Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategieNo-Limit BSS

Crushing NL 50 - Het spel preflop

» COLUMN

Crushing NL 50 (1/6)
Het preflop-spel

Door: Hasenbraten


In deze column gaat het om gevorderd preflop-spel voor No-Limit Hold'em fullring. Als basis ken je al de beginnersartikelen en de starting hands chart. Je hebt ook al wat ervaring aan de tafels verzameld. Hier leer je nu hoe je het preflop-spel zinvol kunt uitbreiden.

Het principe van EV-maximalisering

Om de basis van het spel beter te begrijpen, moet je vooral het doel van je spel in gedachten houden:

Je wilt geld winnen.

Het klinkt simpel, maar het  is subtieler dan je misschien denkt. Het moet het basisprincipe zijn voor elke actie aan de tafel. De starting hands chart zorgt er bijvoorbeeld in veel situaties voor dat je de beslissing met maximale EV (verwachtingswaarde) neemt, maar de reden voor je handelen is niet “omdat het zo in chart staat”, maar “omdat het de verwachtingswaarde maximaliseert”.

In dit artikel worden ook voorbeeldconcepten voorgesteld: Elk heeft het doel om in een bepaalde situatie de verwachtingswaarde te maximaliseren. Daaruit volgt ook meteen dat geen van deze concepten algemeen toepasbaar is. Is er een reden om aan te nemen dat een andere beslissing een hogere EV heeft dan het voorgestelde concept, dan is daaraan de voorkeur te geven.

Een ander simpel lijkend punt waarop hier moet worden gewezen, is het feit dat voor het inschatten van een verwachtingswaarde altijd alle mogelijke informatie moet worden meegenomen. Hoe nauwkeuriger je een bepaalde situatie analyseert of kunt analyseren, des te preciezer zal je inschatting voor een verwachtingswaarde zijn.

De starting hand chart

Dit is de bekende starting hand chart. De chart gaat uit van bepaalde informatie die je preflop hebt en stelt op basis daarvan een bepaalde beslissing voor. Dit heeft een aantal duidelijke voordelen:

  • Er worden fouten van de speler vermeden.
  • Het is simpel toe te passen.
  • Het is eenduidig.

Toch moet het bij het voorgaande ook opvallen dat het hierbij om een onvolledige analyse gaat:

  • De handen worden in categorieën samengevat.
  • Er wordt maar een klein deel van de aanwezige informatie gebruikt.

Daardoor kan er in veel situaties verschil ontstaan tussen het advies van de starting hand chart en de meest winstgevende beslissing. Dit ligt ook aan de strakheid van de SHC. Je kunt een verwachtingswaarde altijd op twee manieren vergelijken:

Ten eerste met de hoogste absoluut mogelijke verwachtingswaarde. De EV van iedere andere beslissing is kleiner of gelijk hieraan.

Anderzijds met de neutrale EV. Hier gaat het om algemeen aan te raden beslissingen, die in absolute zin altijd leiden tot het winnen van geld (ook wanneer andere beslissingen nog beter zouden kunnen zijn). Deze zijn absoluut gezien +EV en niet de slechtste keuze, omdat je tenslotte geld wint. Toch win je minder dan maximaal mogelijk is.

Voor een beginner is het heel belangrijk om vooral geen beslissingen met een absoluut negatieve EV te maken. Dit zou snel tot het verlies van de bankroll leiden, zonder dat een verder leer-effect kan worden bereikt. Lukt het je om met een neutraal of licht positief resultaat te spelen, dan kun je jezelf richten op het bereiken van de maximale EV.

De starting hand chart wil in eerste instantie verhinderen dat je broke gaat. Daarom zijn ook veel marginale situaties en situaties waarin een verdere beslissing van de spelers wordt verwacht, weggelaten. Wanneer beslissing A in 80% van de gevallen een negatieve verwachtingswaarde heeft, dan zal de SHC die niet aanbevelen. Je doel zou alleen moeten zijn om die 20% van de gevallen te identificeren waarin A een positieve EV heeft.

Dit wordt vooral mogelijk wanneer gewoon alle aanwezige informatie voor de flop wordt gebruikt. Dus de precieze positie, de precieze hand, de tegenstanders met hun stacksizes en tendensen en ook hun exacte acties voor de flop (hoeveel spelers zijn er in welke positie ingestapt, hoe groot is een raise van je tegenstander, enzovoort).

