen. We geven hem daar vooral kleine pocketpairs, eventueel suited connectors/azen en broadways. We hebben tenslotte al vastgesteld dat hij iets te veel coldcallt.

 • Villain is zeer agressief en heeft een lage “went to showdown”-waarde. We moeten ervan uitgaan, dat hij met een made hand meestal de flop zou raisen. Met een top-pair zou hij kunnen raisen om te zien waar hij staat en met een monster zou hij eveneens kunnen raisen, om te beschermen.

 • Daar Villain echter slechts callt, zie ik meestal één van de volgende gevallen:

  • Hij heeft met een middelmatig pocketpair gecalld. Op een second barrel zal hij dit meestal wegleggen.

  • Hij heeft om met een middlepair gecalld, bijvoorbeeld KJ, waarmee hij naast zijn middlepair nog een backdoorstraightdraw bezit en eventueel nog een backdoorflushdraw. Ook deze hand zal hij op een second barrel wegleggen.

  • Hij heeft met een flushdraw gecalld. Villain weet dat zijn odds op de turn nu duidelijk slechter zijn wanneer we hem met een 2/3 potsized bet opwachten. Hij zal hier relatief vaak een flushdraw folden, daar hij zich onvoldoende implied odds kan geven.

  • Villain wil ons graag floaten. Hij heeft met een willekeurige hand gecalld en verandert deze nu in een bluf. Bij zijn AF-waarde kunnen we ervan uitgaan dat hij ons hier vaak weg zou bluffen op de turn. Een blufhand zal hij bijna altijd folden.

Vatten we nu alle punten samen, dan komen we tot de conclusie dat "bet/fold turn" hier voor ons een winstgevende mogelijkheid is. Een monster sluiten we bijna uit, daar Villain daarmee de flop zou hebben geraised. De 7 op de turn zou slechts T9 helpen, maar deze hand zou zich nu door een raise kenbaar maken. We gaan ervan uit dat Villain hier heel veel moet folden, meestal zelfs betere handen.

Een eveneens moeilijk spelerstype is de LAG. Hij speelt behoorlijk agressief, bluft waar hij maar kan en stelt ons vaak voor moeilijke beslissingen. Maar ook tegen deze tegenstander spelen we zelf agressief en staan we vaak onverbeterd op de turn. We kunnen er bijna van uitgaan, dat na een check van onze kant, van Villain een poging om te floaten komt.

HAND 3 - LAG

Stacks & Stats
MP ($25)
BU ($25) (27/21/5.1/18/1025) [VPIP/PFR/AF/WTS/Hands]
UTG ($25)
BB ($25)
SB ($25)
Hero ($25)

Preflop: Hero is CO with A , J
2 folds, Hero raises to $1.00, BU calls $1.00, 2 folds

Flop: ($2.75) 3, 4, 5 (2 players)
Hero bets $2.25, BU calls $2.25

Turn: ($5.75) 9 (2 players)
Hero...???

We staan op de turn, out of position en tegen een heel agressieve speler. We hebben twee overcards. Of deze outs ook echt voor ons zijn, weten we niet. Verder hebben we nog een gutshotdraw.

Villain weet dat we vrij vaak op de turn hebben opgegeven en dus gaan we ervan uit dat hij ons hier vrij vaak zal floaten. Moeten we daarom second barellen? Nee!

Laten we eens kijken naar zijn stats. We zien dat Villain preflop erg weinig coldcallt. Wanneer hij inderdaad coldcallt, zijn dat meestal kleine pocketpairs of suited connectors, waarmee hij weliswaar vaak niet treft, maar daarvoor probeert om ons uit de hand te bluffen. Dus kunnen zulke calls in positie voor hem heel winstgevend zijn.

Het probleem bij dit board is, dat ik handen zoals 22-66 en kleine suited connectors, die hier two pair of zelfs beter getroffen hebben, juist in zijn smalle range moet opnemen. Bovendien is zijn flopcall heel verdacht. In tegenstelling tot voorbeeld 2, ga ik hier heel sterk van een made hand uit. Een iets zwakkere hand dan een klein overpair of een straightdraw zou Villain wel vaak hebben geraiset.

Wanneer een dergelijke, agressieve, speler hier slechts callt, moet je oppassen. Ook is dit board uit Villains ogen niet drawheavy. Wanneer we niet net 66 zouden hebben, hadden we met een aas maximaal een gutshot. Hij zal hier met een set vrij vaak slechts callen.

Ook handen die niet sterk getroffen hebben, zoals bijvoorbeeld 22/66/56 etc., moeten hier niet worden gefold. Het is over het algemeen mogelijk dat Villain met deze handen zelfs raiset op de turn.

Natuurlijk kan Villain ook een heel zwakke hand hebben, waarmee hij ons wil floaten. Vaak zie ik hier echter heel sterke handen. Een acceptabele hand, waarmee een dergelijke speler de flop callt en de turn foldt, gaat er bij mij niet in. We kunnen zelf bovendien nauwelijks iets representeren. We moeten hier check/folden.

» SAMENVATTING

In welke situaties we een second barrel moeten afvuren kun je natuurlijk niet veralgemeniseren. Ook in de hierboven genoemde voorbeelden kun je steeds discussiëren. Het is immers altijd een krappe beslissing. Je moet je afvragen of de line van onze tegenstander zin heeft. Callt hij op de flop een hand die hij op de turn foldt?

Het is belangrijk om steeds na te denken en niet automatisch de turn te check/folden of zelfs te vaak te second barellen. Het helpt om jezelf de vraag te stellen, waarom je eigenlijk second barrelt en wat je ervan verwacht.

Op het moment waarop je over een verdere turnbet denkt, zoals in de andere voorbeelden, ben je de meeste tegenstanders al meer dan een stap voor.