Deze site gebruikt cookies voor het verbeteren van je zoekervaring. Doorgaan met het gebruiken van deze website betekent dat je deze cookies accepteert. Kijk voor meer details en voor het veranderen van je instellingen bij ons Cookiebeleid en Privacybeleid. Sluiten

Met strategie naar blijvend succes in online poker – meld je nu gratis aan!

De beste strategieën Met de juiste strategie wordt poker een kinderspel. Onze auteurs tonen jou stap voor stap hoe het moet.

De knapste koppen Leer van en samen met internationaal succesvolle pokerpro's, in onze live coachings en op het forum.

Gratis pokergeld PokerStrategy.com kost je niets. Er ligt zelfs gratis pokergeld op je te wachten.

Ben je al lid van PokerStrategy.com? Log hier in

StrategieSpecials

Doelen stellen in poker

Inleiding

In dit artikel
 • Het opstellen van meetbare doelen
 • Je valkuilen leren kennen
 • Het beschrijven en omschrijven van jouw doelen

Op het moment dat je serieus ergens mee aan de slag gaat, is het altijd een goed idee om een plan van aanpak te maken. Vaak zijn de dingen zo complex, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Zo'n plan van aanpak helpt je dan de dingen op een rij te zetten en orde in de chaos te scheppen. Ook als je het op een bepaald moment niet meer ziet zitten, kun je terugvallen op je plan en zien waarom je het ook alweer allemaal deed.

Poker is in dit opzicht niet anders. Als je gewoon recreatief wilt pokeren, zeg maar als een kruiswoordraadsel op zondag, is er natuurlijk geen enkele reden om grootse plannen op te gaan schrijven. Ben je echter ambitieus en wil je het spel echt beheersen, dan zul je er niet aan ontkomen om ook voor poker een plan van aanpak te maken.

In dit artikel zal ik een manier aanbieden waar je bij het opstellen van zo'n plan op moet letten. Waar zitten de valkuilen, wat moet je wel en wat moet je niet beschrijven? Wat doe je met je plan zodra je het hebt opgeschreven, en waar schrijf je het op? Dit artikel is geïnspireerd door het lezen van vele blogs van beginnende en ervaren pokerspelers en gebaseerd op mijn ervaring in het coachen van werknemers in de firma waar ik werk.

Het plan van aanpak

Grootste nadeel om een plan van aanpak, plan van aanpak te noemen is dat het zo officieel klinkt. Maar zo officieel hoeft het helemaal niet te worden. Je kunt het schrijven op de achterkant van het beroemde sigarendoosje, zolang je het maar niet kwijt raakt en altijd bij de hand hebt. Een blog is dus ook een uitermate geschikte methode om je plan van aanpak te noteren, met als bijkomend voordeel, dat je je min of meer commit aan je plan door hem te openbaren, je steun kunt krijgen van je lezers en je in staat bent net dat kleine beetje extra te doen, plus dat de bezoekers van je blog je ook op het “rechte pad” kunnen houden.

Maar wat beschrijf je nou in een plan van aanpak?

Vaak zie ik, en niet alleen op PokerStrategy.com, dat men vol enthousiasme begint met het formuleren van doelen. Men wil op een gestructureerde wijze hoger op komen in het spel, en daarbij helpen doelen zeer zeker. Doelen zijn echter niet het enige dat in een plan van aanpak moet staan. Een plan van aanpak heeft in principe drie delen:

 • Visie (Droom)
 • Doelen
 • Planning

Hiervan zijn denk ik, zolang je niet echt als professional wilt pokeren, de eerste twee het belangrijkst. Aan elk doel ligt per definitie een droom ten grondslag. Je wilt iets gaan bereiken, en daarvoor heb je doelen opgesteld. Datgene wat je wilt bereiken is je droom, of visie. Het leuke van zo'n droom is, dat het echt een droom mag zijn. Hij mag futuristisch klinken, mensen mogen je voor gek verklaren, alles is toegestaan in zo'n droom. Een droom kan bijvoorbeeld als volgt luiden:

“Ooit wil ik in staat zijn de hoogste limieten van poker winnend te spelen, zowel live als online. Ik wil de bankroll hebben om alle EPT's en de gehele WSOP te kunnen spelen. Bovendien zal ik het record verslaan van spelers met de meeste bracelets”

Zoals je ziet staat er geen tijdshorizon in de droom, dit mag wel, dus bijvoorbeeld “over vijf jaar zal ik het record.....”, maar het hoeft niet.