Naast de later besproken speciale voorbeelden, volgen hier eerst een aantal algemene voorbeelden om dit principe te verduidelijken. De chart gebruikt bijvoorbeeld niet alle informatie als het gaat om het aantal limpers.

VOORBEELD 1

100BB stacks

Preflop: Hero is SB with 46s
UTG+1 limps, MP+1 limps, MP+3 limps, CO limps, BU limps, Hero ???

De SHC zegt hier simpelweg 'fold'. In de meeste situaties (de genoemde 80%) is dat over het algemeen ook de juiste beslissing. Toch zijn er multiwaysituaties waarin het completen van de BB hier +EV is (in tegenstelling tot de EV-neutrale fold).

VOORBEELD 2

100BB stacks

Preflop: Hero is SB with 58s
UTG+1 limps, MP+1 limps, Hero ???

Ook hier zegt de chart 'fold'. In de meeste situaties, zonder verdere informatie, is dat ook correct, dus ook hier tegen twee onbekende spelers. Laten we echter eens aannemen dat een van de beide limpers een sterk tiltende fish is, met net als jij eventueel nog iets meer dan 100BB aan tafel. Meteen wordt dan een erg duidelijke fold een erg duidelijke call, op basis van de goede mogelijkheid om te worden uitbetaald wanneer je treft.

VOORBEELD 3

100BB stacks

Preflop: Hero is BU with T9s
UTG+1 raises 2BB(Min), UTG+2 calls, CO calls, Hero???

De chart zegt ook hier 'fold', maar je kunt beter callen. Hier wordt in de chart gewoon de grootte van de raise en het aantal callers niet meegerekend.

Een ander voorbeeld is hier nog zijdelings te vermelden: De reactie met AK op een raise. In de chart staat hier slechts 'raise' na één enkele raise, ongeacht de stacksize of positie van de raiser. Het kan echter zeker ook goed zijn om, vooral in goede positie en zonder verdere medespelers, een raise van een tighte speler in vroege positie slechts te callen.

Dit wordt eenvoudig duidelijk door jezelf af te vragen met welke handen jij op een reraise  verder speelt nadat je vanuit UTG hebt geraised. Vraag je verder af of je tegen een vergelijkbare range met AK per se wilt spelen, of dat het niet veel eerder juist zou zijn om de raise slechts te callen.

Hier moet er nog eens extra op worden gewezen dat het expliciet geen standaardaanbeveling is om in de genoemde situatie slechts te callen. Het is slechts een aanwijzing met betrekking tot de problematiek. Wie geïnteresseerd is in de theorie in deze richting kan terecht in de handbeoordelingsforums en de strategiesectie.

Blindstealing

De eerste aanzetten die je van de SHC losmaken, zou je als agressor in blindstealsituaties moeten maken. Zo kunnen hier grote afwijkingen gemaakt worden, door rekening te houden met verdere informatie. Bovendien heb je hier na de flop het initiatief en ben je vaak heads-up. Deze situatie brengt veel minder moeilijkheden met zich mee dan het spel zonder initiatief of out of position.

In de SHC niet gebruikte informatie is hier:

  • Het type speler
  • De stacksize
  • De geschiedenis

Het belangrijkste is hierbij het type speler. First-in vanaf de CO of de BU kun je jouw range ten opzichte van de handen die in de SHC worden aangegeven, vaak sterk winstgevend verbreden. Dit kan tegen zeer tighte spelers zijn, die nou eenmaal voor of na de flop enorm veel folden. Ook kan het gaan om heel slechte spelers, waartegen het spelen van andere handen na de flop winstgevend zal zijn omdat ze grote fouten zullen maken.

Als speciaal voorbeeld kun je het eigen spel in de SB en BB bekijken: Op een raise fold je hier bijna alle handen. Aan de andere kant wordt het daarmee voor jou winstgevend om meer handen te raisen wanneer er in de SB en BB spelers zitten die spelen zoals jij. Tegen betere spelers zul je daarentegen ook meer moeten reageren, maar dat is een verder gevorderd thema, dat later wordt behandeld.