Het formuleren van doelen

Zodra je je droom helder voor ogen hebt en hem hebt opgeschreven, kun je vanuit die droom je doelen gaan formuleren.

Ook voor het stellen van doelen gelden bepaalde regels, die ervoor zorgen dat het bereiken van die doelen beter lukt. Vaak zie ik in de blogs die ik lees, dat men na verloop van tijd ziet dat de doelen niet meer haalbaar zijn, men geeft op en voelt zich rot. Is men dan echt zo'n loser als men zijn doelen niet haalt? Nee, zeer zeker niet. Vaak heeft men doelen gesteld die niet realistisch zijn, men wil een bepaalde winrate halen, maar dat heb je helemaal niet in de hand. Het kan zomaar voorkomen dat je een maand lang rotkaarten krijgt, en zeg dan maar goodbye tegen je winrate. Ook komt het voor dat je, alhoewel je je doelen opstelt volgens de regels die ik zo meteen zal behandelen, je je doel niet haalt. Doelen moeten namelijk een beetje uitdagend zijn. Zijn doelen te gemakkelijk, dan zul je het behalen gaan uitstellen, dan heb je misschien geen drive om ze te gaan verwezenlijken. Een goed doel heeft dus een zekere uitdaging in zich, het moet ongeveer fifty-fifty zijn of je het gaat halen of niet. Bovendien mag je, als je gaande het traject ziet dat je het niet gaat halen, je doelen gerust aanpassen. Of misschien verandert je droom wel, waardoor je doelen waarschijnlijk sowieso veranderen.

Hoe formuleer je dan de juiste doelen?

Voor het formuleren van de juiste doelen, bestaat een gemakkelijke regel. Doelen moeten SMART zijn.

SMART is een acroniem voor het volgende:

Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden

Laten we eens gaan kijken wat deze begrippen inhouden.

Specifiek:

Stel het doel duidelijk en concreet. Het doel moet een waarneembaar resultaat beschrijven, waarmee een percentage of een ander kwantitatief gegeven is verbonden.

Meetbaar:

Uit het doel moet blijken wanneer het behaald is. We moeten dit objectief kunnen vaststellen.

Acceptabel:

Het doel moet acceptabel zijn voor iedereen die er bij betrokken is. Als je,bijvoorbeeld, je pokerdoelen alleen kunt bereiken door 24/7 achter je computer te zitten en daarbij je werk en sociale leven te verwaarlozen, zal dit in de regel geen acceptabel doel zijn.

Realistisch:

Doelen moeten behaald kunnen worden, met een normale inspanning. Ook moet het bereiken ervan door de betrokkenen in zeer grote mate beïnvloed kunnen worden. Een doel moet ook een bepaalde uitdaging bevatten en mag niet te gemakkelijk te behalen zijn. Een goed doel ligt net iets boven dat wat je aankunt. Het moet als het ware een fifty-fifty kans van slagen hebben, zodat je trots bent als je het uiteindelijk haalt.

Tijdgebonden:

Een doel moet een duidelijk begin- en eindpunt hebben. Wanneer gaan we er aan beginnen? Wanneer zijn we klaar. Dit geldt dan met name voor de korte termijn doelen, omdat dit voor de lange termijn niet altijd mogelijk is. Maar bij lange termijn doelen kom je toch vaak meer op het gebied van dromen en visie.

Voorbeelden

Slechte doelen:
 • Ik wil vaak poker spelen.
  (Niet specifiek, niet meetbaar, niet tijdgebonden)
 • Ik wil deze maand $50.000 winnen op 50NL
  (Niet realistisch, eventueel niet acceptabel)
 • Ik wil deze week een winrate halen van 10 bb/100
  (Niet realistisch omdat je dit niet in de hand hebt)
Goede doelen:
 • Ik wil deze maand elke dag ten minste 1 uur poker spelen, behalve in het weekend.
  (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel?, Realistisch?, Tijdgebonden)
 • Na afloop van een sessie wil ik deze week de door mij gespeelde handen op leaks analyseren.
  (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)
 • Deze maand wil ik in het weekend ten minste een strategie artikel of een PS-Video bekijken
  (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)
 • De komende twee maanden wil ik tenminste drie coachings over de spelvariant die ik speel bijgewoond hebben.
  (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)

Wanneer je op deze manier je doelen stelt, heb je een hoger slagingspercentage en ook een hoera gevoel wanneer je ze uiteindelijk bereikt hebt.

Planning:

Deze paragraaf heb ik vooral opgenomen voor de volledigheid en zal ik dan ook niet zo heel ver uitdiepen.

Nadat je je doelen hebt gesteld, ga je een planning opstellen. Dit is eigenlijk het kookrecept dat je in staat moet stellen om je doelen en daardoor je droom, te verwezenlijken. Wil je een planning maken, dan schrijf je gewoon voor een bepaald tijdsbestek (dag, week, maand) op wat je moet doen. Ik zou er dan wel voor kiezen om voor de eerste maand bijvoorbeeld een dagplanning te maken, en voor de periode daarna een maand of zo. Hier kun je ook mee experimenteren om uit te vinden wat voor jou het beste werkt. Bovendien zou ik alleen een planning maken als je echt professioneel bezig wilt gaan en bang bent dat je honderd andere leuke dingen vindt dan om aan je doelen te werken. Laat echter ook genoeg ruimte in je planning voor “leuke” dingen, zodat het geen straf wordt om je planning uit te voeren.

Samenvatting:

We hebben gezien dat veel pokerspelers op een gegeven moment doelen gaan stellen. Aan deze doelen ligt impliciet altijd een droom ten grondslag, die echter meestal niet helder gemaakt wordt. Een goed begin is het dus, als je doelen voor jezelf gaat opstellen, deze droom duidelijk onder woorden te brengen.

Vanuit de droom kunnen dan de doelen gedestilleerd worden. Om een grotere kans van slagen te hebben, zouden doelen SMART moeten worden geformuleerd. Een goed doel is bovendien ambitieus en heeft een fifty-fifty kans van slagen. Daarnaast, mag je gerust doelen aanpassen op het moment dat je ziet dat je je doel niet gaat halen. Dit omdat als je ziet dat je je doel niet haalt, hij niet meer realistisch is en dus niet meer SMART.

Eventueel kun je dan vanuit de doelen een tijdsplanning maken, die je helpt je doelen te realiseren. Speel je poker semi-recreatief dan hoef je hier niet zoveel waarde aan te hechten.

Schrijf je droom en je doelen ook in je blog, of vertel ze aan anderen. Op die manier commit je jezelf meer aan de doelen, krijg je steun van de lezers en word je op het “rechte pad” gehouden.

Een ding zou ik je, ter afsluiting, nog willen meegeven. Het is eigenlijk een idee van Zeezout en ik noem het – in analogie met Sonja Bakker – de “Schijt aan Bankrollmanagement dag”. Het is min of meer een beloning aan jezelf voor de discipline die je aan de dag gelegd hebt gedurende de maand of week. Het bestaat er uit, dat je jezelf eens per week of maand, dat moet je zelf bepalen, een toernooi gunt (mocht je dat tenminste leuk vinden) dat je eigenlijk volgens je BRM niet zou mogen spelen. Ook kun je van de eventuele winsten iets leuk gaan doen, maar dat is natuurlijk helemaal aan jou. Dit zou ik trouwens wel opschrijven, zodat je niet voordat je er erg in hebt, elke dag schijt aan je bankrollmanagement hebt.