In principe kun je zeggen: Heb je tighte of slechte spelers in de blinds, waartegen een continuationbet na de flop nog te spelen is (sleutelwoord is het: stackgrootte) dan kun je meer raisen dan in de SHC wordt vermeld. Zo kun je de range uitbreiden met suited connectors, one-gappers, offsuited connectors, offsuited aas-hoog-handen en suited koning-hoog-handen. Bij de juiste samenstelling van de tafel is het over het algemeen mogelijk om een openraisewaarde van meer dan 40% uit late position te bereiken. Zoals gezegd, geldt: Hoe meer je tegenstanders folden, des te meer kun je raisen.

Wanneer bijvoorbeeld Hero op de BU zit, waarbij de SB en de BB tighte (PokerStrategy.com-)bigstacks zijn, kun je over het algemeen met ongeveer iedere aas, iedere connector vanaf 45, iedere one-gapper vanaf 46, iedere suited koning enzovoort verhogen, voor zover je geen tegenstand krijgt die niet bij de speler lijkt te passen. Dit noem je 'adaptation' (aanpassing). Dat houdt in: Het aanpassen van de tegenstander aan jouw spel, net zoals jij je tenslotte op het spel van de tegenstanders (ze folden preflop veel) hebt aangepast.

Zit je op de CO en zit er een heel tighte speler op de BU (tighte SSS-er of ook BSS-er), dan kun je zeggen dat je hier je openraiserange tussen de BU en de CO niet veel moet variëren. Zit er daarentegen een loose of agressieve speler op de BU, dan zou je veel minder handen vanaf de CO first-in moeten raisen. Afhankelijk van de speler is hier de (tighte) SHC-aanduiding over het algemeen exact toe te passen.

De spelers waartegen je over het algeheel weinig kunt raisen, zijn meestal loose spelers, vooral met een kleine stack. Hier valt op grond van hun kleine stacks in verhouding tot de pot na de flop, de continuationbet als strategisch middel weg. Ook kan deze speler minder grote fouten tegen je maken.

Tegen loose spelers met een grote stack valt er nog een aantal handen te raisen, maar daarbij moet je er op letten dat je een beter potentieel hebt met middelsterke handen, omdat je vaak naar de showdown zult gaan en je tegenstanders minder vergelijkbare handen zullen folden. Je krijgt hier na de flop vooral een positieve EV door de winsten bij de showdown, en minder doordat je tegenstanders folden.

Tegen tighte tegenstanders moet je daarentegen bijzonder letten op de mogelijk moeilijk te herkennen en heel sterke handen (sets, flushes, straights) letten en minder op pairs. Zij zien sowieso zelden de showdown, omdat óf jij, óf je tegenstander vaak al eerder zullen folden.

Isolation

Een ander punt waarin je het spel kunt optimaliseren, is de isolationplay. Daarbij gaat het om een soort van geavanceerder blindstealen. Naast de in het gedeelte over blindstealing niet meegerekende informatie, komt ook nog het aantal en de positie van limpers erbij.

Er zijn vaak situaties waarin het na een limper winstgevend is om met een grotere range te raisen dan in de SHC vermeld wordt. Dit is er over het algemeen op gericht om een heads-up-situatie met positie en initiatief te krijgen. Een eenvoudig voorbeeld zijn limpende bigstacks. Een blik op de SHC verraadt je dat het bij zijn hand wel zal gaan om een klein pair, zoals 22-99 en minder vaak suited connectors zoals 45s-T9s. Probeer nu in te schatten welke mogelijkheden je op de BU hebt:

Je zou kunnen limpen om goedkoop de flop bekijken. Heeft je hand genoeg potentie, zoals een suited connector, dan zal deze move winstgevend zijn.

Daar tegenover staat de raise: Je hebt in ieder geval op de button positie en zolang er niet ge-3-bet wordt, ook het initiatief. Folden de blinds, dan zal de bigstack bij de gegeven implied odds (call-20-regel) met zijn pair callen.

Op de flop zal hij echter over het algemeen checken en op een continuationbet folden wanneer hij geen set treft. Dit gebeurt maar zelden, zodat je, wanneer we puur naar dit eenvoudige voorbeeld kijken, directe winst maakt.

Dit betekent niet dat je met twee willekeurige kaarten moet raisen zodra een bigstack limpt. Je moet altijd letten op de onnauwkeurigheid van deze informatie, evenals op de mogelijkheid dat er nog verdere spelers in de hand stappen.

Over het algemeen kun je echter zeggen dat in veel situaties waarin een limp na een limper een absoluut positieve EV heeft, een raise een nog hogere EV oplevert. Hiervoor moet je vooral letten op je positie en de mogelijke postflop-situaties (Wie zou met welke stack in de hand kunnen komen? Kun je een continuationbet plaatsen? Etc.).

Eenvoudige voorbeelden:

VOORBEELD 4

100BB stacks
MP+2 (loose-passieve fish)

Preflop: Hero is CO with KJs
MP+2 limps, Hero???

De SHC zegt dat je moet limpen. Dit zal over het algemeen ook een positieve EV hebben, maar deze wordt door een raise beter. Vaak zul je de pot dan voor de flop of op de flop meenemen. En in het geval dat dit niet lukt, heb je een behoorlijk sterke hand, positie en initiatief.

Limpen er in hetzelfde voorbeeld echter nog twee andere tegenstanders, dan is het beter om ook slechts te limpen. Hier valt het argument van de goede speelbaarheid bijna weg, evenals het heads-up-argument. Daarom kun je beter de flop afwachten.

VOORBEELD 5

100BB stacks
UTG+1 (straightforward TAG)
SB + BB (tighte SSS-er)

Preflop: Hero is BU with 67s
UTG+1 limps, Hero????

Ook hier kan worden geïsoleerd. Hier werd al een voorbeeld van aangegeven. De TAG heeft hier over het algemeen een pocketpair, dat hij OOP, na de flop en zonder set, zelden verder speelt. De blinds doen hier ook zelden mee, waardoor de preflopraise en de continuationbet samengenomen, +EV zullen zijn.

Ook zal de EV hoger zijn dan die van een limp. Bij de handkeuze is weer de kans op heel sterke handen, die ook een set kunnen verslaan, heel belangrijk. De reden is eenvoudig: Je tegenstander zal zonder een set de showdown slechts zelden zien, waardoor je er nauwelijks op hoeft te letten welke sterkte pairs die je mogelijk treft hebben.

Domination

Het concept van dominantion leidt niet tot zoveel duidelijke aanzetten als de tot nog toe besproken concepten. Het laat slechts een speciaal gezichtspunt zien hoe je hand zich kan verhouden tot die van je tegenstander. Ten eerste een definitie:

Je hand domineert een andere wanneer je XY hebt en je tegenstander YZ, waarbij jouw kaart X een hogere waarde heeft dan de kaart Z van je tegenstander.

Heb je bijvoorbeeld AK, dan domineer je elke andere aas en iedere andere koning. Zo wordt 67 gedomineerd door 78 etc.

Daaruit wordt ook duidelijk hoe dit jouw handkeuze beïnvloedt:

De kans om te winnen met een gedomineerde hand is in vergelijking met een dominerende hand heel gering. Daarom kun je proberen om te spelen (zolang de extra omstandigheden dat toelaten) wanneer je hand een groot deel van de range van de tegenstander domineert.

Dit leidt er in het geval van een treffer op de gedomineerde kaart toe dat je tegenstander een pair (misschien zelfs top-pair) heeft, maar tegelijkertijd slechts drie outs tegen je heeft om nog te winnen. Deze situatie is heel winstgevend.

Tegelijkertijd moet je vermijden om je in situaties te begeven waarin je hand potentieel gedomineerd is. Vaak is het beter om een hand als 67s te spelen dan A2s. Veel spelers hebben de gewoonte om middelsterke Ax handen te spelen en deze domineren je A2s.

Je 67s is weliswaar over het algemeen gezien slechter dan A2s. Afhankelijk van tegen hoeveel handen je speelt, heb je echter aan de ene kant een hogere kans om te winnen en vermijd je aan de andere kant de gevaarlijke situatie waarin je pair wordt gedomineerd.

» SAMENVATTING

Nu heb je een aantal fundamentele concepten achter het pokerspel gekregen, naast de eenvoudige toepassingen voor de flop die daaruit volgen. In het tweede artikel in deze serie worden, net zoals in dit artikel, zowel fundamentele concepten alsook hun toepassingen voorgesteld, maar dan met betrekking tot het spel na de flop.